Ülkelerin gelir grupları

Dünya Bankası, her yıl 1 Temmuz tarihinde ülkeler için hazırladığı kişi başı gelir eşiklerini açıklayarak, ülkeleri bulundukları gelir gruplarına göre sınıflandırıyor. 1989 yılından beri Dünya Bankası tarafından gerçekleştirilen bu sınıflama, ülkelerin gelişmişlik düzeyini yansıtmayı amaçlamaktadır.Dünya Bankası'nın ülke sınıflandırmada kullandığı gelir eşikleri, IMF tarafından kullanılan Özel Çekme Hakları (SDR) deflatörü ile güncellenmektedir.Ülkelerin sınıflandırılmasında baz teşkil eden kişi başı gelir, ülkelerin GSYH'si nüfusa bölünerek elde edilmektedir. Bu nedenle, ülke kişi başı geliri ülke ekonomisinde gerçekleşen büyüme hızına, fiyat artış oranlarına, ülke parasının değerine yani döviz kuruna ve nüfus hızına göre değişmektedir.DÜNYA BANKASI'NIN GELİR EŞİKLERİ VE ÜLKE SINIFLARIDünya Bankası ülkeleri düşük gelirli, orta gelirli (alt orta ve üst orta) ve yüksek gelirli ülkeler olmak üzere dört gelir grubu olarak sınıflandırmakta.Bu gelir gruplarından orta gelir grubu için kullanılan kişi başı gelir bandı çok geniş olduğu için orta gelir grubu ülkeler, alt orta gelirli ülkeler ve üst orta gelirli ülkeler olarak iki alt gruba ayrılmaktadır.Dünya Bankası tarafından 1 Temmuz 2024 tarihinde açıklanan yeni gelir eşiklerine göre, kişi başı geliri 1,145 doların altında olan ülkeler düşük gelirli ülkeler olarak belirlenirken 1,146-14,005 dolar kişi başı gelire sahip olan ülkeler orta gelirli ülkeler olarak sınıflandırılmaktadır. Bunun yanında, kişi başı geliri 14,005 dolardan yüksek olan ülkeleri ise yüksek gelirli ülkeler olarak sınıflandırılmaktadır.Bununla beraber, orta gelir grubu ülkeler için belirlenen eşik gelir bandı geniş olduğu için kişi başı geliri 1,146 - 4,515 dolar arasında olan ülkeler alt orta gelirli ülkeler olarak sınıflanırken, 4,516- 14,005 dolar kişi başı gelire sahip olan ülkeler ise üst