Yasemin Yaşar Tüm Köşe Yazıları

66 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Körlük

İdeolojik anlamda birçok körlük çeşidi vardır. Irk, inanç körlüğü, cinsel körlük, romantik körlük ve politik körlük.Bunlardan politik veya siyasi körlük meselesi hali hazırda ciddi bir problem gibi durmaktadır. En azından dine hizmet eden ve bu iddiayla yola çıkan cemaatler arasında. Öncelikle, ideolojik körlüğü şöyle tanımlamak mümkündür. "Bireyle

07.05.2022
35 0 0

Müspet duyguları da dengelemek

Duyguları başka duygularla dengelemek, vasata çekmek Risale-i Nur derslerinde sıkça rastladığımız bir durumdur.Sınır konmamış kuvvelerin vasata çekilmesi meselesini biz hep menfi duygular cephesinden değerlendiririz. Oysa bazı müspet duygular vardır ki, her ne kadar pozitif ve iyi olarak algılansa da onların da vasata çekilmesi dengeli olmak için ş

23.04.2022
34 0 0

Kadınlar ve erkekler

Bediüzzaman'ın evliliğe bakışını özetleyen "ebedi hayat arkadaşlığı" tespiti çok manidardır.Birçok insan da eminim evlilik hayatına bu düşüncelerle çıkmıştır. Ancak evlilik sürecine girince bu bakış açısı değişime uğramakta ve evliliklerde tökezlemeler meydana gelmektedir. Ebedi hayat arkadaşı olabilmek için öncelikle her iki tarafın ebedi hayatın

16.04.2022
40 0 0

Oruç ve öfke

Öfke duygusu, insanda doğuştan var olan ve hemen hemen herkesin yaşadığı temel duygulardan biridir.Bununla birlikte bu duygu kontrol edilmediği veya sağlıklı bir şekilde ifade edilmediğinde kişilerin aile, meslek ve toplumsal yaşantısında, ruh ve beden sağlığında olumsuz bir takım sonuçlara yol açabilmekte, kişinin hem kendisiyle hem de etrafındaki

09.04.2022
37 0 0

İbadet mektebi

İbadetlerin hem dünyevi hayatımıza hem şahsi hayatımıza katkıları sosyologların ve psikologların ciddi üzerinde durması gereken bir konudur.İçinde bulunduğumuz mübarek ayların ahiret meyveleriyle beraber acil hislerin peşine düşen asır insanı için acil kazanımlarından da bahsetmek gerekecektir. Yani Risale-i Nur, hasenenin içindeki lezzeti, günahın

02.04.2022
38 0 0

Başörtüler neden açılıyor

Son zamanlarda başörtülü olduğu halde, başörtüsünü açan kadınların münferit durumlarına şahit oluyoruz.Bu münferit tercihlerin kitlesel boyut kazanmasını isteyen bir takım kesimlerin de olduğu aşikâr. Zaten başörtüsüne karşı yasakçı bir zihniyette olan bu kesim, bu münferit olayları şaşaalandırıp mercek altına alıp, büyüterek yaygın bir trendmiş gi

05.03.2022
45 0 0

28 Şubat'tan günümüze tesettür serüveni

Herhangi bir olguyu, konuyu, tarihi seyri içerisinde ele alırken hiçbir sosyal değişikliğin tek başına vuku bulmadığından yola çıkılarak bugün gelinen nokta ile geçmişte üzerinden geçilen noktalar bir araya getirilerek anlam ve değişim haritaları ortaya konması gerekir.Bu minvalde 28 Şubat postmodern darbesi sürecinde, "başörtüye özgürlük" mücadele

26.02.2022
44 0 0

Yeni Asya farkı

Varlığını inkâr edemeyeceğimiz güç ilişkilerinin süreklilik arz eden bir durum olduğu herkes tarafından bilinmektedir.Canlıların tabiatında var olan egemenlik, üstünlük kurma, itaat ettirme, fikirlerini kabul ettirme ve yönlendirme duygusu güç ilişkilerini ortaya çıkarmaktadır. Örgütler (Bütün siyasî ve sivil örgütler) açısından bakıldığında da güç

19.02.2022
56 0 0

Hizmet-i imaniyedeki muvaffakiyetin sırrı

Hizmet-i İmaniyedeki muvaffakiyetin sırrı elbette İnayet-i İlâhiye'yi celp etmekle olacaktır.İnayetin celbi için de ihlâs, samimiyet, birbirinin kusuruna bakmamak, istişare etmek, kardeşlerin faziletleriyle iftihar etmek, duâlaşmak, müfritane irtibat gibi bir dizi düsturlar sayılabilir. İman hizmetinde bulunanların arasında bu hasletlerin ve düstur

12.02.2022
50 0 0

İpliğini örüp söken kadın misali

"Mekke'de Saide el-Esediyye adında aklî dengesi bozuk bir kadın vardı. Bu kadın sabahtan öğleye kadar cariyeleriyle birlikte iplik büker, öğleden sonra vesveseye kapılarak o vakte kadar büktüğü ipi çözer dağıtırdı. Kadının yaptığı bu anlamsız işi, misal gösteren bir âyet indi. "İpliğini sağlamca eğirdikten sonra tekrar bozan kadına benzemeyin. Bir

05.02.2022
84 0 0