Şevki Yılmaz

Yeni Akit

Neslimizin çoğalması İstiklal ve İstikbal meselemizdir!

Kahraman Filistin halkını tebrik ediyorum. Neslin çoğalmasından korkan ve kısırlaşmayı çağdaşlık zanneden ailelerimizi ve evlenmekten korkan gençlerimizi, aileyi korumayı ve nesilleri çoğaltarak toplumunu genç tutmayı başaran, bu şekilde dünya zalimlerine direnen Filistinli ailelerden ve gençlerden Din, Vatan, Devlet şuuru ve dersi almaya davet ed

Gündem Rabıta değil irtibattır!

Allah aşkına Lillah aşkına Müslümanların asıl gaye ve hedefini örten faydasız gündemlerin oyuncağı olmayalım! Zerre İmanı ve Vicdanı olan Müslümanın asıl gündemi "Maddi ve Manevi yangınları nasıl söndürmeliyiz!" Olmalı! Saidi Nursi hazretlerinin bir asır önce "Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evlâdım yanıyor, ima

Devletlerin ve İktidarların gücü de, ömrü de Adalet'tir!

Geçen haftaki yazımızı"Halkımızın asıl gündemine devam edeceğimiz yazımızla buluşmak üzere Allah'ımıza emanet olunuz kardeşlerim!"cümlesiyle bitirmiştik! Halkımızın yüz yıldır değişmeyen gündemi, adaletin olmayışından muzdarib oluşudur! Zira; Bâtıla dayalı kanunların yetersizliği ve acizliği sebebiyle ''polisim'' numarasıyla telefonlarla ve tehdit

Halkımızın İktidarımızdan Bekledikleri

Bismillahirrahmanirrahıım Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah'ımıza hamd, Eşsiz Önderimiz, Sevgili Resulümüz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Resul Efendilerimize, izinden gidenlere, Ehlî Beyti'ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Allah (c.c)'ın ilke ve inkılabı İslam'a tabi olan Mümin kardeşlerimize, Din ve Vatan muhafızı Şehid ve G

Şayet ders alınsaydı (2)

Türkiye'miz ve bilhassa İktidarımız tüm Siyonist ve Emperyalist Haçlı Küffar ile ve bilhassa Mısır, İran ve Suud vs. gibi ikiyüzlü Nifak yönetimleriyle zahiri ve batıni savaşa devam eden Filistinli kahramanların ve silahsız Filistinli mazlumların ahlarını değil dualarını alıcı adımlarını açık ve net atmaya devam etmelidir! Siyonist İtrail'in güçle

Şayet ders aldıysak (1)

Allah'ımızın ebedi lanetlediğiYahudi Siyonkavminin içimizdeki gizlenmiş taşeronlarına ülke gemimizi batırtmak istemiyorsak;"Zaferlerde başarı tabanın, başarısızlık tavanındır!"gerçeğinden hareketle iç muhasebemizi acilen yapmalıyız! Önce İktidarımızivedilikle; -Üst akıl yönetiminden, ciddi istişareye dayalı''kollektif akıl''yönetimine geçmelidir!

Siyonist mihrakları çatlatacak bayrama doğru!

Bismillahirrahmanirrahıım Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah'ımıza hamd, Eşsiz Önderimiz, Sevgili Resulümüz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Resul Efendilerimize, izinden gidenlere, Ehlî Beyti'ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Hocalarımıza, Allah (c.c)'ın ilke ve inkılabı İslam'a tabi olan Mümin kardeşlerimize, Din ve Vatan muhafı

Şimdi tedbir zamanı

Bismillahirrahmanirrahiim Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah'ımıza hamd, Eşsiz Önderimiz, Sevgili Resulümüz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Resul Efendilerimize, izinden gidenlere, Ehlî Beyti'ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Hocalarımıza, Allah (c.c)'ın ilke ve inkılabı İslam'a tabi olan Mümin kardeşlerimize, Din ve Vatan muhaf

Asla Sevindirmeyeceğiz! Asla!

Tam 115 yıl evvel (Rumi takvime göre31 Mart1325te, miladi takvime göre 13 Nisan 1909 yılında gerçekleştiği için)31 Martasırlık tarihimizde önemli bir gündür! İstisna şahsiyetler hariçÂlimlerin, Askerlerin, Tüccarların ve Cemaatlerin yalanla şantajla aldatılarak bir kısmının da silahlı tehditle tam33 yıllık İktidarına son verilen Cennet Mekân Sulta

Şimdi sadece Belediye Başkanı seçiyoruz!

Bismillahirrahmanirrahıım Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah'ımıza hamd, Eşsiz Önderimiz, Sevgili Resulümüz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Resul Efendilerimize, izinden gidenlere, Ehlî Beyti'ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Allah (c.c)'ın ilke ve inkılabı İslam'a tabi olan Mümin kardeşlerimize, Din ve Vatan muhafızı Şehid ve G