Osman Ünlü

Türkiye

Nazar değmesi haktır

Sual: Nazar diye bir şey var mıdır, varsa buna karşı ne yapılır, hangi dualar okunabilirCeap:Nazar değmesi haktır, yani göz değmesi doğrudur. Bazı kimseler, bir şeye bakıp, beğendiği zaman, gözlerinden çıkan şuâ zararlı olup canlı ve cansız, her şeyin bozulmasına sebep oluyor. Bunun misalleri çoktur. Fen, belki bir gün, bu şuâları ve tesirlerini an

Büyü yapmak ve yaptırmak

Sihrin tesiri kati, kesin değildir, ilacın tesiri gibi olup, Allahü teâlâ, isterse tesirini yaratır.Sual: Büyü var mıdır, insanlara tesir eder mi, büyü yapmak ve yaptırmak dinen imanı tehlikeye sokar mıCevap:Sihir yani büyü, insanları hasta yapar. Sevgi veya muhabbetsizlik yapar, cesede ve ruha tesir eder. Sihir, büyü, kadınlara ve çocuklara daha ç

Ciğer kebabı meselesi

Resulullah efendimiz "Ya Ebâ Bekir! Ciğer kebabını yalnız yer imişsin; reva mıdır" buyurdu...Sual: Hazret-i Ebu Bekir'in, evinde et pişirip yediği ve sahabeleri davet etmediği bir olay olmuş mudur veya bunun aslı nedirCevap:Bu konu, Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn kitabında şöyle anlatılmaktadır:"Bir gün sahabe-i kiramdan bazıları Fahr-i kâinat efendim

Abdest, gusül ve teyemmümün faydaları

Yüzün yıkanması, cildi kuvvetlendirir, baştaki ağırlığı ve yorgunluğu hafîfletir.Sual: İbadet maksadıyla alınan abdestin, guslün ve su bulunmadığı zaman toprakla yapılan teyemmümün, insan bedenine, insan sağlığına ne gibi faydaları vardırCevap:İbadet maksadıyla yapılan abdest ve gusül, beden sağlığımız için pek çok faydaları hasıl etmektedir. Beden

Farzı yapmayanın imanı gider mi

Farzlara ehemmiyet verip, tembellikle yapmayan kimsenin imanı gitmez.Sual: Dinimizin emrettiği farzlardan birini tembellikle yapmayan kimsenin imanı gider miCevap:Farzlara ehemmiyet verip, tembellikle yapmayan kimsenin imanı gitmez. Fakat, bir farzı yapmayan Müslüman, iki büyük günaha girer. Birincisi, o farzın vaktini ibadetsiz geçirmek yani farzı

Allahü teâlânın taksimine razı olmak

Rıza demek, Allahü teâlâdan gelen her şeye razı olmak demektir.Sual: Allahü tealadan razı olmak, bela ve nimet olarak gelen her şeyden razı olmak, itiraz etmemek mi demektirCevap:Rıza demek, Allahü teâlâdan gelen her şeye razı olmak demektir. Allahü teâlâdan bir felaket gelse, ona da rıza gösterir. Kimseye şikâyet etmez. Bu, her insanın yapabileceğ

Zekât, malı zarardan korur

Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Zekât vererek, malınızı zarardan koruyunuz!"Sual: Ticaret malı veya toprak mahsulüolsun zekâtı verilmeyen mallar, paralar, mahşer günü, sahiplerine azap olarak yüklenecektir deniyor, bu doğru mudurCevap:Zekât vermek, Kur'ân-ı kerimin 32 yerinde, namazla birlikte emredilmektedir. Tövbe suresinin 34. âyet-i kerimesinde

İnsanlardan yiyecek, giyecek istemek

Parasını harama sarf edene ve israf edene sadaka verilmez!Sual: Aç, susuz olan bir kimse, başkalarından yiyecek, içecek ve başka temel ihtiyaçlarını isteyebilir miCevap:Bir günlük yiyeceği bulunan kimsenin ve hiç yiyeceği yok ise de, sağlam, çalışacak, ticaret edecek hâlde olan kimsenin, yiyecek, içecek veya bunları almak için para istemesi, dilenm

Resulullahın Hendek Harbindeki duası

Resulullah efendimiz, hazret-i Huzeyfe'yi müşriklerin vaziyetini öğrenmesiiçin gönderince, namaz kıldı ve dua etti...Sual: Peygamber efendimiz, yaptığı harplerde de dua etmiş midirCevap:Şevâhid-ün Nübüvve kitabında, Peygamber efendimizin Hendek Harbindeki ettiği dua hakkında şu bilgiler verilmektedir:"Resulullah efendimiz Hendek Savaşında Huzeyfete

Hazret-i Ali'nin bildirdiği dualar

"Ya Ali! Her kim her gün yirmi bir kerre (Allahümme bârik lî filmevti ve fî mâ ba'det mevti) derse..."Sual: Peygamber efendimizin, bizzat hazret-i Ali'ye hitaben bildirdiği dualar var mıdırCevap:Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn kitabında, Peyamber efendimizin hazret-i Aliye hitaben şöyle buyurduğu nakledilmektedir:"Ya Ali! Uyumak istediğin zaman istiğfa