Rüstem Garzanlı Tüm Köşe Yazıları

21 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Rüyâsında, imzalı kâğıt peşine düşen adam!

Rüyâyı uyaran hususlar, geçmişte yaşanmış güzel veya kötü haller, geleceğe yönelik beklentilerin tasavvuru, gündüz karşılaşan olayların rüyâ âleminde görünme halidir. Rüyâ, en çok uykunun hafiflediği veya uyanma zamanına rast geliyor.Efendimiz Hazreti Muhammed (asm), rüyâyı üç kısma ayırmıştır. 1. Allah'tan bir müjde halinde gelen sâdık rüyalar, 2.

22.01.2022
7 0 0

Tevazu ve enaniyet

Tevazünün kısaca anlamı alçak gönüllülük ve kibirsizlik hâlidir.Enaniyet ise tevazünün zıddıdır. Tevazu, vicdanı ve fikri güzelleştiren en önemli faziletlerdendir. Tevazünün en ileri şekliyle Hazreti Muhammed'de (asm) görülür. Konumuza ışık tutacak yüzlerce hadislerden bir tane... Bir gün Peygamberimizin, (asm) huzuruna birisi girer ve onun peygamb

13.01.2022
6 0 0

Kıyamet neden kâfirlerin başına kopacak

İnsanların merak ettiği konulardan biri de kıyametin ne zaman kopacağıdır.Asıl olan kıyametin ne zaman kopacağı değil, bir gün mutlaka kıyametin gerçekleşeceğine iman etmek ve ahiret hayatı için hazırlıklı olmaktır. Yoksa kıyametin küçük örneklerini hemen hemen her gün minarelerde yükselen selâ sedâlarıyla işitiyor ve ölümle bir nevi küçük kıyametl

05.01.2022
1 0 0

Boşanmak çare mi

Eskide farklı kültürlerden olan fertler birbirleriyle pek evlenmezlerdi.Çağımızda ise iletişim imkânlarının yaygın olması, insanları farklı kültürlerden buluşturup birbirleriyle evleniyorlar. Oysa eşler arasında ki anlaşmazlığın bir sebebi de kültür farkıdır. Eş adayları arasında kültür uyumu önemli olduğu kadar fikir ve inanç uyumu, meslek ve meşr

29.12.2021
9 0 0

Uhuvvet ve muhabbet tesîs edilmeli

Uhuvvet ve muhabbeti aynı dâvâda hizmet eden kardeşler arasında te'sîs eden "şefkat"tır. Sevgiden gelen muhabbet bazen karşılığı görmeyince değişebilir. Şefkatten gelen uhuvvet ve muhabbet ise değişmez.Şefkat, insanlara özellikle manevî sahada acımak ve yardım etmektir. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri yüksek şefkatini şöyle ifade buyurmuş: "...fı

21.12.2021
9 0 0

Zulüm, kalpte sönmeyen bir ateştir

Zulüm; haksızlık, eziyet, işkence veya bir hakkı kendi yerinden başka bir yere koymak gibi manalara gelen, adalettin zıddı bir kavramdır. Cenab-ı Allah (cc), Kur'ân'ı Kerîm'de birçok âyetleriyle zulmü yasaklamıştır.Meselâ: Hud Sûresi, âyet 113'te şöyle buyurmuş yüce Mevlâ'mız: "Zulmedenlere eğilim göstermeyin, yoksa size ateş dokunur." Zulüm, Allah

16.12.2021
13 0 0

Ömür sür'atle geçiyor, yolculuk da çok kısa

"Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor. Zaman da sel dolaplarını sür'atle çalıştırıyor." 1Ömür ve zamanı bir biriyle ilişkilendiren Bediüzzaman Hazretleri, zamanın hızla geçtiğini, insanın da kabre doğru ilerlediğini veciz bir şekilde ifade etmiştir. Demek ki, hem hayat kısa, hem de ömür kısa buna rağmen insanoğlu tûl-i emel peşinde uzun vadede tasarl

04.12.2021
10 0 0

Meleklerin özellikleri

Melekler de insanlar gibi ruh ve cesetten ibarettirler. Ancak meleklerin cesetleri bizimki gibi maddî değildir; nuranî ve lâtiftirler. Cesetleri ruh hafifliğinde olduğu için ruhaniler diye vasıflandırılmıştır. Ruhanî tabiri genel anlamda cismanî olmayan melekler, cinler ve vefat eden insanlardır."Ruh, bir nuranî kanundur, vücud-u haricî giymiş bir

27.11.2021
13 0 0

"Nasraniyet İslâmiyet'e teslim olacak..."

Nasraniyetin hurafelerden safileşerek İslâmiyet'e teslim olması ve Hazreti İsa'nın (as) nüzulü ile alâkalı hususlar Risale-i Nur eserlerinden iktibas edilerek Hıristiyanların, Müslümanlara karşı sevgileri aşağıda ki âyet ile tey'it edilmiştir.Yüce Mevlâmız buyurmuş: "..İman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da: 'Biz Hıristiyanlarız.' diyenl

20.11.2021
11 0 0

"Nübüvvet beşerde zaruriyedir"

İlâhî kanun küçük bir dairede nasıl işliyorsa, aynı kanun büyük dairede de aynı şekilde işler. Meselâ, bir zerreyi idare eden kanun güneşte de aynen geçerlidir."... Kanun bir silsiledir; ef'âl onunla bağlıdır." 1 Cenab-ı Allah'ın (cc) hangi kanunla baharda küçücük bir sineği ihya ediyorsa, aynı kanunla mahşerde bütün beşeri de ihya edecektir. Beşer

11.11.2021
16 0 0