Kerem Alkin

Sabah

'Batı Cephesi'nde 'derin' tartışmalar

Bir süredir küresel ekonomi-politik sistemi temsil eden kimi uluslararası teşkilatlarda ve bilhassa Atlantik İttifakı'nın başkentlerinde çalışmalar yürüten düşünce kuruluşları da yoğunluk kazanan bir dizi tartışma konusunu aktarmak isterim. Tartışma başlıklarının en çarpıcı olanlarından ilki 'düşman oluşturma miti elde mi patladı' başlığı. Kapitali

Küresel ekonomide 'altyapı' hamlesi

BM çatısı altında UNDP ve UNCTAD'dan OECD'ye, IMF ve Dünya Bankasından bölgesel kalkınma bankalarına, uluslararası teşkilatların tümünde son dönemin kritik önemdeki başlıklarından birisi de küresel çapta bir 'altyapı hamlesi' ihtiyacı. Bu ihtiyacın üç önemli başlığı var. İlki, ülkelerin ve bilhassa dünyanın önde gelen şehirlerinin iklim değişikliği

Enerjide 'adil' dönüşüm ve 'adil' kalkınma

Küresel sistemin önde gelen ekonomilerinin son 10 yıldır; özellikle son 5 yıldır 'iklim krizi' ve buna bağlı olarak 'yeşil dönüşüm' konusunu öne çıkardıkları bir gerçek. Bununla birlikte, 'yeşil dönüşüm'den kast edilen hızla fosil yakıtlardan temiz ve yenilenebilir enerjiye geçiş ise, bunun aynı zamanda 'adil' bir dönüşüme işaret etmesi için belirl

Yeni sanayi politikalarında 'küresel' arayışlar

Başta G7 ülkeleri olmak üzere, gelişmiş ekonomiler için 'sanayi politikaları' kavramı demode bir kavram olarak nitelendirilmekteydi. 1990'lı yılların sonlarından itibaren söz konusu ülkeler için övünülecek konu 'sanayi ötesi toplum' olgusuna geçişti. Bu nedenle, artık sanayi üretimiyle, hele ki çevre açısından zorluklara sebep olan konvansiyonel sa

'Küresel Düzen'de 'büyüme'nin anlamı

Küresel ekonomi-politik sistem tarihinin en çetrefilli, en esaslı değişim süreçlerinden birisini yaşıyor. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden yapılandırılmış olan 'Küresel Düzen' önemli sınamalarla karşı karşıya. Küresel sistemde öne çıkan 'güç merkezleri' arasındaki jeopolitik ve jeoekonomik rekabet kıtaların, coğrafyaların ve önde gelen 40 ekonomi

Avrupa'nın iklim dönüşümü ve enerji güvenliği

Rusya-Ukrayna Savaşı ve üstüne gelen Gazze trajedisi ile birlikte Orta Doğu'da yaşanan gerginlikler, Avrupa'yı enerji arz güvenliği açısından pek çok boyutuyla olumsuz yönde etkiledi. Yakın coğrafyada fosil yakıta dayalı enerji ihtiyacını (petrol ve doğalgaz) karşılayacak yeterince yeraltı kaynağı ve 'çevreci' yaklaşım nedeniyle yeterince rafineris

Almanya'dan 'yaşlı ekonomi' uyarısı

Geçtiğimiz hafta Alman Ekonomi Uzmanları Konseyi Başkanı Prof. Monika Schnitzer'in OECD'de gerçekleştirdiği konuşma ve sunum, dünyanın önde gelen 40 ekonomisi için önemli uyarılar içeriyordu. Prof. Schnitzer'in gerek G7 ekonomileri, gerekse de yükselen gelişmekte olan ekonomiler için en temel uyarısı 'ekonominin yaşlanması'na asla izin verilmeyecek

'Jeopolitik gerginlikler' küresel büyümeyi zayıflattı

Kovid-19' küresel virüs salgınına kadar, dünya ekonomisinin önde gelen ekonomileri arasında küresel rekabet ağırlıklı olarak 'ekonomik zemin'de yürüyen bir süreç olarak takdim ediliyordu; ya da bu yönde bir algıyla öne çıkarılıyordu. Ancak, küresel virüs salgını, gerçekleşme ihtimali düşük bir risk iken tüm dünyayı sarstığında, küresel rekabetin üz

Küresel ticaret 'alternatif yol' arayışında

Gerek Dünya Ticaret Teşkilatı (WTO), gerek Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), gerekse de Uluslararası Para Fonu (IMF) son yayınladıkları raporlarda 2023 yılını gerileyerek tamamlamış olan küresel ticaretin 2024 yılını toparlanma ve uluslararası ticarete konu olan malların taşınması için yeni yol ve alternatif güzergahlar oluşturarak g

Çin'in 'üçlü ürün' atağı ve küresel rekabet

ABD ve AB, uzunca bir süredir Çin'le yüksek üretim kapasitesi nedeniyle, pek çok sektör, ürün ve alanda 'kapasite fazla üretim' sürecini tartışmakta. Gerek Dünya Ticaret Teşkilatı (WTO), gerekse de Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) nezdinde, hem Çin'le birlikte, hem de Çinli yetkililer olmadan da yürütülen tartışmalar ve müzakereler a