Yasemin Yaşar

Yeni Asya

Ebedi hayat arkadaşlığı

Bediüzzaman'ın evliliği tanımlarken kullandığı "Ebedî hayat arkadaşlığı" tespiti çok manidardır. Kelimeler, içlerinde pek çok niyet ve ruh taşırlar. "Ebedî hayat arkadaşlığı" da işte bu kavramlardan biridir.Birçok insan da eminim evlilik hayatına bu düşüncelerle çıkmıştır. Ancak süreçte bu bakış açısı değişime uğramış ve evliliklerde maalesef tökez

Olmamakla eşdeğer olmak

Dini siyasete alet eden politikalar dini değerleri bir bir örselemekte ve toplum nezdinde değer gören hakikatleri de yine bir bir önemsizleştirmektedir.Geçenlerde Diyarbakır Valiliği ve Belediyesi tarafından hazırlanan Bediüzzaman'ı anlatan çizgi film münasebetiyle bu yazıyı kaleme alıyorum. Zahirde ne kadar güzel bir gelişme ve çaba diyebileceğimi

Hakikati söylemenin bedeli

Parrhesiastes, Antik Yunan'da "hakikati söyleyen kişiler" için kullanılmış bir kavram.Sizden daha güçsüz insanlara hakikati söylemek kişiyi parrhesiastes yapmaz; asıl ölçüt güçlülere, tiranlara karşı söyleyebilmektir. Hakikati söylemek riskli ve tehlikeliyse, karşımızda bir "ya hayat ya da ölüm" tercihi var demektir. Sokrates Antik dönemin parrhesi

İbrahim gibi konuşmak Nemrut gibi yaşamak

Gâye yokluğu yaşayan, ölüm gerçeğiyle yüzleşmekten kaçan günümüz insanı, bir boşluk içerisinde ve ânlık hazların doyurulduğu "hiççi" bir krize mâruzdur. Anlam, sorumluluk ve aidiyet sunamayan ideolojiler, insanlığı ifsâdına sebep olmuştur.Modernizmin dayattığı yaşam tarzı, bir tüketim tarikatına dönüşmüş ve tüketim müritlerini üretmiş ve bu sayede

Filistin

Gazze olayları münasebetiyle yazılan yazılara bakıldığında devletin en üst perdesinden en aşağı mertebesine kadar Batı'nın iki yüzlü siyasetinden dem vurulur.Toptancı bir anlayışla baktıkları bu Batı bugün Filistin meselesinde ezberleri bozan bir durum sergilemektedir. Bediüzzaman'ın tespitiyle "Birinci Avrupa"nın vicdanından yükselen sesler Müslüm

İnsan nasıl affeder

Uzun zamandır Risale-i Nurlarda, Bediüzzaman'ın yaşadığı tatsız ve olumsuz olaylara karşı nasıl sabrettiği ve ona her türlü eza ve cefa çektirenleri nasıl affettiği, araştırdığım bir konuydu. Nasıl bir düşünce ve manevi altyapısı var ki, bizlerin, bırakın büyük tahkirleri, tezyifleri en küçük bir imayı dahi kaldıramadığımız ve affedemediğimiz bu du

Sekülerin kutsalları

Son günlerde yapmış olduğum "yeniçağ inanışlarıyla" ilgili araştırmada sekülerlik, kutsallık ve dini ritüellerin adeta birbiri içine girdiği, geleneksel ile modernin harmanlandığı, bir yeni inanç formunun insanlığa sunulduğunu gördüm.Aslında birbirine zıt olan kavramların nasıl bir araya getirildiğine şahit oldukça tehlikenin daha vahim bir hale ge

Modern şifacılık

YENİÇAĞ İNANIŞLARI (2)Batı toplumlarında ortaya çıkan Yeniçağ (New Age) inanışları kişiyi merkeze alarak kutsallaştırmakta ve bireye sınırsız özgürlük vaadinde bulunan sekuler kutsallıklar inşa etmektedir. Aynı zamanda maneviyattan uzak kalan modern insana, S?amanizm, Budizm, Okultizm gibi birçok yapıyı bir arada sunarak farklı felsefe ve dinleri k

Yeniçağ inanışları

Tüketmeyi seven, gelenek ve örfü sıkıcı bulan, egosu ve öz güveni yüksek, fakat maneviyatı zayıf bir nesil gelmiştir.Kadim değerleri ile kavgalı bu nesilde artık din, insan davranışlarını kontrol eden ve düzenleyen etkili bir otorite olma özelliğini maalesef yitirmeye başlamıştır. Doğru ile yanlışı tespit etmek için kullanılan, tek araç, kamuoyudur

Uhuvveti bozan eserler değil, kasır fehimlerdir

Yaşadığı hayat safhalarında eserler ile hem dönemlerine hem de hali hazırdaki zamana derin izler bırakan Bediüzzaman, kendi hayatını Eski ve Yeni Said olarak ikiye ayırmıştır. Her iki dönemde de eserler vermiştir.Bediüzzaman'ın hayatı ve bütün eserleri bir bütündür. Birbiriyle çelişen hiçbir taraf yoktur, her yazdığı eserin kendi makamında bir riya