Seçilen yerel yöneticilerin sosyal güvenliği

31 Mart 2024 Pazar günü yapılan mahallî idareler seçimi neticesinde yeni belediye başkanları, muhtarlar ile diğer yerel yönetim üyelerinin seçimi yapıldı. Yapılan seçim sonucunda yeni başkanlar ve muhtarlar seçilmiş olacak. Akabinde belediye başkan yardımcıları da belirlenecektir.

Bahse konu yönetici ve muhtarların sosyal güvenliği diğer sigortalılara göre farklılık arz etmektedir. Bu yazımızda yerel yöneticilerin sosyal güvenliğine yer verilmiştir.

KÖY VE MAHALLE MUHTARLARININ SOSYAL GÜVENLİĞİ

2108 sayılı Kanun gereğince sigortalı sayılmayı gerektirecek bir çalışması bulunmayan, ya da sosyal güvenlik kanunlarına göre aylık veveya gelir almayan köy ve mahalle muhtarları, 41-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılacaktır. Sosyal güvenlik işlemleri de 41-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar gibi yürütülecektir

BELEDİYE BAŞKANLARI İLE İL ENCÜMENLERİNİN SOSYAL GÜVENLİĞİ

Yeni yapılan mahallî idareler seçiminde belediye başkanlığına veya il encümeninin seçimle gelen üyeliğine seçilenlerden, daha önce sigortalılık hâli bulunmayanlar ile 41-a (SSK) ve 41-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalılığı bulunanların isteklerine bakılmaksızın seçildikleri tarihten itibaren 41-c kapsamında sigortalı sayılacak ve bu statüde sigortalılık işlemleri yürütülecektir.

Ancak bu kuralın istisnasını 65 yaşını tamamladıktan sonra belediye başkanlığına veya il encümeninin seçimle gelen üyeliğine seçilenler oluşturmaktadır. Bu bağlamda 65 yaşını tamamlayanlar (41-c) kapsamında sigortalı olma talebinde bulunsalar dahi sigortalı sayılmayacaklardır. Belirtilen görevlere seçildikten sonra 65 yaşını tamamlanmış olanların 41-c kapsamındaki sigortalılığı, 65 yaşını tamamladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren sona erecektir.

Belediye başkanlığına seçilenlerden daha önce Emekli Sandığı Kanununa tabi hizmeti bulunanlar hakkında ise Emekli Sandığı hükümleri uygulanacaktır.

EMEKLİ BAŞKANLARIN DURUMU

Gerek 2008 yılı ekim ayı başından önce emekli (malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlananlar) olanlar ile gerekse bu tarihten sonra emekli aylığı bağlanacak olanlardan belediye başkanlığına veya il encümeninin seçimle gelen üyeliğine seçilenler, 41-c kapsamında sigortalı olmak istemeleri durumunda, emekli aylıkları kesilmek suretiyle dilekçelerinin SGK kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden ay başından itibaren sigortalı sayılacaklardır.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI

Belediye Kanununa göre norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanının, zorunlu görmesi hâlinde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilmektedir.