İsmail Tezer Tüm Köşe Yazıları

3 yazı listeleniyor

Uyaranlar!

Eğitim fakültesinde okuduğumuz üniversite yıllarımız eğitim psikolojisine dair türlü yaklaşımları etüt etmekle geçmişti.Hocalarımız özellikle "davranışçı yaklaşım" üzerinde daha çok duruyordu. Kim bilir belki de daha gözlenebilir olması veya daha açıklayıcı bulunmasındandı. Benim o yıllarda dikkatimi çeken konulardan biri de "uyaran"lar konusu idi.

29.05.2023
10 0 0

İnsan odaklı eğitim

Kul olduğumuzu ve Rabbimizin bizi her an "terbiye" ettiğini düşündüğümüzde "eğitim" meselesinin nasıl hayatından içinden bir hakikat olduğunu daha iyi idrak ederiz."Hayat boyu eğitim ve öğrenme" tabiri meşhurdur. İşte aslında tam da bunun için gönderilmişiz bu âleme. İnsan ile hayvanın dünyaya geliş ve yaşayışları arasındaki zâhir fark da bize bunu

12.09.2022
64 0 0

İşte Asr-ı Saadet!

"İman ne kadar mükemmel olursa, o derece hürriyet parlar. İşte Asr-ı Saadet!"HAZIRLAYAN: İSMAİL TEZER GİRİŞ "İman ne kadar mükemmel olursa, o derece hürriyet parlar. İşte Asr-ı Saadet!" Padişahlık, meşrûtiyet, cumhuriyet ve demokrasi olmak üzere dört devre de şahitlik etmiş ve her dönemde önemli fikirler beyan etmiş olan Bediüzzaman Said Nursî, mez

23.03.2021
134 0 0