DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCESİ Tüm Köşe Yazıları

500 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Irak hükümetinden Mahmur hamlesi

Bilgay Duman bilgay.dumangmail.com- 7 Ocak 2022'de bu satırlarda kaleme aldığım "Mahmur'da Neler Oluyor" başlıklı yazıda Mahmur Kampındaki gelişmelere dikkat çekmiş, "Mülteci kampı statüsünün sağladığı avantajın yanı sıra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNCHR) de tanımasıyla uluslararası bir anlam kazanan Mahmur'da PKK çok da

27.05.2023
3 0 0

Bir başka 19 Mayıs (2)

Prof. Dr. Cengiz Kuday -Baskın taarruz18 Mayıs gecesi Yarbay Hasan Askeri komutasındaki askerler, daha evvelki satırlarda bahsettiğim gibi, siperlere yerleştirilmişti. Kurmay Yarbay Hasan Askeri komutasındaki 2. Tümen İstanbul'dan yola çıkarak 16 Mayıs'ta Akbaş İskelesi'nde toplanmış ve taarruz için hazırlanmıştı. Plana göre düşman donanması ateşin

20.05.2023
8 0 0

Türkiye'nin sandıkları

Safa Tekeli - Osmanlı'da bugün 'kanun hükmünde kararname'olarak niteleyebileceğimiz 'Talimat-ı Muvakkate'ye göre yapılan ilk seçim sonucuna göre, 69'u Müslüman, 46'sı gayrimüslim mebustan oluşanMeclisi Umumi 19 Mart 1877'deilk oturumunu gerçekleştirir...Safa Tekeli - Türkiye'de ilk anayasalı düzen ve parlamentonun 147 yıllık bir geçmişi var. Osmanl

14.05.2023
13 0 0

Sudan'da çatışmanın dinamikleri

BİLGAY DUMAN-Afrika'nın yüzölçümü açısından en büyük üçüncü ülkesi olarak bilinen Sudan'da, 15 Nisan'da başlayan iç çatışma, bölgesel ve hatta küresel etkiler üretebilecek bir düzeye evriliyor. Nisan 2019'da ülkeyi 30 yıl boyunca yöneten Ömer el-Beşir'e karşı yapılan darbe sonrası kurulan Egemenlik Konseyi'nin iki güçlü figürü Abdulfettah Burhan'ın

29.04.2023
15 0 0

Neriman Saryal'ın 'Kadın-Ana' şiirinin analizi

FATMA FULYA TEPE- Bu yazıda 114K103 numaralıTÜBİTAK projem kapsamında çalıştığım, 1966-1974 yılları arasında çıkan Türk Kadını dergisinde basılan Neriman Saryal'ın 'Kadın-Ana' şiirini analiz edeceğim. Edebiyatta buna şiirin yakın okumasını yapmak deniyor. Burada önce şiiri verip, sonra yakın okumasına geçeceğim. Bu şekilde toplumda kadının yeri kon

28.04.2023
18 0 0

Uyuşmazlıklarda arabulucu zorunlu

ZAFER İŞERİ - 7. Yargı Paketi olarak da bilinen kanun, Resmî Gazete'de yayımlandı. Genel olarak; çocuğu bakıma muhtaç veya hasta olan annelere infaz ertelemesi, uyuşturucu maddelerle mücadelede cezaların artırılması, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan doğan uyuşmazlıklarda arabuluculuk zorunluluğu, haciz işlemi ve göçmen kaçakçılığına ilişkin düzenlemeler y

27.04.2023
19 0 0

Milliyetçi ve eşitlikçi devlet feminizmi türleri

Doç. Dr. Fatma Fulya Tepe fulyatepeaydin.edu.tr - Prof. Dr. Per Bauhn Linnaeus Üniversitesi, İsveç - Devlet feminizmi kadınların hakları ya da en önemli çıkarlarını teşvik eden devlet politikaları olarak tanımlanmaktadır. Devlet feminizminin ayrıca eşitlikçi ve milliyetçi versiyonlarını ayırt etmek mümkündür. Eşitlikçi devlet feminizmi, kadınların

23.04.2023
20 0 0

Bir ayaklanma ve Lozan

SAFA TEKELİ-Orta Doğu'nun zengin petrol kaynakları, 98 yıl önce Türk devletini, Musul mu yoksa genç Cumhuriyet'in geleceği mi konusunda karşı karşıya getiren Şeyh Sait ayaklanmasıyla başa çıkmak zorunda bırakmıştı. Kürt devleti kurmak amacıyla başlatılan ve 15 Nisan 1925'de bastırılan ayaklanmanın hedefinde Lozan vardı. Değerli meslektaşım Özay Şen

15.04.2023
18 0 0

Dünyada annelik çalışmaları

Doç. Dr. Fatma Fulya Tepe İstanbul Aydın Üniversitesi fulyatepeaydin.edu.tr - Adrienne Rich, annelik konusundaki ilk feminist çalışma olarak bilinen Of Woman Born (1976) isimli kitabında, annelik hakkındaki bilgimizin çok az olduğunu yazmıştır. Marianne Hirsch (1989) ile Brenda O. Daly ve Maureen T. Reddy (1991) ise kurgusal ve teorik metinlerde

10.04.2023
23 0 0

Tüketici feraseti

Yavuz Odabaşı - Feraset sözcüğü son günlerde oldukça sık ve değişik alanlarda kullanılıyor. Anlayış, sezgi anlamlarını da içeren bu sözcük, öğrenilenden yararlanma ve daha iyiyi bilecek kadar deneyimli, olgun olan kişiler için de rahatlıkla kullanılabiliyor. Şüphesiz günümüz seçmeni ve tüketicisi için de bu kavram rahatlıkla kullanılabilir.Önümüzde

09.04.2023
21 0 0