"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

İsa Karakaş Tüm Yazıları

71 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İŞE GELMEME NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARMALARDA BU KRİTERLERE DİKKAT!

İş Kanunu'nda işçinin keyfî olarak işten çıkarılmaması, işten çıkarmalarda ölçülü davranılması gibi temel kaidelerin hâkim olduğu görülmektedir. Bununla birlikte haklı veya geçerli sebeplerin ortaya çıkması hâlinde işverenin iş sözleşmesini feshetme hakkı da bulunmaktadır. İşverenler için haklı sebeplerden biri de işe gelmeme başka bir deyimle deva

27.10.2021
4 0 0

Dul aylığında ölen eşe göre değişen enteresan uygulamalar!

SGK'dan dul aylığı bağlanması şartları son derece basit tutulmuştur. Diğer yandan dul aylığı ölen eşin sigortalılık statüsüne göre değişiklik göstermektedir. Dul kalan eşe aylık bağlanması için muhtaçlık şartı aranmamaktadır. Dul aylığı, dul kalan hem kadın hem de erkeklere ödenmektedir. Dul eşlerin evlenmesi nedeniyle dul aylığı kesilmekte, evlili

25.10.2021
15 0 0

SGK'sız çalıştırılan işçiler çaresiz değil!

İşverenlerin işe aldıkları çalışanları SGK'ya bildirmeleri yasal bir zorunluluktur. Çalışanların sadece bildirilmiş olmaları da yeterli değildir. Ayrıca SGK prim matrahı olan kazançlarının ve prim ödeme gün sayılarının da her ay yasal sürede Kuruma bildirmesi gerekmektedir. Özellikle işçilerin kazançları ile prim ödeme gün sayılarının gerçeğe uygun

23.10.2021
17 0 0

Çırak ve stajyerlere 100 zamlı ücret!

Çıraklık ve stajyerlik uygulaması üretim sektöründe yer alan işletmelerin olduğu kadar ülke ekonomisi açısından da büyük ehemmiyet arz etmektedir. Bu uygulama sayesinde bireylerin tatbiki mahiyette hem kabiliyetleri artmakta hem de mesleki deneyimleri artmakta diğer yandan işletmelerin en çok ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacı karşılanmaktadır. Me

20.10.2021
17 0 0

İş hayatına başlamadan önce malul olanların emekliliği

Hastalığı ya da engelli nedeniyle çalışmayacak halde bulunan sigortalıların emeklilik için gereken "Yaş" şartını beklemeden emekli olmalarının yolu "malulen emeklilik"tir. Malulen emeklilik için sigortalının çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az 60'ını kaybetmiş olması gerekmektedir. Diğer bir ö

18.10.2021
10 0 0

Askerlik yapmadığı ortaya çıkınca tazminatından oldu!

Yargıya intikal eden olayda davacı işçi, askerlik görevini ifa etmek ve askerlik bitiminde tekrar işe başlamak üzere işyerinden ayrılmak istemiştir. İşveren, bu talebe binaen işçinin işe başvurusu esnasında askerlik görevini yaptığını beyan etmiş olmasına rağmen işçinin gerçekte askerlik yapmadığını dolayısıyla işvereni yanılttığını anlaması üzerin

16.10.2021
18 0 0

Memurların hastalık izinlerindeki püf noktaları!

Devlet memurlarının hastalık izinleri işçilerden tamamen farklıdır. İşçiler hastalanmaları hâlinde şartları varsa SGK'dan geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanmaktadır. Memurların ise SGK'dan ödenek almaları söz konusu değildir. Ancak memurların hastalık raporlarının, SGK'nın kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ke

13.10.2021
23 0 0

Son değişikliklerle erken yaşlanmada erken emeklilik!

Çeşitli sebeplerle kadın veya erkekler bazen normal yaşlanma sürecinden daha erken yaşlanmaktadır. Bu durum hiçbir insanın istemediği bir hâl olmakla birlikte SGK uygulamasında bu kişilere daha erken yaşta ve daha az primle emekli olmaları yönünde düzenlemeler bulunmaktadır. Geçtiğimiz günlerde SGK tarafından yapılan düzenlemelerle birlikte erken y

06.10.2021
16 0 0

TBMM'deki yeni yasa ile öngörülen vergi kolaylıkları...

İktidar milletvekilleri tarafından Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM'ye intikal ettirildi. Söz konusu Teklifin tamamı vergi uygulamalarına ilişkin âdeta reform niteliğinde kapsamlı düzenlemeler içermektedir. Kanun teklifinde; mükelleflerin vergiye uyumlarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, s

04.10.2021
17 0 0

Emekliliğe esas maluliyet tespitinde yeni SGK uygulamaları

Çeşitli hastalık ve engellilik durumu bulunan çok sayıda okuyucumuz nasıl erken emekli olacağına ilişkin sualler yöneltmektedir. Bu suale cevap olarak emeklilik sistemimize bakıldığında birçok emeklilik çeşidi arasında yaşa takılmadan, yaş şartı olmadan en az primle erken emeklilik, "malulen emeklilik" olarak öne çıkmaktadır. Keza normal emeklilikt

02.10.2021
25 0 0