Meclis

Said Nursî: "Evet, meşrutiyet; hâkimiyet-i millettir." diyor. Demokrasiyi, Meclis'i, meşvereti tarif ediyor.Bu, bütün bir insanlık için ilaç... Bunu anlamak yani meşrutiyetedemokrasiye yol açmak; hürriyet isteyen herkesin mühim bir vazifesi olarak akıl ve kalp masasının üstünde duruyor. Her kim ki bunu hakimiyet-i millet direğini yaralar ya da sümenaltı yapar; kendi kuyusunu kendi kazar. Ebedî, insanlık yüzü göremez. MECLİS GÜZELLEMESİ Meclis... Bütün dertlerin çaresi... Ötesi orta yerde... Meclis susarsa... Bir depremde... On binlerce ölüm konuşur. Meclis... Senin sesin... Hüznün ve sevincin... Meclis... Senin evin... Taa, kendi sûretin... Meclis... Yüzünde gülücük... Cebinde para... Meclis... Depremde kahve