İsmail Numan Telci

Sabah

ABD ve İngiltere'nin Yemen Saldırıları ve Kızıldeniz'de Artan Güvenlik Kaygıları

ABD ve İngiltere'nin başını çektiği koalisyon uçaklarının Yemen'de Husi hedeflerine gerçekleştirdiği saldırılar, Kızıldeniz ve Körfez bölgesinde halihazırda kırılgan olan güvenlik durumunu daha da olumsuz hale getirdi. Her ne kadar saldırılar belirli hedeflere ve kısıtlı bir kapsamda yapılmış olsa da Husiler tarafından yapılan açıklamalar, çatışmal

Yeni Dönemde Türkiye-Mısır İlişkileri

Türkiye ve Mısır, Arap halk hareketlerinin başlamasının ardından önce ilişkileri ilerletmiş ancak Mısır'da 2013 yılında yaşanan yönetim değişikliğinin ardından diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bölgesel politikalarda ayrılıklar yaşamışlardı. 2020 yılından itibaren ise bu ilişki biçimi değişmeye başlamış ve bölgesel ve uluslararası dinamiklerin teti

Ortadoğu'da Deprem Diplomasisi: Mısır'ın Türkiye ve Suriye Temasları

Ortadoğu'da 2021 yılından itibaren yaşanmaya başlayan normalleşmeler, dönem dönem hız kezse de, bölge genelinde bir eğilim olmaya devam etti. Nitekim geçtiğimiz günlerde afet dönemlerinde diplomasiyi kullanarak Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü'nün Türkiye ve Suriye'ye uzun yıllar sonrasında gerçekleştirdiği ziyaretler de bu normalleşmelerin devam

Çin'in Körfez Açılımı ve Jinping'in Suudi Arabistan Ziyareti

Son dönemde dış politikada yeni açılımlar deneyerek küresel müttefiklerini çeşitlendirme çabası içerisinde olan Körfez ülkeleri bu anlamda Çin'i önemli bir alternatif olarak kabul ediyor. Bu ülkeyle yoğun ticari ilişkiler içinde olan Körfez monarşileri, dönem dönem ABD ile yaşanan krizlerin de etkisiyle Çin yönetimiyle siyasi ve ekonomik anlamda iy

Erdoğan-Sisi Görüşmesi ve Türkiye-Mısır İlişkilerinin Geleceği

Ortadoğu siyasi konjonktürü bir süredir kayda değer bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Yakın zamana kadar çekişme halindeki aktörlerin pozisyonlarında güncellemeye gittiği görülüyor. Bu aktörler farklı gerekçelerle de olsa kendilerini bu yeni siyasi düzleme uygun bir hareket tarzı izleme zorunluluğunda hissediyor. Bu bağlamda özellikle 2020 yılının sonl

Türkiye-Mısır İlişkilerinde Yeni Bir Dönem mi

2013 yılında Mısır'da gerçekleşen askeri darbe sonrası gerilen Türkiye-Mısır ilişkileri, 2021 yılı itibarıyla normalleşme sinyalleri vermeye başlamıştı. Normalleşme iklimine girilmesini sağlayan adımlar, iki ülkenin sahip olduğu ekonomik, kültürel ve tarihi bağların yanı sıra farklı bölgesel krizlerin çözümü noktasında iş birliği ve diyalog ihtiyac

Rusya-Ukrayna Krizi'nde Körfez Ülkelerinin Denge Siyaseti

Uluslararası gündemin en önemli maddelerinden birisi olan Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde üç haftalık süre geride kaldı. 24 Şubat'tan bu yana devam eden Rusya-Ukrayna krizi, aynı zamanda üç haftalık süre içerisinde de tıpkı diğer yakın coğrafyalar gibi Körfez bölgesinin de temel gündem maddesi haline dönüştü. Kriz sebebiyle bir politika üretmek duru

Afrika'da Artan Fransa Karşıtlığı ve Mali'deki Protestolar

Ağustos 2020'de Mali'de gerçekleşen darbe sonrası açıklanan 18 aylık geçiş programının ardından Şubat 2022'de yapılması planlan seçimler, cunta yönetimi tarafından ertelenmek isteniyor. Bu girişim başta Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) olmak üzere ABD, Fransa ve diğer batılı ülkelerin güçlü itirazıyla karşılaşmaktadır. Bu anlamda EC

Körfez'de Rekabet ve Ekonomiyi Çeşitlendirme Politikalarının Geleceği

Doğal kaynaklarını verimli ekonomik çıktılara dönüştürerek zenginleşen Körfez bölgesi ülkeleri, son yıllarda bölgesel ve küresel dinamiklerin de etkisiyle yeni ekonomi modelleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Körfez İşbirliği Konseyi çatısı altında buluşmuş olsalar da söz konusu ülkeler ekonomik kaygılardan ötürü milli çıkarları önceleyen ulusal kalkın