Bekir Gündoğmuş Tüm Köşe Yazıları

30 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Krizler ve Milliyetçi Dalga

Tüm okuyucularımıza yeniden merhaba diyelim. Kısa olarak planladığımız ancak tahmin ettiğimizden uzun süren bir yaz dönemi arası oldu. Bu arada Türkiye'de ve dünyada önemli gelişmeler oldu elbette. Bu köşede sıklıkla ifade ettiğimiz şekliyle, Türkiye'nin kültürel siyaset tartışmalarının girdabına sokulacağına işaret eden nice açıklamalara ve buna b

26.09.2022
9 0 0

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızdan THY'ye Mesaj

Daimi okurlarımız bilecektir, zaman zaman bu köşeden yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın dile getirilmesini istediği hususları kaleme almaya çalışıyoruz. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz, zira yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye için gerçekten büyük önem arz ediyor. Her şeyden evvel, gereken önem verildiğinde tesirli bir diaspora imkanı

18.07.2022
28 0 0

Seçmenler ile Partiler Arasında Mesafeler Artıyor Mu

Olası seçim senaryoları eşliğinde yapılan kamuoyu araştırmaları, seçmenlerin iktidardan memnuniyetsizliğini net bir şekilde ortaya koyarken sürecin muhalefet açısından da beklenen seviyede olumlu etkiler oluşturmadığını ortaya koyuyor. İktidarın yapmayaptırabilme gücü ve toplumsal desteği azalırken bu azalmadan muhalefetin yararlanamamasının sebepl

04.07.2022
32 0 0

Siyasette İstisna Durumlar

Siyasetin tarihi, insanlık tarihi ile birlikte düşünülmek durumundadır. Siyasetin devlet gibi tarihsel bir olgu olarak değil, evrensel olarak kabul edilmesinin sebebi de budur. Bugün var olan bir siyasal örgütlenme modeli olarak devletin yerini başka tür bir örgütlenme modeli de pekâlâ alabilir. Nitekim devlet denilen müesseseyi insanlar ihtiyaç ne

27.06.2022
39 0 0

Şecaat Arz Ederken Sirkatin Söylemek

Bir kavramın tanımı, tanımlayana göre şekil alır. Bir kavramın çerçevesi, o kavramı tanımlayan tarafından belirlenir. Kavramı tanımlayan, değişmez gerçek kabul ettiği sabiteleri esas alarak kavramları tanımlar. Bu sabiteler aynı zamanda kişinin baktığıdurduğu yer hakkında, diğer bir ifadeyle konumlanması hakkında da bilgi verir. Kavramlar, temel es

20.06.2022
31 0 0

Avrupa'da Yaşayan Müslümanların Misyonu

Geçtiğimiz hafta Avrupa'nın içinde bulunduğu durumlardan belli ölçülerde bahsetmiş, İslam'ın Avrupa'nın gerçeği ve geleceği olduğu hususunu demografik veriler üzerinden ispat etmeye çalışmıştık. Elbette demografik veriler tek başına bir değerlendirme yapma imkânı sunmamaktadır. Ancak Avrupa'da Müslümanların sahip olduğu geniş potansiyeli göstermesi

13.06.2022
29 0 0

İslam, Avrupa'nın Gerçeği ve Geleceğidir

Avrupa'da İslam ve Müslümanlar konusu daha ziyade göç olgusu çerçevesinde ele alınmaktadır. Buna göre, İslam'ın Avrupa'ya son yarım asırda ekonomik ya da siyasi kaynaklı göç hareketlilikleri ile birlikte geldiği yönünde bir algı oluşmakta ya da oluşturulmaktadır. Avrupa'nın kültürel kodlarına atıf yapılırken yalnızca Hıristiyan-Yahudi köklerine vur

06.06.2022
30 0 0

Tezgâhın Başındakiler Değil Tezgâh Değişmeli

İlginç bir dönemden geçiyoruz hep birlikte. İlginç dediğime bakmayın, aslında toplumun büyük çoğunluğunu mutsuzluğa sevk eden, zaman zaman ümitsizliğe götüren can sıkıcı, buhranlı bir dönemin yaşanmasını kastediyorum. Dikkat ederseniz, ne siyasetimizde bir tat var ne de ekonomimizde. Ne bireysel yaşantılar huzur veriyor ne de toplumsal ruh halimiz.

23.05.2022
34 0 0

Bir tek aşırı sağ parti eksiğimiz kalmıştı (!)

Toz bulutunun içinde arada kaybolma ya da yanlış anlaşılma riskiyle karşı karşıya olsa da tarihe not düşmek adına bugünlerde göçegöçmenlere dair bir şeyler söylemek gerek! Avrupa özentisi bir siyasetçinin kuyuya taşı atmasıyla koca ülke işi gücü bırakıp özelde Suriyelileri, genelde tüm göçmenleri konuşmaya başladık. Başladık başlamasına ama ne yazı

16.05.2022
34 0 0

Siyonizm'e Karşı Kudüs Bilinci

Ramazan ayının son günlerinde Kudüs bilinci ve Siyonizm emelleri hakkında biri Ankara'da Anadolu Gençlik Derneği tarafından diğeri İstanbul'da Saadet Partisi tarafından bir gün arayla iki önemli program gerçekleştirildi. İstanbul'daki programa bizzat katılma imkânım oldu. Bu vesileyle bugünkü yazımda kısaca bu konuya değinmekte yarar görüyorum. Bil

09.05.2022
34 0 0