"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Osman Ünlü Tüm Yazıları

674 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Şevval ayında oruç tutmak

Oruç tutanlar, kıyamet gününde yüksek bir şerefe nail olacaklardır. Sual: Ramazan ayının dışında tutulan oruçlara da, oruç tutma sevabı verilmekte midir Cevap: İnsanların yaptığı her bir ibadetine karşılık olarak, bire on, bire yediyüz, bire sonsuz ecir, ücret verileceği Kur'ân-ı kerimde bildirilmektedir. Bu sebeple insan, gücü, kuvveti, imkânları

Bugün
1 0 0

Yakınları ziyaret etmek

Hediyenin en kıymetlisi, en faydalısı, güler yüz ve tatlı dildir. Sual: Bilhassa bayramlarda ön plana çıkan akraba ziyaretlerinde öncelik ve sıra nasıl olmalıdır Cevap: Anayı, babayı ve zi-rahm-i mahrem olan akrabayı ziyaret etmek vaciptir. Hiç olmazsa, selam göndererek, tatlı mektup yazarak veya telefon ederek bu günahlardan kurtulmalıdır. Selamı

13.05.2021
2 0 0

Yarın fıtır bayramıdır

Bayram günü aile, çoluk çocuk ve yakın akrabaya güzel ve güler yüzle muamele eylemelidir. Sual: Bayramda neler yapılır ve ne şekilde hareket edilir Cevap: Îyd, bayram demektir. Her yıl, ramazan ayında günahlar affedildiği, Müslümanların sevindikleri, sürurlarının avdet ettiği, tekrar geldiği için Îyd denildi. Ni'met-i islâm kitabında deniyor ki: "

12.05.2021
8 0 0

Çarşıda, işte Allahü teâlâyı zikretmeli

Allahü teâlâyı gafiller arasındaki hatırlamanın sevabı çoktur. Sual: Çarşıda, pazarda veya iş yerinde çalışırken de, salevat, kelime-i tevhid ve benzeri tesbihleri söylemenin mahzuru olur mu Cevap: Konu ile alakalı olarak Kimyâ-i se'âdet kitabında deniyor ki: "Çarşıda, işte Allahü teâlâyı zikir, tesbih etmeli, her an Onu hatırlamalıdır. Dili ve ka

11.05.2021
8 0 0

Keffaret orucu tutamayacak kimse

Keffaret orucunu tutamayacak olan kimse, altmış fakiri bir gün doyurur. Sual: Keffaret borcu olup da, çok yaşlı olan veya devamlı hasta olanlar, bu keffaret borçlarını nasıl öderler Cevap: Devamlı hasta veya çok yaşlı olup, altmış gün keffaret orucunu tutamayacak olan, altmış fakiri bir gün doyurur. Aç olan altmış fakiri, bir günde iki kerre doyur

10.05.2021
9 0 0

Zekâtını veren, kurtulacaktır

Zekâtı seve seve ve İslamiyetin emrettiği kimselere vermelidir. Sual: Zekâtını veren kimse, sahip olduğu malın kendisine vereceği zarardan kurtulur mu Cevap: İslamın beş şartından biri, malın zekâtını vermektir. Zekât vermek, elbette lazımdır. Zekâtı seve seve ve İslamiyetin emrettiği kimselere vermelidir. Haşr suresinin 9. âyet-i kerimesinde meâl

09.05.2021
9 0 0

Kadir gecesinin diğer gecelerden farkı

"Biz Kur'ânı sana Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." Sual: Kadir gecesi, niçin değerlidir, kıymetlidir, diğer gecelerden farkı, özelliği nedir Cevap: Kıymetsiz, değeri olmayan bir şey, kıymetli bir kimsenin vermesi ile değerli olur. Kadir gecesi bütün geceler gibi bir gece olmasına rağmen; Allahü teâlâ kıymet verdi

08.05.2021
7 0 0

Ev ve arabaların zekâtı olur mu

Ticaret için olmayan evin, arabanın ve evde kullanılan eşyanın zekâtı verilmez. Sual: Birkaç evi olan, dükkânında demirbaş aletleri bulunan bir kimse, bunları zekât hesabına katacak mıdır yani bunların zekâtı verilir mi Cevap: Ticaret için yani satılık olmayan evlerin, apartmanların, sanat aletlerinin, motor, tezgâh, kamyon, gemilerin ve ne kadar

07.05.2021
14 0 0

Tilavet secdesini yapmak vaciptir

Namaz kılması farz olanların, secde âyetini işitince, secde yapmaları vacip olur. Sual: Kur'ân-ı kerimdeki secde âyetleri okunduğu zaman, tilavet secdesini, okuyan mı, dinleyenler mi, kısaca kimler yapmalıdır Cevap: Namaz kılması farz olanların, secde âyetini işitince, secde yapmaları vacip olur. Secde âyetini işiten cünübün ve sarhoşun da, abdest

06.05.2021
10 0 0

Nafile ibadetlere, çok sevap verilir

Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene, bu işleri yapmak nasip olur. Sual: Ramazan ayında yapılan hayırlara, verilen sadakalara, çekilen tesbihlere, daha mı çok sevap verilir Cevap: Konu ile alakalı olarak İmâm-ı Rabbânî hazretleri, Mektûbât kitabının 1. cilt 45. mektubunda buyuruyor ki: "Ramazan-ı şerif ayında yapılan nafile namaz, zi

05.05.2021
10 0 0