"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Osman Ünlü Tüm Yazıları

831 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Muhammed aleyhisselamın ahlakı

Resulullah Efendimizin en kıymetli mucizesi, edepli olması ve güzel huyları idi. Sual: Peygamber Efendimiz, her bakımdan üstün olduğu gibi, ahlaken de üstün değil midir Cevap: Allahü teâlâ, sevgili Peygamberine verdiği iyilikleri, ihsanları sayarak, Onun mübârek kalbini okşarken, kendine güzel huylar verdiğini, (Sen güzel huylu olarak yaratıldın)

Bugün
2 0 0

Âlemlere rahmet olarak gönderildi

"Ben, lanet etmek, insanların azap çekmesi için gönderilmedim..." Sual: Peygamber Efendimiz, sadece insanlara mı yoksa kâinatta bulunan her varlık için mi rahmet olarak gönderildi Cevap: Allahü teâlâ, Muhammed aleyhisselamı âlemlere rahmet olarak göndermiştir. Enbiyâ suresinin 107. âyetinde mealen; (Seni, âlemlere rahmet, iyilik için gönderdik) bu

18.10.2021
1 0 0

Mevlid Kandili

Mevlid gecesi; Rebî'ul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Sual: Mevlid Kandilinin dinimizdeki yeri nedir ve niçin kutlama yapılmaktadır Cevap: Mevlid gecesi; Rebî'ul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Dünyadaki bütün insanlara Peygamber olarak gönderilen, Muhammed aleyhisselamın doğduğu gecedir. Bu gece, Kadir gec

17.10.2021
1 0 0

Mevlid okumak ibadettir

Resulullah Efendimizi çok seven, Onu çok anar, çok söyler, çok över. Sual: Mevlid okunmasına, çeşitli bahanelerle karşı çıkanlar oluyor. Mevlid okumak, Peygamberimizin hatırlanması, anılması sebebiyle bir ibadet değil midir Cevap: Mevlid okumak demek, Resulullah efendimizin dünyaya gelişini, miracını ve hayatını anlatmak, Onu hatırlatmak, Onu övm

16.10.2021
6 0 0

Mevlid kasidelerini okumak, dinlemek

"Mevlid günü ve gecesi, mübecceldir, mukaddestir, mükerremdir. Şerefi, kıymeti çoktur." Sual: Peygamber Efendimizin hayatını, doğum zamanındaki hâlleri, anlatan şiir şeklindeki kasideleri okumanın, okutmanın ve dinlemenin, dinimiz açısından bir mahzuru var mıdır Cevap: Dünyanın her tarafındaki Müslümanlar, her sene, Peygamber Efendimizin dünyayı ş

15.10.2021
3 0 0

Peygamber Efendimizin vefâsı

Peygamber Efendimiz cömert oldukları gibi vefâ sahibi idiler... Sual: Yapılan iyilikleri unutmayan kimselere vefâlı insan deniyor. Elbette bu güzel huy, Peygamberlerde daha fazladır. Bu huy, Peygamber efendimizde nasıldı Cevap: Peygamber Efendimizde bütün güzel huyların hepsi toplanmıştı. Resulullah Efendimiz cömert idi. Cömertlikten de birçok güz

14.10.2021
6 0 0

Peygamber Efendimizin şefaati

Resulullah Efendimiz, mahşer günü, altı yerde şefaat edecektir... Sual: Peygamberlere şefaat izni verileceği kitaplarda yazılı. Peygamber Efendimiz de ümmetine şefaat edecek mi ve kimler bu şefaatten faydalanacaktır Cevap: Mahşer günü, kabrinden ilk önce Resulullah Efendimiz kalkacaktır. Üzerinde Cennet elbisesi bulunacaktır. Burak isimli bir hay

13.10.2021
7 0 0

Peygamber Efendimizin üstünlükleri

Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi, miraca götürülmesidir... Sual: Peygamber Efendimizin, yaratılanların en üstünü olduğu, dost ve düşman tarafından bilinmektedir. Peki bu üstünlükler ana hatları ile nelerdir Cevap: Resulullah Efendimizin üstünlüklerinden, faziletlerinden bazısı, kitaplarda şöyle bildirilmektedir: Mahluklar içinde ilk olarak

12.10.2021
2 0 0

Fasıkları ve facirleri sevmek

Başkalarının isyan etmesine, fıskın yayılmasına sebeb olana 'facir' denir. Sual: Günah işleyenleri, İslamiyetin doğru olarak öğrenilmesine mâni olanları sevmenin bir vebali, günahı olur mu Cevap: Allahü teâlâya isyan edene Fasık, kötü kimse denir. Başkalarının isyan etmesine, fıskın yayılmasına sebeb olana Facir denir. Haram işlediği bilinen fasık

10.10.2021
9 0 0

Namazda avret yerini örtmek

Erkeğin ve kadının avret mahallini örtmesi, Ahzâb ve Nûr surelerinde emrolundu. Sual: Erkeklerin ve kadınların, namaz kılarken örtmeleri gereken yerleri aynı mıdır, eğer değilse bunlar kitaplarda ayrı ayrı bildirilmiş midir Cevap: Erkeğin ve kadının avret mahallini örtmesi, hicretin üçüncü senesinde gelen, Ahzâb ve beşinci senesinde gelen Nûr sure

09.10.2021
10 0 0