Edebiyat tarihini madde madde okumak

Bugünün edebiyatını, yazarlarını okumadan önce edebiyat tarihinin aslarını, önemli eserlerini bilmek gerekiyor.

Latif Onur Uğur'un 'Tanzimat ve Servet-i Fünun Edebiyatı Okumaları' kitabını salık vereceğim.

'Sunuş'ta Türkçe öğretmeni Zeynep Albayrak kitabı tanıtıyor:

"Bu eser, geçmişi anlatmakla kalmıyor; tarihin tozlu raflarında hatırlanmayı bekleyen yaşamlara tüm çıplaklığıyla ayna tutuyor. Ve bunu sade, yalın, arı bir Türkçe ile yapıyor. Nitekim eser bir aydınlatma amacı güdüyor."

Uğur, 'Önsöz'de de kitabın oluşumunu kaleme getiriyor.

Ana tanıtma yazıları:

Romantik Edebiyat ya da Edebiyatta Romantizm

Edebiyatta Realizm

Tanzimat Edebiyatı

Hazırlık Dönemi

1. Dönem Tanzimat Edebiyatı (1860 1877) Özellikleri

II. Dönem Tanzimat Edebiyatı (1877 1895) Özellikleri

Tanzimat Edebiyatında Roman ve Hikâye Genel Özellikleri

Kimler yapıtlarıyla kitapta yer alıyor:

Şemsettin Sami

Sami Paşazade Sezai

Recaizade Mahmut Ekrem

Nabizade Nazım

Ahmet Haşim

Tevfik Fikret

Halit Ziya Uşaklıgil

Mehmet Rauf

strong class'read-more-detail'Haberin Devamı

Hüseyin Rahmi Gürpınar
YAZAR SÖZLÜKLERİ
Bilge Karasu Sözlüğü

Hazırlayanlar:

Seval Şahin Abdullah Ezik Esin Hamamcı Meryem Çakır Uğur Erden Yağmur Yıldırımay

Öykü, roman, deneme, eleştiri gibi türlerde yazan Bilge Karasu, yapıtlarında genellikle çok katmanlı ve kendisini kolay kolay ele vermeyen anlam tabakalarıyla örülü metinler oluşturur. Bu anlam tabakalarını çözümleyebilmek için yapıtlarındaki kelimeler ve anlamları, semboller ve çağrışımları bir izin peşine düşer gibi dikkatlice takip etmek gerekir.

Bilge Karasu Sözlüğü, Karasu'ya özgü bu edebi üslubu anlamak ve oluşturduğu metinlerdeki alt katmanlara inebilmek için her şeyden önce yapıtlarının tamamına ait söz varlığını ortaya koyarak onun edebiyatı hakkında daha kapsamlı çalışmalara zemin sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.