İsa Karakaş

Türkiye

2 milyona yaklaşan çırak ve stajyerlerin sigorta meseleleri

İş mevzuatımızda; işçiler ile çırak, stajyer ve diğer uygulamalı eğitim alan öğrencilerin farklı esaslara tabi tutulduğu görülmektedir. Çırak ve stajyerler iş kanunu açısından işçi sayılmadığı gibi SGK açısından da emeklilik sigortası olan uzun vadeli sigorta kolları kapsamı dışında bırakılmışlardır.Bu durum çırak ve stajyerlerin özellikle emeklili

SGK affıyapılandırması ihya ve krediyle emeklilik beklentisi...

SGK-Vergi ve diğer kamu borçlarının yapılandırılmasına ilişkin son 7 yılda 6 kez düzenleme yapılmıştır. Ayrıca bu düzenlemelerde ilave sürelerle uzatmalara gidilmiştir. Hâl böyle olunca mezkûr borç yapılandırmaları âdeta geleneksel hâle gelmiştir. Dolayısıyla bu yönde her 1-2 yılda beklentiler olmaktadır.En son kamuoyunda "Torba Yasa" olarak biline

Tasarruf döneminde kamuda işe girme ihtimali ne kadar

Hükûmet tarafından yüksek enflasyonla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin olarak yeni tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlerden en dikkat çekeni kamuya işe alımlarla ilgilidir. Başta 500 bini aşkın ata

Esnek çalışmaya geçiş, maaş ve emekliliği etkiler mi

OVP ve 12. Kalkınma Planında uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel hayat dengesi gözetilerek mevzuat düzenlemelerinin hızlı ve etkili bir biçimde hayata geçirileceği öngörülmüştür.Nitekim bu hususta en somut geli

Memurun emekli maaş hesabında aylık bağlama oranı

Sosyal güvenlik bütün vatandaşlarımız için temel haklar arasında bulunmaktadır. Ülkemizde çalışanların statüsüne göre kurulan sosyal güvenlik kurumları (işçilerin-SSK, memurların-Emekli Sandığı, esnaf ve diğer bağımsız çalışanların-Bağ-Kur) 20.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı"na devredilerek ortadan kaldırılmıştı

Az primle "adi malullük maaşı" alınabilir!

Sosyal güvenlik mevzuatımızda standart tek bir maluliyet uygulaması bulunmamaktadır. Statüye ve maluliyet nedenine göre değişen uygulamalar da bulunmaktadır.İşçi okuyucularımızda olduğu gibi memur okuyucularımız da çeşitli hastalık ve engellilik durumları nedeniyle nasıl erken emekli olacağına ilişkin sualler yöneltmektedir. Zira yaşı beklemeden em

Gazetecilik ve gazeteci hakları

Gazeteci hakları 72 yıllık "Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun" muvacehesinde belirlenmektedir. Hâl böyle iken mezkûr kanun maalesef günümüz şartlarına cevap vermekte kifayetsiz kalmaktadır.Terzi kendi söküğünü dikemez misali hayatını vatandaşları bilgilendirmek ve haberdar etmek üzere adaya

Asgari ücrete temmuz güncellemesi

En son 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren net asgari ücret 17 bin 2 TL olarak uygulamaktadır. Aradan henüz 4 ay kadar zaman geçmesine rağmen yüksek enflasyon karşısında şimdiden 18,72 oranında eridi.Hâl böyle iken alım gücü gerileyen başta 8 milyona yakın asgari ücretli ile asgari ücrete yakın ücretle geçinmek zorunda kalan diğer ücretlilerle birlikte

Nisan enflasyonuyla birlikte emekli zamları...

Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı gereğince tüm emeklilerin her sene ocak ve temmuz aylarında maaşlarının güncellenmesi zorunlu bulunmaktadır.SGK'nın emeklilikle ilgili yasa hükümlerinde gelir ve aylıklar, her yılın ocak ve temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki 6 aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en

SGK uygulamalarında güncel değişiklikler

Yapılandırma kapsamında bulunan ve taksitli ödeme seçenekleri ile borçlarını yapılandırmış olan işverenlerden SGK'ya intikal eden dilekçelerden ayrıca SGK ünitelerinden alınan yazılardan, 41-a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin 7. Taksit ödemesini yapılandırma genelgesinde yer alan hüküm uyarınca 2023 yılına ait taksit ihlali olarak değer