Türkiye'nin 'sürdürülebilir ihracat' başarısı

Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisindeki iddiasının en önemli sacayaklarından birisini 'sürdürülebilir ihracat' başarısı oluşturmakta. Bu başarı, hiç şüphesiz, sadece mal ihracatındaki imkan ve kabiliyetlerimizle değil, Türkiye'nin hizmetler sektöründeki 'tartışmasız' becerileriyle hizmetler ihracatımız açısından da geçerli. Türkiye'nin otomotiv, tekstil, inşaat ve yapı malzemesi, kimyasallar, ilaç, savunma ve havacılık, makine, elektrik ve elektronik, iklimlendirme ve tarım, gıda sektör ve alanlarındaki mal ihracatı başarısı, uzunca bir süredir Ülkemize Cumhuriyet tarihi mal ihracatı rekorları ile dönüyor. 2024'ün ocak ayına da Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rekoru ile başladık.
Ticaret Bakanlığımızın büyük gayretleri ve aralıksız geliştirdiği kıtalar arası yeni pazar stratejileri, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte geliştirilen ihracatın finansmanına yönelik yeni imkanlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığımız ile birlikte geliştirilen ve Türkiye'nin 'yeşil ihracat' hamlesi anlamına gelen 'çevre dostu' ve 'sıfır atık' odaklı ihracat hamleleri, Ülkemizin küresel tedarik zincirinde 'güvenilir tedarikçi ülke' algısını ve statüsünü perçinleyen adımlar. Bu noktada, Ticaret Bakanlığımız ile yoğun koordinasyon içinde Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerimizin dünya çapında yürüttükleri ihraç ürünlerimize yönelik tanıtım ve yeni pazar, yeni alıcı projeleri, saha çalışmaları 'sürdürülebilir ihracat' stratejimize kalıcı katkılar sağlıyor.
Ülkemizin bilhassa tekstil, inşaat ve yapı malzemeleri, tarım, gıda sektörü ihracatındaki uzun soluklu başarısının arkasındaki en anlamlı motivasyon ise 'tarihsel birikim'. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya 2 bin yıldır dünyanın önde gelen tekstil, inşaat ve tarımsal üretim merkezi. 1. Yüzyıl'da dünya mal ve hizmet üretiminin yüzde 10'u bulunduğumuz coğrafyada gerçekleşiyor. Osmanlı İmparatorluğu 18. Yüzyıl'a kadar dünya mal ve hizmet üretiminin yüzde 6'sını karşılıyor. Bu nedenle, tekstil, inşaat ve yapı malzemesi ve tarımsal üretim kabiliyetlerimiz sadece ihracat başarımıza değil, aynı zamanda Ülkemizin istihdam kabiliyetlerine de paha biçilmez katkı sağlıyor.
Ve, Ülkemizin hizmet ihracatındaki tarihi başarıları. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Ülkemizin tarihi ölçekteki gastronomi becerilerine yönelik, turizm türlerini güçlendirici yöndeki çok yönlü stratejileri, Ticaret Bakanlığımızın hizmet ihracatına yönelik yeni yol haritası Ülkemizin turizm alanındaki başarılarını yeni rekorlara taşıyor. 2023 yılını