Çalıştıkça maaş artırılarakSGK sistemi güçlendirilecek!

Önümüzdeki 3 yıllık iktisadi hayatımızı şekillendirecek OVPOrta Vadeli Program geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Program 6092023 günü Resmî Gazete'de yayımlandı.Programda sosyal güvenlik ve emeklilikle ilgili önemli düzenlemelerden tamamlayıcı uzun süreli bakım sigortasının önemini ve nasıl uygulanabileceğini önceki yazılarımızda izah etmiştik. Bu yazımızda sosyal güvenlikle ilgili anılan programda yer alan; "Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemelerin hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi" konusu irdelenmiştir.