Arabuluculuk süreci bir ay

Ortağı olduğum bir arazi var. Ortaklığın giderilmesi için dava açacaktım ki gündeme arabuluculuk girdi. Bu başvuruda tüm ortakların adresini bilme imkânım yok. Adresleri bulana kadar bu başvuruyu yapamayacak mıyım Bu sürede dava açma hakkım kaybolmaz mı K.L.

Doğrusu bizler davalarımızı açarken dava dilekçesine davalıları ve elimizde varsa T.C. kimlik numaralarını ve adreslerini yazıyoruz, tebligatlar buna göre yapılıyor. Adresine ulaşılamayan kimseler için ise Tebligat Kanunu hükümlerine göre muhtelif ihtimalleri mahkeme değerlendiriyor. Bazı hallerde Tebligat Kanunu 21'inci madde ve bazı hallerde Tebligat Kanunu 35'inci madde uygulanıyor ve tebligat işlemi tamamlanıyor. Ancak bu zaman zaman uzun süre alabiliyor. Hiç abartmadan söyleyebilirim, tarafların kalabalık olduğu davalarda bir yıl içinde hatta bazen daha da uzun sürede tebligatların tamamlanmadığı davalar var. İşte mesele arabulucuya gelince bu iş nasıl sürecek doğrusu benim için de bir soru. Zira arabulucuya başvurduktan ve arabulucu tayin olunduktan sonra arabulucu, tarafları en kısa sürede ilk toplantıya davet eder. İyi de mesela 60 kişilik bir ortaklığın giderilmesi davasında bu davet nasıl tamamlanacak Biz mahkemeye başvurduğumuzda ölenler varsa veraset ilamı almak için mahkemeden yetki alıp veraset ilamı çıkarıyoruz. Arabuluculukta ve üstelik bir ayda tamamlanması gereken bu süreç nasıl tamamlanacak Bu konu soru işareti taşıyor.