Osman Ünlü Tüm Köşe Yazıları

1247 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Her şey, güzel ve faydalı yaratılmıştır

Oksijenin havadaki miktarı daha çok olsaydı, hücrelerimizi de yakar, hepimiz kül olurduk!.. Sual: Allahü teâlânın yarattığı her şey, belli bir nizam içinde mi yaratılmıştırCevap: Allahü teâlâ her şeyi en güzel ve en faydalı olarak yarattı. Mesela, üzerinde yaşadığımız dünyayı güneşten yüzelli milyon kilometre uzakta yarattı. Daha uzakta yaratsaydı,

09.12.2022
14 0 0

Kalbi kirlerden temizlemek için...

İhlas ile yapılan ibadetler, bilhassa namaz kılmak, kalbi temizler. Sual: Bir kimse, kalbindeki küfür, zulmet kirlerinden kurtulabilmek için ne yapması lazımdırCevap: İnsanda iki türlü kalb vardır. Birisi, bildiğimiz, göğsümüzdeki et parçasıdır. Buna yürek diyoruz. İkincisi, bu et parçasında bulunan bir kuvvettir. Buna gönül diyoruz.İslam âlimleri

08.12.2022
21 0 0

Her yaratılanda hayır vardır

"Allahü teâlânın yarattıklarında, gönderdiklerinde hayır, iyilik vardır." Sual: İnsanlardan gelen sıkıntılar, başa gelen dert ve belalar karşısında nasıl davranmalıdırCevap: Bu konuda İmâm-ı Rabbânî hazretleri talebelerine şu nasihatte bulunuyor:"Dikkatle dinleyiniz! İyi düşünceli olan kardeşlerimizin dertlerden kurtulmamız için, her çareye baş vu

07.12.2022
14 0 0

Her şeyi yaratan Allahü teâlâdır

"Evet her şeyin bir yaratıcısı olduğunu şimdi anladım ve buna inandım..." Sual: Bir yaratıcının olduğunu inkâr edenlere nasıl bir cevap verilebilirCevap: Bu konuda Muhammed Rebhâmî hazretleri, Riyâd-ün-nâsıhîn kitabında, Zâd-ül-mukvîn kitabından alarak şu hadiseyi naklediyor:"Rûm kayseri (imparatoru) Abbasi halîfesi Me'mûn bin Hârûn'a bir haberci g

06.12.2022
28 0 0

"Hepimiz, Allahü teâlânın mülküyüz"

"Tâûn, eski ümmetlere, azab olarak gönderildi. Bu ümmet için şehit olmaya sebeptir." Sual: Bir yakınını hele evladını kaybedenlere taziye için neler söylenebilirCevap: Bu konuda İmâmı Rabbânî hazretleri, oğlunun vefatı üzerine taziyede bulunanlara buyuruyor ki:"Hepimiz, Allahü teâlânın mülküyüz. Hepimiz, Onun huzuruna gideceğiz! Başımıza gelenler,

05.12.2022
22 0 0

Dua etmek, ibadettir

Sual: Dua etmek ibadet midir, böyle ise nasıl ve ne şekilde dua etmek gerekmektedirCevap: Bu konuda Şir'a-tül-islâm şerhinde buyuruluyor ki:"Hadis-i şerifte; (Dua etmek, ibadettir) buyuruldu. Kabul olmazsa da, sevap hasıl olur. Duanın kabul olması için şartlar vardır:Helal yemelidir. Haram lokma yiyenin duası kırk gün kabul olmaz. Dua ihtiyacı gide

04.12.2022
26 0 0

Sıkıntılı zamanlarda okunacaklar

Sual: Bulaşıcı hastalık gibi sıkıntılı zamanlarda okunacak belli sureler var mıdırCevap: Bu konuda İmâm-ı Rabbânî hazretleri, bir talebesine hitaben yazdıkları mektupta buyuruyor ki:"O taraflarda, iki korkunç hadise başladığını, birinin tâûn yani vebâ hastalığı, ötekinin de kaht yani kıtlık, gıda maddelerinin azlığı olduğunu yazıyorsunuz. Allahü te

03.12.2022
33 0 0

İsrafın kötü olmasının sebebi

Sual: Kitaplarda israfın çok kötü olduğu bildiriliyor. İsrafın bu derece kötülenmesinin esas sebebi ne olabilirCevap: İsrafın kötü olmasının sebebi, malın kıymetli olmasıdır. Mal, Allahü teâlânın verdiği bir nimettir. Ahireti kazanmak, mal ile olur. Dünya ve ahiret, mal ile intizam bulur, rahat olur. Hac, cihad sevabı mal ile kazanılır. Bedenin sıh

02.12.2022
26 0 0

Türbelere adakta bulunmak

"Cahil halk, ölüler için, para, mum ve benzeri şeyler adıyor. Bu adaklar haramdır!" Sual: Bazı kimseler, türbelerdeki yatırlar için adakta bulunuyorlar, böyle adaklar dinimiz açısından uygun mudurCevap: Bu konuda Dürr-ül-muhtârda buyuruluyor ki:"Cahil halk, ölüler için, para, mum ve benzeri şeyler adıyor. Bu suretle, Evliya-ı kirâma yaklaşmak, onla

01.12.2022
25 0 0

"Değiştirilmemiş bir namaz kalmıştı!.."

Sual: Namaz başta olmak üzere, ibadetleri, Peygamberimizin bildirdiği ve gösterdiği gibi yapmamak, o ibadeti değiştirmek, yok etmek mi olurCevap: Eshâb-ı kiramdan Enes bin Mâlik hazretleri, bir gün ağlıyordu. Ağlamasının sebebi sorulunca;"Resulullah efendimizden öğrendiğim ibadetlerden, değiştirilmemiş bir namaz kalmıştı. Şimdi, bunun da elden gitt

30.11.2022
25 0 0