Peygamber efendimizin hicreti

Peygamber efendimizin Allahü teâlânın emri ile, Mekke'den Medine'ye olan yolculuğuna "Hicret" denir.

Sual: Peygamber efendimizin Medine'ye hicreti nasıl olmuştur, İslâm tarihinde bu hicretin önemi nedir

Cevap:Peygamber efendimiz, tarihçilere göre miladın 622 senesinde, Allahü teâlânın emri ile, Mekke'den Medine'ye gitti ve bu yolculuğunaHicretdenir. Cebrâîl aleyhisselam, Peygamber efendimize gelip;

(Bu gece, kâfirler seni öldürmeye karar verdi. Bu gece, Ali'yi yatağına yatır ve Ebu Bekir ile, Medine'ye hicret et!)dedi.

Hazret-i Ali o zaman yirmiüç yaşında idi ve Peygamber efendimize;"Bin canım da olsa, senin yoluna fedadır" diyerek yatağa girdi.

Resulullah efendimiz Safer ayının 27. Perşembe gecesi kapıdan çıkıp, Yasîn suresinin başından 12 âyet okuyup, müşriklerin aralarındangeçip gitti. Öğle vakti hazret-i Ebu Bekrin evine gidip;

-Bu gece Medine'ye hicret etmeye emir aldımbuyurdu.

Şevâhid-ün Nübüvve katibında, Hicret şöyle anlatılmaktadır:

"Resulullahefendimize Mekke'den Medine'ye hicret etmesi bildirildiği zaman, bi'setin, Peygamberliğin 14. senesi idi. Mekke'den ayrıldığı gece, Kureyş müşrikleri aralarında, Resulullah efendimizi öldürmek için anlaştılar. Gece uyku vakti gelince, Resulullah efendimizin kapısının önünde toplanıp, uyusun da öldürelim diye beklemeye başladılar. O gece Yâsîn suresinin ilk ayetleri nâzil oldu. Resulullah efendimiz yerden bir avuç toprak aldı ve meâli;