İsa Karakaş

Türkiye

Çalışan emekliye 5 bin TL'lik ikramiyede merak edilenler...

Cumhurbaşkanlığı seçimi esnasında emeklilere verilen yük refah artışı ve seyyanen zammın ifa edilmemesine binaen emeklilerde memnuniyetsizlikler oluşmuştur.Ayrıca yapılan zamların da düşük kalmasıyla birlikte geçim sıkıntısı çeken emekliler de serzenişler artmıştır. Bu muvacehede Cumhurbaşkanımızın emeklilere iyileştirme yapılması talimatı üzerine

"Torba Kanun"da Genel Sağlık Sigortası düzenlemeleri

15 yılı aşkın süreden beri uygulanmakta olan Genel Sağlık Sigortasıyla toplumun çoğunluğu sağlık sigortası imkânına kavuşmuştur.Bu sigorta koluyla ülkemizde öğrenim gören yabancı öğrenciler ve ikamet eden yabancılar da dâhil olmak üzere herhangi bir işte çalışmaları ya da faaliyette bulunmaları nedeniyle zorunlu sigortalı olanlar ile isteğe bağlı s

Sosyal medya içerik üreticilerinin vergiden kurtulma esasları

İçinde bulunduğumuz çağ, "dijital çağ" olarak kabul edilmektedir. Bu çağa sosyal medya damgasını vurmuştur. Keza günümüzde sosyal medyadan faydalanmayan yok denecek kadar azdır.Diğer yandan sosyal medya, birçok kişiye iş kapısı olmuştur. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticileri büyük meblağlara varan kazanç elde etmektedir. A

24 Kasım'da öğretmenlerin hükûmetten beklentileri

Dünyada birçok ülkede "Öğretmenler Günü" farklı tarihlerde kutlanmaktadır. Ülkemizde ise 24 Kasım günü 1981 yılından beri "Öğretmenler Günü" olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Günü bu sene önümüzdeki cuma gününe denk gelmektedir.Son dönemde yapılan düzenlemelerle hem 3600 ek gösterge hem de meslek kanunu ile kariyer meslek olma hakkını elde etmiş o

Emeklilik maaşında hak kaybı yaşanabilecek süreler

SGK, sigorta kollarına bağlı olarak; yaşlılık, malullük, geçici ve sürekli iş göremezlik geliri, engelli aylığı, vazife malullüğü gibi değişik aylık ve gelir bağlamaktadır. Bu aylık ve gelirlerin uzun süre hareketsiz kalması hâlinde dönemlere, sigortalılık statüleri ve sigorta kollarına göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmekte olan gelir ve

Avantajlı doğum borçlanmasında sayılı günler...

Pasaport, ehliyet gibi birçok kamu hizmetinde yüksek enflasyona bağlı olarak 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren gelecek olan yüksek güncelleme artışlarından korunmak için sayılı günler kaldı.Diğer yandan yeni yıldan itibaren asgari ücret de güncellenecektir. Çalışanlar açısından sevindirici olmakla birlikte emeklilik için eksik primlerini doldurmak iç

6 grupta bulunan emeklilere yapılan intibakın kapsamı

Geçtiğimiz günler intibak meselesi medyada geniş bir şekilde yer aldı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı elan böyle bir çalışma olmadığını açıkladı.Buna rağmen emekli okuyucularımız, 2000 yılı öncesi emekliler için intibak yapıldığını ancak bu tarihten sonraki emekliler için intibakla ilgili daha önceden verilen sözlerin hâlen yerine getir