Dev bütçeli SGK, hangi emekli için ne kadar harcama yaptı

31 Mart yerel yönetim seçimleri dünyada örnek olacak şekilde son derece demokratik bir olgunlukla gerçekleşti. Ancak seçim sonucunda ortaya çıkan farklı tablo daha uzun süre başta politikacılar olmak üzere tüm kamuoyu tarafından tartışılmaya devam edecek gibi

Yapılan tüm analizlerde neredeyse toplumun çoğunluğu seçimlere emeklilerin damgasını vurduğu noktasında hemfikir. Hakikaten ortaya çıkan tabloda muhalefetin olağanüstü başarısına indirgemek tamamen hayal ürünü olacaktır. Gazetemizde uzun yıllardan beri yaptığımız analizlerde tüm seçimlerde belirleyici en büyük toplumsal katmanın emekliler olduğunu daima vurgulamıştık. Hatta yazılarımızda emeklilerin sayısının 100 yakın ülkenin nüfusundan dahi büyük olduğunu belirtmiştik.

2023 yılında EYT kanununun yürürlüğe konmasıyla birlikte tarihimizde görülmedik sayıda normalin 5 katını aşan yeni emekliler de emeklilik kervanına katılmış oldu. Bundan sonraki seçimlere ve sosyal politikalara ışık vermesi açısından 2023 yılı sonu itibarıyla statü bazında bütün emekliler ile emeklilere sigorta kolu bazında yapılan tüm ödemeler analiz edilmiştir. Altını çizerek söyleyelim merkezî bütçeden sonra ülkemizin en büyük bütçeli kurumu hiç şüphesiz bakanlıkların bütçeleriyle bile karşılaştırılmayacak büyüklükteki SGK bütçesidir.

EYT, MAAŞ BAĞLAMA SÜRESİNİ UZATTI

Sosyal Güvenlik Kurumu, 41-(a), 41-(b), 41-(c) kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine ilişkin olarak; aralık ayı itibarıyla 2023 yılı içerisinde toplamda 16.030.256 kişiye 1.413.262.873.186 TL tutarında geliraylık ödemesi gerçekleştirilmiştir.

2023 Mart ayında yürürlüğe konan EYT Kanunu ile yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olan kişilerin, yaş şartını yerine getirmeksizin sadece prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını taşımaları durumunda yaşlılık veya emekli aylığı almalarına imkân tanınmıştır. Bu düzenlemenin ardından, SGK'ya emekli aylığı bağlanmasına ilişkin çok yoğun başvuru olmuş ve aylık bağlama sürelerinde belirgin bir artışa sebep olmuştur. Bu nedenle yıllık ortalama aylık bağlama süresi; tüm hizmetlerde 41-(a) kapsamındaki sigortalılar için 57,81 gün, 41-(b) kapsamındaki sigortalılar için 38,55 gün, 41-(c) kapsamındaki sigortalılar için ilk aylıklarda 12,56 gün, ölüm aylıklarında ise 12,27 gün olarak gerçekleşmiştir.

SSK'LILARA YAPILAN TÜM ÖDEMELERİN DAĞILIMI

SSK statüsünde bulunan 1.924.828 kişiye yaşlılık aylığı, 7.272 kişiye malullük aylığı bağlanmış ve vefat eden sigortalılardan 168.725 hak sahibine ölüm aylığı bağlanmıştır. Ayrıca;

11.190 kişiye 683.814.080 TL evlenme ödeneği,

163.645 hak sahibine 229.976.418 TL cenaze ödeneği,

424.620 kişiye 220.011.838 TL emzirme ödeneği,

9.642.783 kişiye 17.455.858.358 TL Ramazan Bayramı ikramiyesi,

9.742.690 kişiye 17.661.211.169 TL Kurban Bayramı ikramiyesi,

5.751.775 kişiye hastalık nedeniyle 11.159.099.426 TL, 546.960 kişiye iş kazası ve meslek hastalığı (İKMH) nedeniyle 1.851.018.578 TL 440.343 kişiye ise analık nedeniyle 4.746.802.428 TL geçici iş göremezlik ödeneği,

1.062 hak sahibine 6.780.647 TL ek ödeme (tütün ikramiyesi) ile

625 kişiye 6.213.139 TL eğitim ve öğretim yardımı, ödenmiştir.

BAĞ-KUR'LULARA YAPILAN TÜM ÖDEMELERİN DAĞILIMI

Bağ-Kur kapsamında bulunan 182.557 kişiye yaşlılık, 2.407 kişiye malullük aylığı bağlanmış ve vefat eden sigortalılardan 65.538 hak sahibine ölüm aylığı bağlanmıştır. Ayrıca;