Sistem tıkanınca...

Yeryüzünün tek egemeni olduğunu düşünen Batı zaman zaman gözlerini Doğu'ya çevirir ve önce Müslüman topraklarına, sonra Rusya'ya bakar...
Parmağını uzatıp "benim olacaksınız" diye mırıldanır...

Acaba yine o zamanlarda mıyız diye içinizden sorduğunuz oluyor mu
Mesela ana akım medyanın çubuklu tv yorumcuları bir kez de Napolyon veya Hitler'in Moskova seferlerini anlatsalar, nasıl olurdu...
Osmanlı'nın yıkılışını başlatan Mısır huysuzluğunu mesela...
Düyunu Umumiye saldırısıyla bugünün global finans sistemi arasındaki benzerlikleri ya da...
Anlatabilirler mi
Bilemiyorum...

Yazımın başında anlattığım manzara, Batı'nın ara ara ve manasızca bela aramaya kalkıştığını düşündürtmesin...
Hayır! Bir "akıl" çerçevesinde olur bu...
Çağ dönüşümlerinde yeni dünya tasarımı için...
Ve sistem tıkandığında açmak için nihai operasyon olarak hep Moskova'ya doğru yürünmüştür.

Bazen tarihçilerin ürettikleri kurgu kişilik olduğundan şüphelendiğim Napolyon ne yazık ki, bir tür magazin figürü gibi algılanır.
Napolyon'un ordusunun Moskova'dan dönmesi ve sonra İngilizler tarafından işinin bitirilmesi şu konuda bizleri yanıltmasın...
Napolyon'dan sonrasıyla öncesi arasında dağlar kadar fark vardır.
Hiç yoktan İmparator olan bu adam hem Avrupa'nın, hem de Ortadoğu'nun çehresini değiştirmiştir.
Avrupa ülkelerini Polonya ve Ukrayna düzlüklerinde başlayacak büyük bir savaşa iten güçlerin bugün de aynı sonucu hedeflediklerinden eminim.

Bir de 22 Haziran 1941'de