Dua metinleri makamla okunur mu

A.Etiler bey: "Tilaveti makamla süslemek, makamla okumak sadece Kelamullah'a yakışır. Sair dua dahi olsa Kur'an gibi makamlı okunmamalı, Kur'an'ı andırmamalı" şeklinde kardeşlerin bireysel görüşleri var. Dua metinlerini makamla okumak caiz mi"

Duada Tek Kural

Duada tek kural ihlas ile yapmak ve samimi olmaktır. Yeter ki dua olsun yaptığınız; dilediğiniz gibi yapın. Problem yoktur.

Cenab-ı Hak, Hâlık'tır; biz O'nun yarattığı mahlûkuz. O Fâtır'dır; biz O'nun yoğurduğu fıtratız. O Rahîm'dir; biz rahmete muhtacız. O Rauf'tur; biz O'nun re'fetine ve yumuşak muamelelerine muhtacız. O Rahman'dır; biz O'nun merhametini umuyoruz. O Halim'dir; biz O'nun yumuşak huylu tecellisine muhtacız. O Ğafûr'dur; biz O'nun mağfiretine muhtacız. O Vedûd'tur; biz O'nun tarafından sevilmeye muhtacız. O Vehhâb'tır; biz isteyen ve zenginliğinden varlık ve sayısız nimetler, ihsanlar ve ikramlar uman kullarıyız. O Rab'dir; biz terbiyeye muhtacız. O Gani'dir; biz O'nun vermesine, feyzine ve bereketine muhtaç ve muntazırız. O Mücîb'tir; biz dua eden ve cevap bekleyen kullarız.

Biz O'nun kuluyuz. Dua bizim şe'nimiz. O bizim Rabb'imiz; duamıza cevap vermek ve dilediğince kabul etmek de O'nun şe'nidir. Biz duamızı yaparsak, O bize cevap veriyor ve istediğimizin ya aynısını, ya da daha evlâsını veriyor. Duamızı kabul ediyor. Dua, O'nunla bizim aramızda en sağlam, en sağlıklı, en canlı, en diri, en hayatdâr, en salim, en emin, en kısa, en tesirli, en müstecâp, en huzurlu, en kuvvetli, en nazik ve en nezih bağlantı ve kanaldır. Bundandır ki Yüce Kitabında O, "Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var"1 buyuruyor.

Kurallardan Kurtulalım

Hazret-i Ömer (ra) anlatmıştır: "Birtakım esirler getirilmişti. Esirler içinde bir de kadın vardı; kadın sağa sola koşturup çocuğunu arıyordu. Bir çocuğa rastladığında çocuğu tutuyor, bağrına basıyor, kokluyor, okşuyor ve emziriyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz (asm):

"Şu kadının çocuğunu ateşe atabileceğini zanneder misiniz" buyurdu.

Biz de: "Hayır, ya Resûlallah! Vallahi atmaz!" dedik.

Allah Resulü (asm): "İşte Allah kullarına, bu kadının çocuğuna olan şefkatinden daha merhametlidir." Buyurdu.2

İşte böyle bir İlâh'ımız, böyle bir Hâlık'ımız, böyle bir Yaradan'ımız, böyle bir Allah'ımız var. Elimizi açtığımızda, kalbimizi müteveccih kıldığımızda, gönlümüzü verdiğimizde, içtenlikle yöneldiğimizde bize cevap veriyor, "İsteyin; vereyim."3 Diyor.