Ebeveynler için Z kuşağı terimleri

Dil, bir kültürün değerlerini, inançlarını ve geleneklerini gösteren çok önemli bir olgudur. Toplumun tarihini, sanatını ve edebiyatını içinde bulundurduğundan, o toplumun kimliğinin ve yaşam tarzının da göstergesidir. Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler gibi çeşitli faktörlerle dile yabancı kelimelerin girmesi doğaldır ve bu, o kültürün zenginleşmesine katkıda bulunabilir.

Ancak, kendi dilinde karşılığı olmasına rağmen çok fazla yabancı kelimenin dile sokulması, o dilin yapısını bozar ve ifade zenginliğinin azalmasına yol açar.

Dillerin de canlılar gibi zamanla değişmesi doğaldır. Önemli olan, dilin ve kültürün bu değişim sürecinde özgünlüğünü koruyabilmesi ve toplumların kendi kimliklerini, değerlerini ve miraslarını yansıtacak şekilde gelişebilmesidir.
Türk Dil Kurumu, çeşitli gelişmelerden yola çıkarak zaman zaman birçok yabancı sözcüğe Türkçe karşılıklar bulup öneriler getirmiştir. Bunlardan bazıları dilimize yerleşmiştir. Örneğin; Aklıselim: sağduyu, Asparagas: uydurma, Aktüel: güncel, Aktivite: etkinlik gibi.

Bazıları da toplum tarafından kabul görmemiş, hatta gülünç olarak yorumlanmıştır. Örneğin; Ambalaj: sarmaç, Cerrah: yarman, Asansör: iner çıkar, Akraba: yakındaş, Mühendis: ölçmen, Mikrofon: sesbüyütür, Fren: durduraç, Basketbol: sepet topu, Voleybol: uçan top, First Lady: başbayan, Depozito: güvence akçesi gibi.

Gerçi "bayan" kelimesine pek meraklı halkımızın "başbayan" terimine neden ısınamadığını tam olarak çözemedim; ancak diğerleri açıkçası oldukça zorlama ve komik.

Top of FormDil bilimciler sıkça dilin nasıl evrildiğini ve yeni kelimelerin nasıl ortaya çıktığını araştırır ve tartışır. Bu yeni terimler icat edilmesine "neolojizm" deniyor. Neolojiler, mevcut kelimelerin yeni anlamlar kazanması, yabancı dillerden alıntı yapılması, kelimelerin birleştirilmesi veya tamamen yeni kelimelerin icat edilmesi yoluyla dile dahil oluyorlar.

Günümüzde, özellikle Z kuşağı (1995-2010 yılları arasında doğanlar) Türkçesinde popüler olan, genellikle sosyal medya, internet ve kendi aralarındaki iletişimde yaygın olarak kullandıkları birçok yeni terim; yani neoloji örnekleri var. Anne-babaların çoğu, özellikle de teknoloji ve sosyal medyadan uzak ebeveynler, bu dile yabancılar ve gençlerin ne dediğini anlamakta zorlanıyorlar.

Mesela, gençler "günaydın" demek için kısaca "güno" ya da en yakın arkadaş için "kanka" kelimelerini kullanıyorlar. "SS almak" derken, ekran görüntüsü yakalamaktan bahsediyorlar. "Manifestlemek" ise, istediğiniz şeyleri düşünce gücüyle çekmek anlamına geliyor. "Efso" bir şeyin ne kadar harika olduğunu vurgulamak için kullanılıyor. Gençler, bu gibi kelimeleri sosyal medyada ve günlük konuşmalarında sıkça kullanıyorlar.

Ayrıca, "bro" gibi İngilizceden alınma kelimeler, yakın dostları tanımlamak için kullanılıyor. "Tbt" ile geçmişe dönük fotoğraflar paylaşılıyor. "Cringe" dediklerinde, utanç verici, sıkıcı veya rahatsız edici durumları anlatıyorlar. "Ghosting" ise, biriyle tüm iletişimi hiçbir açıklama yapmadan ansızın kesmek. "Stalklamak", birinin sosyal medya hesaplarını gizlice izlemek anlamına geliyor. "Shiplemek", iki kişinin bir çift olarak iyi durduğunu düşünmek veya onların bir çift olmasını desteklemek. "DM'den yazmak"