Emre Kongar

Cumhuriyet

Yargı bağımsızlığı niçin gereklidir

Gerek filozoflar ve yazarlar gerek siyasal bilimciler gerekse idealist politikacılar, Demokratik Rejim için, Yasama, Yürütme ve Yargı erklerinin birbirlerinden bağımsızlığını gerekli koşul olarak öne sürmüşlerdir. Bunun en önemli nedeni, seçimle iktidara gelenlerin, Demokratik Rejimi, kendi çıkarları için istismar etmelerini engellemektir. Bütün bi

Yargı kararlarıyla tarih değişir mi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sekiz sanıklı Gezi Parkı davası hakkındaki kararlarını açıkladı.Osman Kavala'ya, Türk Ceza Kanunu'nun 3121 maddesine göre, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilmiş olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı.Daire, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Mater Utku ve TİP Hatay Mill

Hıfzı Topuz ve Kemal Kılıçdaroğlu

Dün yaşamımın bütün acımasızlığını iliklerime kadar hissettim: Önce Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda Hıfzı Topuz'u ziyaret ettim. Daha sonra Cumhuriyet'in Şişli'deki binasında, Kemal Kılıçdaroğlu'na, arkadaşlarla birlikte ev sahipliği yaptım. Ve günün ilerleyen saatlerinde, karmakarışık duygularla, yazımı yetiştirmek üzere, gazetedeki bilgisay

Hıfzı Topuz: Bir anıt adamı daha kaybettik!

Yazılarımda "Anıt Adam" sıfatını şimdiye kadar dört kişi için kullandım: Birincisi Prof. Nusret Fişek: Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Hacettepe Üniversitesi Kurucularından ve Mezuniyet Fakültesi Dekanı, Türkiye'de nüfus planlamasını bir kadın hakkı olarak başlatan kişi, tıbbın sosyalizasyonunu başlatan bürokrat ve akademisyen, Halk Sağlığı Ana Bilim D

'Sığınmacılar' sorunu ve 'TC yargısı'

Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" prensibine aykırı olarak izlenen Suriye politikamız ve yine Atatürk'ün Ortadoğu Arap Dünyası'nın sorunlarına karışmamak konusundaki uyarısına ve bütün komşularla iyi geçinmek ilkesine rağmen Suriye'deki savaşa katılmamız büyük bir yanlıştı. Üstelik Türkiye, Suriye'ye müdahale ettiği takdirde kendisinin güvenli

Kavala, Demirtaş ve Yanardağ

Anayasa'sında "Hukuk Devleti" yazan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlikler, Türkiye'nin kurucu üye kabul edildiği Avrupa Konseyi tarafından sürekli olarak eleştiriliyor. "Şahsım Devleti", sadece bu eleştirileri değil, uymak zorunda olduğu Anayasa Mahkemesi kararlarını bile "kulak arkası" ettiği için, yine Anayasa'ya gör

Cumhuriyet ve sosyalizm

Cumhuriyet, monarşiye karşı halk yönetimidir.Monarşi, gücünü dinden ve toprak ağalarından (asillerden) aldığı için Cumhuriyet, doğrudan din adamlarının ve toprak ağalarının egemenliğine karşıdır.Eski Yunan'da kentlerde ve eski Roma'da İmparatorluk öncesinde bu adla görülen yönetimler varsa da bunlar kölecidirler.Cumhuriyet, 1789 Fransız Devrimi ile

Solsuz demokrasi olmaz!

Bütün ülkeler, bütün toplumlar, tarihsel kimliklerine sahip çıkar...Bütün ülkelerde, bütün toplumlarda, din, mezhep, ırk ve milliyet kimlikleri, siyasette her zaman varlıklarını sürdürür...Bütün ülkelerde, bütün toplumlarda, sınıfsal çatışmalar, gelir dağılımı kavgası, çeşitli maskeler kullanarak siyasetteki belirleyiciliğini sürdürür...Ve elbette,

Laiklik Cumhuriyetin temelidir!

Cumhuriyetin en veciz tanımlarını Mustafa Kemal Atatürk yapmıştır: "Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz cumhuriyeti kurduk; o, on yaşını doldururken demokrasinin bütün gereklerini sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır." 1933 (Afetinan, Atatürk Hakkında H.B., s. 251)""Demokrasi ilkesinin en çağdaş ve mantıki uyg

Madımak katliamı üzerine

Madımak katliamının kaçak sorumlularını yargılayan mahkeme, suçlamaları "zamanaşımı" gerekçesiyle düşürdü.Ben bu katliamın bir "insanlık suçu" olduğunu ve bu nedenle de davanın "zamanaşımı" (eski deyimle, "müruru zaman") gerekçesiyle düşürülmesinin yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum.5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "İnsanlığa karşı suçlar" kenar