Rüstem Garzanlı

Yeni Asya

Yeni Asya kuruluş yıl dönümü hayırlı olsun

Yeni Asya Gazetesi 21 Şubat 1970 gününden bugüne kadar, "Asya'nın bahtının miftahı, meşveret ve şûrâdır" sloganı ile yayın hayatına devam etmiştir.YENİ ASYA, "Hakkın hatırı âlîdir, hiçbir hatıra feda edilmez" düsturu ile hak ve özgürlükleri savunan; ihtilâllere, dayatmacı anlayışlara karşı çıkan ve haklının yanında olan ve en önemlisi Risale-i Nur'

Yeni Asya 54. kuruluş yıl dönümü hayırlı olsun

Yeni Asya Gazetesi 21 Şubat 1970 gününden bugüne kadar, "Asya'nın bahtının miftahı, meşveret ve şûrâdır" sloganı ile yayın hayatına devam etmiştir.YENİ ASYA, "Hakkın hatırı âlîdir, hiçbir hatıra feda edilmez" düsturu ile hak ve özgürlükleri savunan; ihtilâllere, dayatmacı anlayışlara karşı çıkan ve haklının yanında olan ve en önemlisi Risale-i Nur'

Afetzedelere şefkat elimizi uzatalım

Malum olduğu üzere 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de 7.7 şiddetinde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, keza saat 13.24'te 7.6 şiddetinde bu sefer de Elbistan merkezli ikinci bir deprem daha meydana geldi.Büyük yıkımlara sebebiyet veren bu depremlerin yürek yakan etkileri ise ülke sınırlarını aşıyor. Büyük deprem felaketini yaşamış

Çiçekler hâl dili ile tesbih ederler

Bazen renkleriyle, şekilleriyle, kokularıyla şairlerin şiirlerine konu olmuş.Bazen de soyut özellikleriyle duyguların diliyle ilham kaynağı olmuş çiçek... Hatta mutluluğun, iyimserliğin, dürüstlüğün, sadakatin ve sevginin sembolü olarak şairler çiçeği divan şiirlerine yansıtmışlar. İşte onlardan biri zühre çiçeğidir. Said Nursî hazretleri, "Zühre n

Nasihatlerin tesir yolu iknadır

"Nasihat" kelimesi, öğüt ve irşad anlamında kullanmaktadır. Mü'minler birbirlerine öğüt vermek suretiyle yardımcı olurlar. Cenab-ı Allah (cc): "Hatırlat, umulur ki bu hatırlatman mü'minlere yarar sağlar, (öğüt alırlar)"1 buyurmuştur.Mü'minlerin; dinî yükümlülüklerini samimi olarak yerine getirmeleri, birbirlerine doğru sözü söylemeleri Allah'ın emr

İktisat, manevî bir şükürdür

İktisat ve kanaate; israf ve tebzire dair; Risale-i Nur Külliyatı On Dokuzuncu Lem'a'nın başında A'raf Suresi'yle giriş yapılmış.Ayetin meali olarak "Yiyin, için fakat israf etmeyin."1 diye insanlara iktisat emredilmiş. "Hâlık-ı Rahîm, nev-i beşere verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor. İsraf ise şükre zıttır."2 İktisat; insanın her hususta

Allah'a iman

Yirmi İkinci Söz iki makamdır. Birinci Makam Vahdet, Ehadiyet ve Tevhit hakkındadır. İkinci Makam Erkân-ı imaniyenin kutb-u â'zamı olan iman-ı billâh hakkındadır.Kur'ân'ın ifadesiyle: Allah, her şeyin yaratıcısıdır ve o her şey üzerine vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları onundur. Allah'ın ayetlerini inkâr edenler var ya, işte onlar ziyana uğray

İçimiz hüzünlü bir sonbahar

Sonbahar adeta bir vedâ mevsimidir. Dağcıların, yaylacıların, göçerlerin köylere, şehirlere ve ovalara dönüş mevsimidir sonbaharMüstahsillerin hüznün kokusu hissedildiği, sıla ve hasret acıları yürekleri sarmaya başladığı göç mevsimidir sonbahar... Biz de köyden şehre göç etme hazırlığı içinde olduğumuz bugünlerde bir taraftan yakınlarımızdan, köyü

Kur'an, Rabbimizi tarif ediyor

Bugünlerde Risale-i Nur külliyatından Yirmi İkinci Söz'ü okuyup mütalaa etmek ve anladıklarımı istifadeye medar olmak üzere paylaşmış bulunmaktayım.Malum olduğu üzere, On Dokuzuncu Söz'de Rabbimizi bize tarif eden üç büyük, küllî muarrif var. Birisi şu Kitab-ı kâinattır, birisi şu kitab-ı kebirin ayet-ı kübrası olan Hâtemül-Enbiyâ Aleyhissalâtü Ves

Kâinatın idaresinde suhûlet var

Yirmi İkinci Söz Birinci Makam Dokuzuncu Bürhan'da iki mesele iş'ar edilmiş.Biri Allah'ı tanımamanın dehşetinden bir diğer mesele ise; bu muhteşem kâinat nasıl olur da bir tek Zat tarafından kolayca yaratılır ve idare edilir sorusundan. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, eşyanın kolay idare edildiğini çok harika bir üslup ile ispat etmiştir. Bürha