Kerem Alkin

Sabah

Küresel 'çip' rekabeti tırmanıyor

Küresel jeopolitik ve jeoekonomik gündem dikkate alındığında, önde gelen ekonomilerin tümü 'stratejik özerklik' kavramına dair tedbirlerini hızlandırmış durumdalar. Dijital teknolojilere dayalı girdiler, yazılım ve donanım, artan bir tempoda başka bir bir ülkeden temin edilmesi yerine, her ülke tarafından üretilmesine öncelik verilen ürünlere dönüş

Küresel sistemde 'kaybet-kaybet' dinamikleri

Küresel ölçekte en önemli güvenlik politikaları zirvesi olan Münih Güvenlik Konferansı'nın 60.sına bu yıl yine dünyanın saygın siyaset insanları ve kanaat önderleri katıldı. Her yıl söz konusu zirve kapsamında yayınlanan 'Münih Güvenlik Raporu'nun 2024 versiyonuna 'kaybet-kaybet' (loselose) başlığı atılmış. Raporun başlığı, 2. Dünya Savaşı sonrasın

Gelişmişlerde 'yaşlılık' resesyon riski

Dünya ekonomisinin bugün ve geleceğine yönelik pek çok şey konuşuyoruz. OECD çatısı altında, bilhassa G7 ekonomileri ve daha geniş tutarsak, pek çok AB üyesi ülke açısından da en çok konuşulması arzu edilen konuların başında 'yaşlanan nüfus sendromu' geliyor. Gelişmiş ekonomilerin tümü, yaşlanan nüfuslarının yakın gelecekte ekonomilerinde ne tür et

Küresel ekonominin öncelikleri ve tehditler

Önümüzdeki 5 yıla yönelik olarak küresel ekonomik sistemin aktörleri, paydaşları, köşe başları için ana öncelikler nedir diye baktığımızda, uluslararası ekonomik teşkilatların ve dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarının raporlarına yansıyan 5 temel başlık öne çıkıyor; verimlilik ve iş dinamikleri, yeşil dönüşüm, ikiz dönüşüm(yapay zeka ve dijital

Türkiye'nin 'sürdürülebilir ihracat' başarısı

Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisindeki iddiasının en önemli sacayaklarından birisini 'sürdürülebilir ihracat' başarısı oluşturmakta. Bu başarı, hiç şüphesiz, sadece mal ihracatındaki imkan ve kabiliyetlerimizle değil, Türkiye'nin hizmetler sektöründeki 'tartışmasız' becerileriyle hizmetler ihracatımız açısından da geçerli. Türkiye'nin otomotiv,

Küresel tarım fiyatları 2024'e iyi başladı

Küresel tarım ve gıda fiyatları 2024'e 'düşüş' trendini koruyarak başladı. 2023 yılını 118,5 puanla tamamladığını önceki yazılarımızda belirttiğimiz BM Gıda ve Tarım Teşkilatı'nın (FAO) Gıda Fiyat Endeksi (FFPI), FAO'nun gecikmeli verilere dayalı düzeltmesi ile 2023 yılını 119,1 puanda kapatmış. 2024'ün ilk ayı sonunda küresel gıda fiyat endeksinin

OECD: 'Sürdürülebilir büyüme radardan çıkmamalı'

OECD'nin geçtiğimiz Pazartesi açıklanan son raporu, tüm küresel jeopolitik ve ekonomik zorluklara rağmen, sürdürülebilir büyümeye yönelik çabaların radardan çıkmaması gerektiğini vurguluyor. Bu amaçla da, dünyanın önde gelen ekonomilerinin beşeri sermaye ve iklim değişikliğini önceliklendiren uzun vadeli politika mimarisini de sürdürmeleri tavsiye

IMF'ye göre 'güneş bulutların arasında'

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 'Dünya Ekonomik Görünüm' raporlarının ocak ve temmuz versiyonları 'ara rapor' niteliğinde. Çünkü, hem IMF, hem de Dünya Bankası (WB) 'ana rapor'larını yılda iki kez, nisan ve ekim aylarındaki IMF-WB ilkbahar ve sonbahar toplantılarında dünya kamuoyu ile paylaşmaktalar. Hatta, sonbahar toplantılarının üç yılda bir Va

Küresel ticarette 'kanal' sorunu

Gerek taşıma kapasitesi, gerekse de maliyet avantajı nedeniyle, küresel ticarete konu olan hammadde, ara mamul ve nihai ürünlerin lojistiğinin yüzde 90'ı deniz taşımacılığı ile gerçekleştiriliyor. Bu nedenle, bölgeler ve kıtalar arası deniz trafiği ağı, deniz ticaret koridorlarının durumu, gemi tasarımı ve teknolojisi, liman tasarımı ve kapasitesi

Euronun 2024 sınavı

Gerek Avrupa Birliği'nin (AB) ortak para birimi bölgesi olarak Euro Bölgesi, gerekse de ortak para birimi olarak euro için 2024 zorlu bir sınav yılı olacak. Yılbaşında gözlenen analiz ve senaryolar, euro-dolar paritesinin bu yıl 1,15 dolara doğru toparlanacağına işaret ettiği kadar, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu ciddi ekonomik ve siyasi zorluklar