Rüstem Garzanlı Tüm Köşe Yazıları

67 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Zevale mahkûm olan bir şey İlâh olamaz

Cenab-ı Allah'ın vahdet, ehadiyet ve tevhid mührü bütün varlıkların üzerinde görünüyor.Bâtıl yoldaki felsefecilerin, varlıkların sebepler dairesinde tecelli ettiği iddiası ise tam bir safsatadır. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri bu konuya 22. Söz 1. Makam 10. Bürhan'da sarahatten açıklık getirmiştir. Bilmana; eşya nasıl zevale ve yok olmaya mahkûm

24.09.2022
20 0 0

Annem yanıma gelirse

Acı da olsa maalesef günümüzde "Annem yanımıza gelse huzurum kaçar" diyenlere şahit oluyoruz. Hele Müslüman toplumunda böylesi davranışların vuku bulması anneye ve topluma karşı büyük bir saygısızlıktır.Yüce Allah'ımız, evladın anne-babasına "Öf" demesini yasaklamıştır. İslâm toplumunun gerek dinî açıdan gerek örf, adet ve gelenekler açısından anne

17.09.2022
22 0 0

"Dünya ahiretin tarlasıdır"

Efendimiz (asm) "Dünya ahiretin tarlasıdır" buyurmuş. Bu tarlada ekilen mahsuller, ahiret âleminde cennet veya cehennem olarak ortaya çıkacaktır. İnsanlara cüz'î irade verildiği için; bu dünya tarlasına dilediğini ekip biçmekte serbest bırakıldığı gibi, nefsini ve malını Allah'a satmakta da insan serbest bırakılmıştır.İnsanlar, bir ömür boyu nazarı

11.08.2022
24 0 0

Dâvâ adamı olmak

Dâvâ adamı öncelikle davasını kendi hayatında fiilen yaşayan, tatbik eden ve dâvâsını başkasına anlatan kimsedir. İnandığı dâvâ ile çelişen kişi asla dâvâ adamı olamaz. Dâvâyı layıkıyla temsil edemediği gibi inkişafına da engel olur.Cenab-ı Allah, (cc) "Siz insanlara iyiliği emreder de, kendi nefsinizi unutur musunuz" buyurmuş.1 Dâvâsını anlatan ve

07.08.2022
22 0 0

Ölüm mukadderdir, fakat acıdır

Bugünlerde memleketin dört bir tarafından ölüm ile ilgili acı haberler alıyoruz. İster istemez dostların firakları bizleri derinden üzüyor. Aslında ölüm her zaman karşımıza çıkan bir hadisedir.İnsanın ünsiyet ettiği bu dünyadan ayrılması, ölümün en acı tarafıdır. İnsanların ölümden korkması da bu yüzdendir. Ölüm, dünya hayatına sıkı bağlanmış bir k

29.07.2022
23 0 0

Hasan Kiraz Ağabeyin ardından

Kırklareli'nin kadim Nur talebelerinden Hasan Kiraz vefat etti.1933 yılında Kırklareli'nde doğan, Kırklareli'nin kadim Nur talebelerinden Hasan Kiraz ağabey 17 Temmuz 2022 günü hakkın rahmetine kavuşmuştur. Hasan Kiraz ağabey, ayni zamanda Kırklareli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kurucusu ve 43 yıl başkanlık yapmış, yöreye değer

20.07.2022
34 0 0

Nerede o eski köyüm

Siirt'te bağlı Kurtalan'ın Şenköy'ünde 1953 yılında dünyaya geldim. 1965'te ilkokuldan mezun oldum.Müteakiben üç sene klasik medrese tahsili, Kurtalan Ortaokulu, Siirt Ziraat Meslek Okulu, Eskişehir Tarım Meslek Yüksek Okulu ve işletme fakültesini okudum. 40 sene memuriyet hayatımdan sonra 65 yaşımda Şenköy'e dönüş yaptım. Adı üzerinde köyümüz şen

18.07.2022
27 0 0

"Namaz kılmayan haindir"

Bediüzzaman hazretleri, "Namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduddur." demiştir. Bu ifadeyi kime, ne ortamda ne için kullandığı Tarihçe-i Hayatında geçiyor. Özel bir durumda ve özel şahıslara mahsus kullanılmış ise de İslamiyet'te genel bir hüküm olarak ibadetteki ve muamelattaki eksiklikler insanı sefahete ve fıska götürür.Cenab-ı Allah (cc), i

07.07.2022
25 0 0

"Önce iman, sonra namaz"

Bediüzzaman hazretleri, "Namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduddur." demiştir. Bu ifadeyi kime, ne ortamda ne için kullandığı Tarihçe-i Hayatında geçiyor. Özel bir durumda ve özel şahıslara mahsus kullanılmış ise de İslamiyet'te genel bir hüküm olarak ibadetteki ve muamelattaki eksiklikler insanı sefahete ve fıska götürür.Cenab-ı Allah (cc), i

07.07.2022
32 0 0

İnsanı mutlu eden nedir

Mutluluk ile ilgili birçok değişik tanım yapılagelmiştir.Kimilerine göre mutluluk sadece akıllı insanların ulaşacağı bir erdemdir. Kimilerine göre pozitif bir his olan coşku, kimilerine göre hayattan bir bütün olarak veya kısmen memnun olmaktır. Benim de; aynı davaya inanmış, davasında samimi ve ihlâslı bir kardeşim ile karşılaştığım an, en mutlu a

29.06.2022
35 0 0