'Yağmayı gizli yapın' paketi

Sözde "Tasarruf Paketi" neden ilan edildi Çünkü ülke iflas etti ve bu iflastan kurtulmak için kaynak bulunamadı.

Dolayısıyla bu "paket", iflastan çıkabilmek için yeni kaynak ararken iç ve dış çevrelere güven vermek amacıyla ilan edildi.br data-mce-bogus"1"

Peki bu amacını gerçekleştirebilecek mi

Hayır!

Neden

Çünkü iflasın nedeni olan yağmayı ortadan kaldırmıyor; sadece "görgüsüzlükten kaynaklanan", rahatsız edici "görüntüleri örtbas etmeye çalışıyor"... br data-mce-bogus"1"

Bir başka deyişle, "Şahsım Devleti"nin "Yağma Ekonomisinde", "sonradan görmelerin" işi iyice azıtmaları ve yağmayı göze batacak bir biçimde yapmaları sonunda ortaya çıkan, itici görüntüleri engellemeye çalışıyor.br data-mce-bogus"1"

Hiçbir iç ya da dış yatırımcı bu "makyaja" aldanmaz.br data-mce-bogus"1"

Ülke neden iflas etti

1) Ülkenin hem mevcut serveti, hem de milli geliri, iktidar mensubu olan küçük bir azınlığa yani Oligarşiye aktarılarak yağmalandığı için.

2) Ülkenin tarımsal ve endüstriyel üretim çarkı olan topraklar ve fabrikalar da bu yağmaya kurban edildiği ve üretim kapasitesi zedelendiği için.

3) Bu yağmalama sonunda kaynaklar tükendiği, artık içte ve dışta kimse yatırım yapmadığı, borç da vermediği için.

Ülke nasıl iflas etti (Bu yağma nasıl yapıldı)

1) Devlet eliyle yapılan, verimlilikleri düşük, maliyetleri şişirilmiş, ödemeleri dövize bağlanmış, güvenceleri Londra mahkemeleri olan ihalelerle.

2) Harcamalar, Sayıştay denetiminden ve kamuoyunun bilgisinden kaçırılarak.

3) Maliye, para ve ekonomi politikalarında, aniden açıklanan, hızlı ve genellikle yanlış, radikal kararlarla.

4) Göz göre göre yapılan, toplumsal tepkilere yol açan, çok yerden maaş almak, çok sayıda lüks araç kullanmak, çok bina kiralamak, gereksiz toplantılar, dış seyahatler yapmak gibi gösterişçi harcamalarla.