Emre Kongar

Cumhuriyet

İdam fermanı, 23 Nisan Bayramı ve çocuk istismarı

Zülâl Kalkandelen ile birlikte yaptığımız DEVRİMİN VE KARŞI DEVRİMİN YÜZ YILI adlı çalışma, Atatürk Devrimi'ni Karşı Devrim ile birlikte ele aldığı için, klasik Cumhuriyet tarihlerinden farklı bir kitap oldu.br data-mce-bogus"1"Ayrıca Cumhuriyet tarihini bölümlere ayırırken de özgün bir paradigma kullandık ve bu tarihi Devrim atılımları ile birlikt

Adaletsizlikler iktidarı zorluyor

İktidarın, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'ni kaybetmesinin bir nedeni de "kişisel kararlara bağlı olarak" yaşanan, haksızlıklar, hukuksuzluklar, adaletsizliklerdir.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması, bu kararlar iç hukuk kararlarına aykırı bile olsa, Anayasa emridir.Ama çelişkili maddeler içeren, kendi yaptığı ucube "Şahsım Devleti A

Yeni anayasa tuzağı

Öyle anlaşılıyor ki "Şahsım Devleti" rejimini "İyileştirme" adı altına "Yerleştirme" atılımının liderliğini Numan Kurtulmuş yüklenmiş: Numan Kurtulmuş eski HAS Parti Genel Başkanı iken, Erdoğan AKP iktidarını "Harun gibi geldiler, Karun gibi oldular" diyerek eleştiren, ama iktidara transfer olduktan sonra onun sözcülüğüne atanan ve şimdi de Meclis

Eğitimin ötesi: Köy Enstitüleri

Köy Enstitüleri, bir "Eğitim Kurumu" olmanın çok ötesinde, tam bir "Ulusal Kalkınma Projesidir!" Mustafa Kemal Atatürk'ün, bir Din Tarım Toplumu'nda, bir Endüstri Toplumu ürünü olan Cumhuriyet Rejimi kurmasının, toplumsal itici gücü, dinamosu olan bir atılımdır! Amacı, Endüstri Devrimi'nin insanlığa kazandırdığı teknolojik ve kültürel-ideolojik bir

İç politika aracı olarak savaş

Hayır 2018'de AKP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'nin yerel seçimlerden önce, "Burayı kaybedersek Kudüs'ü kaybederiz hiçbir yeri kaybetmeyiz, İslamı kaybederiz, Mekke'yi kaybederiz" dediğine gönderme yapmayacağım!Hayır Erdoğan'ın 2019 İstanbul seçimlerinde kullandığı "Sisi mi Binali Yıldırım mı" sorusunu da anımsatmayacağım!Emperyali

İktidarın gerçekdışı dili

İktidar yeni bir dil yarattı: Gerek adalet gerekse tarih konularında gerçekleri saptıran söylemleri sürekli tekrarlayarak ve emrindeki medyaya da sürekli tekrarlatarak gerçeklere aykırı bir tarih ve bir adalet anlayışını topluma empoze etmeye çalışıyor. Bu yeni dilin çok önemli iki kavramı var: Mağduriyet. Hükümet Darbesi. Klasik örnekler, "Gezi Di

CHP'nin işi zor, çok zor!

1971 Askeri Darbesi sonrasında, Türkiye'nin çağdaşlaşması önünde sorun yaratan iki önemli süreç vardı:1) Kentleşmenin, kültürel, toplumsal ve ekonomik yozlaşmış hali olarak Demokratik Endüstrileşme'yi engelleyecek olan gecekondulaşma...2) Nüfusun kültür, bilgi ve bilinç düzeyini geri götürecek olan dinci eğitim.Bu iki süreç, 1971'den itibaren, Ecev

Bayramlarınız kutlu olsun

10 Nisan 2024: Bugün Bayram: Bir kaşık ayran. Sana da yeter... Bana da yeter!10 Nisan 1928.1924 Anayasası'nda Laiklik ilkesine ilişkin değişikliklerin yapılması:9 Nisan 1928 tarihinde Başbakan İsmet İnönü ve 120 milletvekili tarafından verilen ve 1924 Anayasası'nın "Türkiye Devleti'nin dini, Din-i İslamdır, Resmi Dili Türkçedir, Makarrı Ankara şehr

1989'dan alınması gereken dersler

Sevgili okurlarım, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, ülkedeki Demokratik Rejim umutlarını yeniden yeşertti.İnsanlar sokakta boynuma sarılıp, "Siz en umutsuz zamanlarda bile hep 'Demokrasi için Diren' dediniz, haklı çıktınız, teşekkür ederiz" diyorlar.CHP'nin belediye seçimlerinden birinci parti olarak çıkması, gerçekten de Demokratik Rejim'in ve onun ö

CHP'nin büyük sorumluluğu

1) Cumhuriyeti CHP kurdu: Daha doğrusu, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti, Halk Fırkası üzerinden kurdu.1924 yılında adına Cumhuriyet sözcüğü de eklenen Halk Fırkası, Atatürk tarafından Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin devamı olarak kurulmuştu.Bu niteliğiyle, sadece Cumhuriyet idealini değil, Kurtuluş Savaşı'nı ve dolayısıyla, Bağıms