'Manevi yeterlilik' demek ne demek

4 Mayıs 2024 tarihli Cumhuriyet gazetesinden (s.4) aktarıyorum: Edinilen bilgilere göre yeni ÖMY kapsamında bakanlık Milli Eğitim Akademisi'ni kurmayı hedeflerken "öğretmenlik yeterlilik" niteliklerinde de güncellemeye gitti. Bakanlık, öğretmenlik mesleğinde mevcut olan "özel alan biligisi", "pedagojik formasyon bilgisi" ve "genel kültür bilgisi" yeterliliklerine "manevi değerler eğitimi verme" yeterliliğini ekledi. Bakanlığın, öğretmen adaylarına akademi kapsamında gösterilecek dersler arasında "öğrencilere manevi değerler eğitimi verme" dersinin de bulunduğu iddialar arasında.br data-mce-bogus"1"

AKP kafası bazı temel kavramları kendi bulanık amaçları için kullanmakta maşallah pek mahirdir. Şimdilerde manevi değerler kavramını "kav" (poker oyunu deyimidir) olarak masaya sürmekte. İlk önce şunu "masa"ya süreyim ben de: "Manevi değer" zaman ve ortama göre değişebilir bir kavramdır. Cumhuriyetin Milli Eğitim Bakanlığı olmayan "Maarif Vekâleti"nin buradaki özel kastı "Öğrencilere İslami dogmalar öğretmek" ile tanımlanabilir. Bir başka anlamı yoktur.br data-mce-bogus"1"

"Manevi değerler"in internetteki anlamı şöyle: "Sevgi, saygı, merhamet, cömertlik, sorumluluk gibi değerler manevi değerler olarak ifade edilebilir. Nesilden nesile aktarılan manevi değerler; sevme, sevilme, ait olma, kendini gerçekleştirme gibi bireyin ruhi gereksinimlerini karşılayan en başat ihtiyaçlardandır."br data-mce-bogus"1"

Temel özelliklerin on biri şunlarmış: "Azim, nezaket, cömertlik, doğruluk, ihtişam, saygı, adalet, sağduyu, zekâ, cesaret ve cazibe. Ancak tüm bu özellikler içinde on ikincisi var ki Aristo onun için, kişiyi taçlandıran asıl erdem o demiş. İşte bu en değerli görülen özellik, Yüce gönüllülük imiş..."

Ancak ben "ihtişam"ın manevi değer olduğunu kesinlikle kabul etmiyorum. Çünkü "fiyaka" ve "gösteriş"tir. Ve kuşkusuz Aristo'nun saydığı "yüce gönüllülük" tartışılmaz bir erdemdir. Hemi de en büyüğünden.

"Erdem"in dinsel zıddı (tersi) "günah"tır evrensel ölçülere göre. Şimdi "erdem" ve "günah"ları, izninizle, sınıflandıralım:br data-mce-bogus"1"

Erdemler ve günahlar: iffet (castitas), tersi şehvet (luxuria); ölçülülük (temperantia), tersi oburluk (gula); cömertlik (caritas) tersi açgözlülük (avarita); çalışkanlık (diligentia), tersi tembellik (acedia); sabır (patientia), tersi öfke (ira); nezaket (humanitas), tersi kıskançlık (invidia); alçakgönüllük (humilitas), tersi kibir (superbia)...br data-mce-bogus"1"

Yukarıda parantez içinde Latincelerini de yazdığım erdemler ve günahlar Hıristiyanlıkla ilgilidir. Gerçek Müslümanlar bu sınıflandırmanın altını duraksamadan imzalarlar. Derdim Hıristiyanlık ile Müslümanlığı çarpıştırmak değil. Bütün dinler iyi ahlakı savunurlar. Türklerin ilk dini olan