Emre Kongar Tüm Köşe Yazıları

431 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Çıkmaz yol: Korkuyla yönetmek

Seçmen güvenini ve desteğini yitiren, söyleyecek yeni sözü, yapacak vaadi kalmayan, halkı açlığa mahkûm eden iktidar, yanlışlarından dönmek yerine, toplumu korkutarak yönetimini sürdürmeye çalışıyor.21. Yüzyıl Dünyası'nda böyle bir yönetimin iktidarını sürdürebilme olanağı hiç yoktur.Erdoğan'ın Sezen Aksu'ya yönelik olarak söylediği şu sözler de to

25.01.2022
1 0 0

Cinayetlerin ibret listesi

Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili yazdığım yazıda, Türkiye'nin bu duruma getirilmesinin arkasındaki süreçleri ve siyasal cinayetleri yazmıştım.Sevgili okurlarım, o yazıda cinayetlerin çok azını belirtmiş olduğumu eleştirince, yine yetersiz kalacak olan ama daha kapsamlı bir liste yayımlamayı uygun buldum.Dikkatli okurlarımız bu listedeki cinayetl

23.01.2022
7 0 0

Çok katmanlı bir cinayet: Hrant Dink

Türkiye, 1970'lerden itibaren iki süreçle yönlendirilmeye başlandı:Birinci süreç, siyasette şiddetin egemenliği ve siyasal cinayetlerdi.İkinci süreç, tarikat ve cemaatlerin devlet aygıtına sızmalarıydı.Sanıyorum bu süreçlerin arkasında, 1961 Anayasası ile güvenceye alınan Temel Hak ve Özgürlükler bağlamında, Atatürkçü-Demokratik açılımlar çerçevesi

21.01.2022
5 0 0

Demokratlar bölününce...

Kendilerini farklı biçimlerde tanımlamış olan, ama ortak hedef olarak önce "Demokratik Rejim"i kurmak isteyenler:Atatürkçüler, Kemalistler, Cumhuriyetçiler, Halkçılar, Milliyetçiler, Devletçiler, Demokratik Milliyetçiler, Demokratik Dindarlar, Antiemperyalistler, Antiemperyalist Müslümanlar, Laikler, Sekülerler, Demokratik Cumhuriyetçiler, Devrimci

20.01.2022
7 0 0

Tek kişi yönetimlerinde yolsuzluklar neden artar

Sevgili okurlarım, bu tür yönetimlerde, devlet ile hükümet arasındaki fark ortadan kaldırılmış, üstelik her ikisi de tek bir kişiye bağlanmıştır.Kısaca, "Tek kişi yönetimlerinde" bütün bir devlet mekanizması, tek bir kişinin ideolojisine, bilgisine, becerisine, duygularına, düşüncelerine ve üstelik sadece onun akıl ve ruh sağlığına mahkûm edilmişti

18.01.2022
4 0 0

CB'ye hakaret davasında aklama kararı

Türkiye'de "Şahsım Devleti"nin adalet mekanizması o hale geldi ki, CB'ye hakaret davalarında artık insanların mahkûm olmaları değil aklanmaları (beraatları) haber oluyor.Biliyorsunuz, Erdoğan özellikle başta CHP olmak kaydıyla, muhalefet partilerinin liderlerine ve hedeflediği kişi ya da gruplara her türlü hakareti ediyor.Ama kendisi, AKP Genel Baş

16.01.2022
5 0 0

Dünya ve Türkiye için tek kurtuluş yolu

Dün Cumhuriyet'te Ergin Yıldızoğlu'nun "Liberal demokrasiden sonra..." başlıklı çok önemli bir makalesi yayımlandı...Yazısına önce "Liberal Demokrasi"nin iflasına işaret etmekle başlıyor ve "Uygarlık karşısında, şimdi yalnızca üç seçenek var" diyerek bunları şöyle sıralıyordu:1) Totaliteryeni-faşist rejimler. 2) Emekçi sınıfların, tüm ezilenlerin ç

14.01.2022
4 0 0

Tarikatlar, akıl ve özgürlük düşmanıdır

Ben söylemiyorum, kendileri söylüyor.Bir tarikata girip, bir şeyhin müridi olduğun zaman, özgürlüğünden, aklından, düşüncelerinden ve hatta duygularından vazgeçeceksin:Aklını ve özgürlüğünü...Düşünmeyi ve soru sormayı...Bir yana bırakacaksın.Kendini adeta bir ceset gibi şeyhinin iradesine bırakacaksın:Verilenlerden başka bir şey okumayacaksın...Söy

13.01.2022
6 0 0

Totalitarizm ve meslek ahlakı

Otoriterlikten totaliterliğe giden iktidarlar, bireylerin özel yaşamlarını, inançlarını, ahlaklarını, aile içindekiler de dahil bütün ilişkilerini, özetle kişiliklerini de biçimlendirmek isterler.Bu açıdan kendi kullandıkları, çarpıttıkları ve yeniden belirledikleri özel din, mezhep, ırk, milliyet, inanç, ilke ve ahlak kurallarına uyulmasını dayatı

11.01.2022
5 0 0

Uygarlık ölçümüz kadınlar

Türkiye'de insan olmak da zor, hayvan olmak da...Kadın olmak ise çok daha zor!Uygarlık, betona, kaba kuvvete, güce, erkeğe tapmak demek değildir:Uygarlık, adalet, eşitlik, doğaya ve insana saygı demektir.Beton kafalıların kurduğu feodal bir beton egemenliği içinde debeleniyoruz!Aşağıda bu egemenliğin sonuçları hakkında bazı raporlar alıntıladım.Ama

09.01.2022
2 0 0