Karar geçerlilik kazanmış mı

10 ikiz blok ve 750 bağımsız bölümlü sitede oturuyorum. Site yönetimi, yöneticiler ile yapılan toplantıda aidatları arttırdı, kat malikleri kurulu falan yapılmadı. Sitemizde masrafı gerektirecek ortak alanlar yok, ortak alanlar için çalışan yok, işletme projesi yok ama aidatlar artmış, haberimiz de yok. Bu durumda nasıl bir dava açmalıyım ki sonradan bir problem yaşamayayım S.M.

Okuyucumun anlattığı olayda kuvvetle muhtemeldir ki şu anda kendisinin de görmediği bir problem var. Önce sorusunu yanıtlayayım, sonra bu gizli probleme değinirim. Bir kimsenin borcunun bulunmadığının tespiti için menfi tespit davası dediğimiz, 'borcumun bulunmadığının tespiti' adı altında bir dava açılır. Dava açan kişinin sözünü ettiği konuda borcu bulunup bulunmadığı mahkemece tespit edilir. Ancak okuyucuma ben hemen buna başvurması önerisinde bulunmayacağım. Onun durumunda yapılacak şey, eski yani geçerli olan aidat rakamını ödemektir. Buna rağmen yönetim tarafından kendisi için yeni rakam çerçevesinde bir icra takibi yapılırsa takibe itiraz etmekle takip durur, bu defa alacağının bulunduğu iddiası ile yönetim dava açacaktır ve işte o davada okuyucumun iddiası da değerlendirilecektir. Bu davada kesinleşmiş işletme projesi aranacak, kesinleşmiş işletme projesi görülmeyince takipteki alacağın bulunmadığına dair karar verilecektir. Zira yönetimin durduk yerde kendi kararı ile aidatı yükseltebilmesi için aidatı yükseltme kararı alıp bunu tüm kat maliklerine usulüne uygun tebliğ etmesi ve itiraz olup olmadığını yedi gün beklemesi gerekir. Bir itiraz vaki olduğunda da kat malikleri kurulunu bu gerekçe ile toplaması gerekir. Bunlar varsa işletme projesi kesinlik kazanır, bu uygulama yoksa kat maliklerinin yeni belirlendiği söylenen aidat borcu da yoktur.