Muhittin Ataman

Sabah

Küresel Bölgeselleşmenin Ortadoğu Ayağı: Yeni Dönemde Türkiye-Körfez İşbirliği

Dünyada ve Ortadoğu'da Değişen Dengeler 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin yıkılması, Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve iki kutuplu dünya düzeninin ortadan kalkması ile birlikte dünya çapında ciddi belirsizlikler ortaya çıktı. Özellikle 11 Eylül saldırılarına maruz kalan ABD'nin yeni binyılda izlediği tek yanlı ve müdahaleci siyaset diğer devletleri ür

2022'de Ortadoğu: Değişen Fazla Bir Şey Yok

Modern Ortadoğu, ortaya çıktığı günden itibaren dünya siyasetinin en jeostratejik, jeopolitik, jeo-ekonomik ve jeo-kültürel bölgelerinin başında gelmiştir. Osmanlı devletinin dağılmasından sonra, özellikle dünya petrol rezervlerinin büyük çoğunluğuna sahip olması dolayısıyla hep küresel güçlerin yakın ilgi gösterdiği bir bölge olmuştur. Ancak, 2022

Bin Selman'ın Ziyaretinin Türkiye-Suudi İlişkilerine Etkisi

Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkileri hem Osmanlı döneminde hem de 20. yüzyıl boyunca soğuk ve mesafeli oldu. 2005 yılında merhum Kral Abdullah'ın Türkiye'ye yaptığı ziyaret tarihi bir kırılmayı ifade etmektedir. İkili ilişkiler pek çok alanda hızlı bir şekilde gelişti. Ancak 2011 yılı sonlarında patlak veren Arap isyanları ve devrimlerinden sonra

Türkiye-Suudi Arabistan: Ortadoğu'daki Normalleşme Sürecinin Önemli Ekseni

Bölgesel ve küresel dinamiklerin bir gereği olarak Ortadoğu'daki kartlar yeniden karılıyor. Yaşanan değişim ve süreç daha çok normalleşme olarak ifade edilmektedir, çünkü bölge devletleri Arap isyanları ve devrimlerinin neden olduğu ciddi bir gerilimden vazgeçerek işbirliği süreçleri başlattılar. Bu gerilim ve tehdit kaynaklarının ortadan kalkması

Türkiye-BAE İlişkilerinde Normalleşmenin Anlamı

2021 yılının hemen başında Körfez devletleri arasında başlayan normalleşme yılın ikinci yarısında Türkiye'yi de kapsayacak şekilde genişledi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'nin Katar ile ilişkilerini normalleştirmesi, 2017 krizinde Katar'ın en büyük destekçisi olan Türkiye ile ilişkilerindeki gerginliğin önemli nedenlerinden bir