Taha Akyol

Karar

Bugün kısaca

Bugün iki haftalık bir izne ayrılıyorum. Yeni hazırlamakta olduğum bir kitapla ilgili çalışmalarım izin sırasında devam edecek fakat günlük yazı yazmayacağım.Birkaç noktaya kısaca değinmek istiyorum.Bir okurum laik bir ülkede Hayrettin Karaman'dan fetva istememi yadırgadığını yazmış. Laik devlet fetva ile yönetilmez, kanun çıkarırken fetva sorulmaz

Hayrettin Karaman'a açık çağrı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in her açıklaması, son on yılda, hadi diyelim son beş yılda izlenen ekonomi politikalarının yanlış olduğunu tescil ediyor. Bunu ilk defa "rasyonel zemine dönmekten başka çaremiz yok" diyerek açıklamıştı. (4 Haziran 2023)Rasyonel zeminden ne kadar uzaklaşıldığının tescilidir bu ifade.2014 yılında başlayan "faiz

AYM Beştepe'ye sınır koydu

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, cumhurbaşkanına, demokrasiler dünyasında benzeri olmayan yetkiler verdi.Sadece yetkilerin yoğunluğu açısından değil, başkanlık sisteminde olması gereken denetimlere de yer vermediği için de demokrasiler dünyasında benzeri yoktur. Nitekim Cumhurbaşkanı'nın hiçbir atama yetkisi Meclis denetimine tâbi değildir. Halbuk

Darbe ve tarih

27 Mayıs darbesinin sonuçları konusunda yazdığım yazı üzerine çok sayıda okur yorumu geldi. Bunlardan bazılarındaki "düşünme tarzı"nı iki başlık altında toplayacağım. . Ben yazımda devrimi hukuktan üstün tutmanın, köylü toplumlarında yaygın Baas türü bir düşünce olduğunu yazmıştım. Okurum ise köylünün suçu yok diyordu. Başka bazı okurlarım ise, 27

27 Mayıs ve Ali Fuat Başgil

Toplumlarda demokrasi ve hukuk fikrinin gelişmesi sadece okuyarak değil, hatta daha çok tecrübelerle mümkün oluyor.Bu bakımdan 27 Mayıs darbesinin özel bir önemi var. Hem darbe ortamına sebebiyet veren politikacıların karşılıklı hataları Hem darbecilerin "devrim" tutkusuyla katmerlenen hataları, hatta suçları.Değerli gazeteci Sedat Ergin, bu konuda

İslam dinarı

Kelimelerin, kavramların önüne "İslam, İslami" gibi kavramlar koymak o kelime ve kavramları "dinî" hale getirmez. Ancak bir kısım Müslümanların hoşuna gidiyor. Bunun örneklerinden biri "İslam dinarı" denilmesidir.Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan'ın sözleri şöyle:"Siyonizm'in en önemli sömürü aracı olan Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İsla

Devrim ve karşı devrim

27 Mayıs darbesini hâlâ "devrim" diye alkışlayanlar var. Tarihe bakışta "devrim karşı devrim" gözlüğünü takanlar, bu iki kavramada sığmayan olgulara objektif ve analitik bakamıyorlar."Karşı devrim"in 1939'da başladığını yazanlar bile çıktı! "Parti devleti" daha fazla devam edebilir miydi'Devrim' diye kutsama veya karalama Yüz on yıllık bu kutuplaş

Batı'nın iki yüzü

Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail faşizmi hakkında "dur emri" vermesi, zulüm ve acılarla dolu çağımızda, insanlık vicdanı ve uluslararası hukuk gerçeğinin de olduğunu düşünmemizi gerektiriyor.Hükümetler siyasi hesaplarla davransa da Amerikan üniversitelerinde, Batı sokaklarında İsrail faşizmini protesto eden insanlar bu vicdanın sesidirler.İsra

Okullara finans dersleri!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Milli Eğitim müfredatına "finansal okuryazarlık" derslerinin konulacağını açıkladı. Bunun için Milli Eğitim ve SPK ile görüşmeler devam ediyormuş.Hemen şunu belirteyim; bu son derece önemli bir karardır ve birçok kimsenin tahmin edemeyeceği sonuçlar doğuracaktır.Zira bu dersler toplumsal "rasyonelleşme" sürecin

İran nereye

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan helikopter kazasında vefat ettiler. Komşumuza başsağlığı diliyorum.Bu vesile ile İran rejimini değerlendirmek ve dersler çıkarmak lazım.İran hiçbir İslam ülkesine benzemez. İran'ın karakterini tarihî PersFars kültürü ile İslam'ın Şii kolu olan Caferi mezhebi belirlemiştir.Sünni Osmanlıdan la