Mısır'la niye kavga ettik

Mısır'la yedi yıl süreyle büyük kavgalar ettikten sonra iki yıldır barışmaya çalışmak, iktidarın dış politikasını anlamada tam bir 'örnek olay'dır. Kabaca 2011'den itibaren devlet siyasetinin teamüllerden ve kurumsallıktan uzaklaşarak şahsileşmesi dış politikada yalnızlaşmaya yol açtı; bugün dış politikada Putin'den başka "dostum" kim..Ekonomide ise uluslararası piyasalardan tefeci faiziyle dolar borçlanan, 2023 bütçesinde faize 556 milyar lira ayıran bir ülkeyiz.Erdoğan şimdi bu tabloyu kısmen düzeltmek istiyor. Kısmen diyorum, Araplarla ilişkilerimizi düzeltmeye çalışırken Batı ile ilişkilerimizdeki demokrasi ve hukuk sorunlarında bir "reform" işareti bulunmadığı gibi ekonomide de kurumsal politikalardan "epistemolojik kopuş" devam ediyor.İHVAN SİYASETİ2011 yılı, dönüm noktasıdır. Başbakan Erdoğan "2023 Hedefleri"ni düşünmesine imkan veren dinamizmde bir ekonominin başındaydı. 2001'de reforme edilmiş, AB süreciyle de ivme kazanan bir dinamizm Erdoğan bunu kendi şahsi başarısı gibi gördü. Tek başına seçim kazanması da özgüvenini zirveye çıkardı.Aynı yıl patlak veren Arap Baharını da "gönül coğrafyamızın" ayağa kalkması gibi gördü. Haziran 2012'de hür seçimlerle İhvan'ın iktidara gelmesi bu ümidi güçlendirdi. "Esed" de devrilecek "Emeviye camiinde kardeşlerimizle birlikte namaz" kılacaktık. (9 Eylül 2012)Başbakan Erdoğan, Kahire Üniversitesinde gençlere hitap ediyordu: "Tarihi tekrar mecrasına kavuşturacağız Başımızı öne eğmeyecek, tam tersine başımızı Mukattam Tepeleri'ne çevirecek orada Selahaddin Eyyubi'yi, orada bu coğrafyanın, bu ülkenin, bu şehrin şanlı tarihini, kadim medeniyetini görecek ve gururla iftiharla geleceğe ilerleyeceğiz." (17 Aralık 2012)Temmuz 2013'te İhvan iktidarı askeri darbeyle devrildi. Erdoğan'ın darbeyi protesto etmesi haklıydı fakat bununla yetinmedi yedi yıl kavga etti. Sisi hakkındaki sözlerini biliyorsunuzdur.YALNIZLAŞAN TÜRKİYEBu politikanın ne gibi sonuçlar doğurduğunu Sabah gazetesi yazarı ve SETA Genel Koordinatörü Prof. Burhanettin Duran şöyle anlatır:"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliği ve proaktif dıs? politikası Körfez başkentlerini kaygılandırmıştır. Bu kaygı Körfez elitleri nezdinde Türkiye'nin de sınırlandırılması gereken bir ülke olarak konumlandırılmasına sebep olmuştur." (Dış Politika Yıllıgı 2020, s.13)Evet, İhvan'ı kendileri için tehlike sayan bütün Arap ülkeleri Türkiye'ye cephe aldıOsmanlı düşmanı acıklamalar yaptılar. Her Arap Birliği toplantısında Türkiye'yi suçladılar, Suriye ve Irak'taki güvenlik güçlerini çekmemizi istediler. Burc'el Halife kulesine Rum bayrağını çektiler. Yunanistan'la askeri ve deniz üssü anlaşmaları imzaladılar.15 Ocak