Sosyal medyadan hakarete ön ödeme

Yeni yargı paketine göre sosyal medyadan hakaret suçunda artık mağdur ile failin uzlaştırılması yoluna gidilmeyecek. Savcılık günlüğü 100 TL'den para cezası verecek ve ön ödeme tebligatı çıkaracak. Para cezası ödenince takipsizlik verilecek. Böylece fail hakkında dava açılmayacak ve dosya kapanacak. Avukat Bekir Şabahat'a göre uygulamayla "Parasını verir, hakaret ederim" algısı oluşabilir.

YEREL seçimden önce çıkarılması beklenen yeni yargı paketinde satır arasında kalan çok önemli bir değişiklik yer alıyor. Buna göre, sosyal medyada işlenen hakaret suçları uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak.

Bu suçlar için getirilecek yeni yargılama modeli büyük tartışma yarattı. Önce paketteki bu düzenlemenin detaylarına göz atmak gerekiyor.

- UZLAŞTIRMA KALKACAK: Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 'hakaret' başlıklı 1252 maddesinde değişiklik yapılacak. Bu suçlar uzlaştırma kapsamından çıkarılacak ve ön ödeme kapsamına alınacak. Düzenleme aynen yasallaşırsa; sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçlarında mağdurun şikâyeti üzerine fail hakkında soruşturma işlemleri başlatılacak. Şikâyete tabii olan hakaret suçunda şikâyet süresi 1 yılı geçemeyecek.

strong class'read-more-detail'Haberin Devamı

- GÜNLÜK 100 TL PARA CEZASI: Şüphelinin kimlik tespiti yapılarak ön ödeme belgesi gönderilecek. Ön ödemenin alt sınırı 3 ay 15 gün hapis olacak. Hakaret suçu TCK'nın 1253 maddesi kapsamında ve kamu görevlisine karşı işlenmişse 1 yıl 2 ay (36560 gün hapis) olarak uygulanacak. Bu alt sınırın karşılığı para cezası günlük 100 TL üzerinden hesaplanarak faile ön ödeme belgesi bildirilecek.

- ÜÇ TAKSİTTE ÖDENECEK: Fail, sosyal medyadan işlediği hakaret suçundan kurtulmak için ön ödeme yapacak. Ön ödemede belirtilen para üç eşit taksit halinde ödenebilecek. Ön ödemenin yapılmasıyla ilgili savcılık takipsizlik kararı verecek. Örneğin sosyal medyadan yaptığı hakaret yüzünden 3 ay 15 gün hapis cezası verilmesi gerektiği belirlenen bir failin cezası, günlüğü 100 TL'den 10 bin 500 lira olarak belirlenecek. Bu miktar faile ön ödeme belgesinde bildirilecek. Ceza tutarı 3 bin 500'er TL şeklinde üç eşit taksitte ödenebilecek.

- RIZA ARANMAYACAK: Ön ödeme sürecinde mağdurun rızası aranmayacak. Ön ödeme şartını 10 gün içinde yerine getirenlere savcılıkça otomatik takipsizlik kararı verilecek. Artık fail hakkında ceza davası açılmayacak ve dosya kapatılacak.

strong class'read-more-detail'Haberin Devamı

- DEVAM EDERSE CEZA ARTIRILACAK: Bu karardan sonra suç tekrarlanırsa faile uygulanacak ön ödeme miktarı yarı oranında artırılacak. Ön ödeme üzerine verilen takipsizlik veya düşme kararından itibaren 5 yıl içinde sosyal medya üzerinden yeniden hakaret suçu işlenmesi halinde ise artık ön ödeme hükümleri uygulanmayacak.

HUKUKÇU GÖRÜŞÜ: MAĞDURUNSÖZ HAKKIKALMAYACAK

- ANKARA Barosu avukatlarından Bekir Şabahat'la tartışılan bu düzenlemeyi konuştum. Avukat Şabahat, düzenlemenin hukuka, Anayasa'ya ve hak arama özgürlüğüne aykırı olduğunu savundu. Şabahat'a göre düzenleme aynen yasalaşırsa paketle hedeflenen suçların cezasız kalmayacağı yerine cezasızlık düşüncesi toplumda yaygınlaşacak. 'Parasını verir, hakaret ederim' gibi bir algı oluşacağı gibi kamu görevlileri ile vatandaşlar farklı uygulamaya tabi tutulacaklar. Şahabat'ın değerlendirmeleri özetle şöyle: "Özellikle son dönemde internet aracılığıyla sosyal medya platformlarından şerefe ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların, ceza soruşturması ve kovuşturması yoluyla takip edilebilme imkânından uzak çok kolay bir şekilde işlenebildiğini görmekteyiz.

strong class'read-more-detail'Haberin Devamı

KAMU GÖREVLİLERİ KAPSAM DIŞINDA

Şu anda CMK'nın 253. maddesi gereğince soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suçlar uzlaştırma kapsamında. Dolayısıyla hakaret suçu uzlaşma kurumunun işletilebileceğiuzlaşılabilecek suçlar arasında. Ancak kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret ve cumhurbaşkanına hakaret suçu uzlaştırma kapsamındaki suçlardan değil. Zira bu suçların takibi şikâyete tabi olmayıp suçun mağduru kamudur. Bu haliyle getirilecek düzenlemede mağdurun rızası aranmaksızın, söz hakkı da elinden alınarak ön ödeme kapsamına alınması kişilik haklarına saldırıyı önleme hakkına müdahale teşkil etmektedir. Birçok sakıncayı da beraberinde getirmektedir. Bu sakıncaları şöyle sıralamak mümkün:

strong class'read-more-detail'Haberin Devamı


Bekir Şabahat

'PARASINI ÖDERİM HAKARET EDERİM'

- AVUKAT Bekir Şabahat "Düzenleme birçok sakıncayı da beraberinde getirmektedir" görüşünde:

1 "Kamu görevlisine hakaret suçlarını istisna tutan bu düzenleme Anayasa'nın kanun önünde eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır.

2Anayasa'nın hak arama hürriyetine aykırı. Kişinin şikâyet hakkı elinden alınıyor. Şüpheli korumaya alınırken, mağdurun faile ceza isteme hakkı sınırlandırılmaktadır.

3 Anayasa'da güvence altına alınan temel hakların etkin kullanılmasına engel olabilecek.

4Kişiler manevi bütünlüklerine saldırıya açık hale getirilmektedir. Mağdurun kişilik haklarını koruma hakkı elinden alınıyor.

5Anayasa'nın 'din ve vicdan hürriyeti' başlıklı 24. maddesine aykırıdır.