Kerem Alkin Tüm Köşe Yazıları

215 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

'Milli Güç Unsurları' artık '5'

Uluslararası literatürde ve Türkiye'nin genel devlet anlayışında, 'milli güç unsurları' yakın bir döneme kadar üç başlıkla sınırlıydı. Bu başlıklar 'ekonomik güç', 'siyasi güç' ve 'askeri güç'tü. Ekonomik güç, ülkenin GSYH ve milli serveti üzerinden ölçülmektedir ki, Türkiye gerek IMF, gerek Dünya Bankası, gerekse de OECD verileriyle dünyada ilk 20

30.09.2022
16 0 0

OECD: 'Savaşın faturası katlanıyor'

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), her çeyrek dönemde olduğu gibi, yeni küresel 'Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayınladı. Rapor, Avrupa Kıtası'nın katlanmakta olduğu 'Savaş' maliyetinin katlanmakta olmasına önemli saptamalar yaparak, küresel ekonominin bilhassa tüketim ve ithalat açısından da önemli bir aktörü olan Avrupa Kıtası'nda arta

28.09.2022
20 0 0

FED'in açmazı: 'Ağır Açık' mı, 'Enflasyon' mu

1970'den 2022'ye ABD'de ortalama yaşam standardını yakalamak için yapılması gereken harcamalar yüzde 663,3 artmış. Yani, ABD'de son 52 yılda hayat yüzde 663,3 pahalılaşmış; mal ve hizmetlerin fiyatları ortalama yüzde 663,3 artmış. ABD'de 1970'de 1 dolar ile alabildiğini, bugün ortalama 7,63 dolar harcayarak ancak alabiliyorsun. Bu nedenle, 1970'den

26.09.2022
26 0 0

500 milyar euro ve Avrupa'nın açmazı

Avrupa'nın saygın düşünce kuruluşları, 2021 yılında başlayıp, 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı ile daha da derinleşen küresel enerji fiyatları artışı ve enerji arzı krizinin şu ana kadar Avrupa başkentlerine kaça mal olduğunu hesaplamaya çalışıyorlar. Hane halkı ve işletmeleri, evleri ve fabrikaları pahalı enerji fiyatından korumak adına şu ana kadar s

23.09.2022
22 0 0

Türkiye için 'uzay'a bir adım kaldı

9 Şubat 2021'de Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' Türk ve dünya kamuoyu ile paylaşıldığından bu yana, Milli Uzay Programı'nın bileşenlerine yönelik olarak önceki yıllarda başlamış olan çalışmalar arasındaki koordinasyon ciddi bir ivme yakalamış durumda. Dünyanın en saygın ve en önemli organizasyonlarından birisi olan 73. Uluslararası Uzay Yolculukl

21.09.2022
29 0 0

Zorlu bir çağa veda: Kraliçe II. Elizabeth

70 yılı aşan hükümranlık dönemine bir dünya savaşı, bir soğuk savaş, çok sayıda küresel ve yerel ekonomik kriz, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'ne üyeliği, üyelikten ayrılışı (Brexit), hatırı sayılır küresel, bölgesel ve yerel siyasi kriz, askeri çatışma sığdırdı Kraliçe II. Elizabeth. Magna Carta'dan bu yana, modern siyaset literatüründe 'Westm

19.09.2022
18 0 0

Kalıcı çözüm 'bilim diplomasisi'nde

2. Dünya Savaşı bittiğinden ve dünya siyaseti ile ekonomisini bu derece paralize edecek ağırlıkla ve boyutlarda büyük bir felaket geride bırakıldıktan sonra, dünya 'büyük ivmelenme' olarak adlandırılacak bir yeni 'çağ'a, döneme adım attı. Öyle ki, arada yaşanan büyük ve orta çapta küresel ve bölgesel siyasi ve ekonomik krizlerin hiç birisi, bilim,

16.09.2022
27 0 0

Enerjide zamana karşı yarış: Kritik yıl 2024

Avrupa'da süregelen enerji krizi, bu sonbahar ve kış dönemi açısından en zorlu sınamalardan geçecek. Bu sınamalardan elde edilecek sonuçlar, yaşanacak dersler, 2023 yılının sonbaharına kadar ki 1 yıllık dönemde, tarihi tedbirleri ve çözüm mücadelesini de beraberinde getirecek. Çünkü, enerji krizini tetikleyen mevcut koşullar, 2024 yılına kadar yeni

12.09.2022
20 0 0

Ekimde 'kripto'ya küresel 'sert kurallar' geliyor

Piyasa değeri 2021 sonu itibariyle, 3.5 kat artışla, 2,5 trilyon dolara ulaşmış olan ve küresel 'kripto varlıklar' piyasası, bilhassa ciddi boyutlardaki 'güvenlik açıkları' sorunu nedeniyle bir süredir daha geniş boyutlarda mercek altında. 2008 küresel finans krizinin ağır şoku batılı ekonomileri sallarken, ABD'nin talebiyle nisan 2009'da bir araya

09.09.2022
22 0 0

AB sorunlarını 'mali zorluklar'la çözmek zorunda

Avrupa Birliği (AB) tarihinin en zorlu dönemlerinden birisine hazırlanıyor. Rusya ile yaşanan gerginliğe bağlı olarak bu sonbahar ve özellikle kışın yaşanması muhtemel enerji arz krizi, aynı zamanda AB açısından tarihi seviyelere yükselmiş enerji fiyatları, pek çok KOBİ tarafından yönetilmesi hayli zor üretim maliyetleri anlamına gelmekte. Nitekim,

07.09.2022
23 0 0