Ali Bayramoğlu

Karar

Memlekette demokrasinin imkanları...

Türk siyasetine dair her analiz siyasi hayatı şekillendiren dört faktörü dikkate almak zorundadır.İlk faktör doğal olarak toplumsal dinamiklerle ilgilidir. Her toplumda gibi, Türkiye'de de, sınıfsal hareketlilik ve çatışmalar, sosyal hareket ve dalgalar, büyük sermaye dönüşümleri, ekonomik krizler ve yer değiştirmeler, hızlı-kesif iç göç ve kentleş

İstikamet

Toplumsal dalgalar ile siyaset arasındaki ilişkiler nasıl seyrediyor 1970'ler sonu ve 1980'ler, ülkenin, "ideolojik iklim"den "bireysel iklim"e geçişine tanıklık ettiler. Geçiş, ideolojik olandan kaçışla, birey-çıkar ilişkisinin yükselmesiyle, her anlamda kuvvetli, siyasi ve ekonomik bir liberalizm rüzgarıyla yaşandı. Özellikle 1980'lerde, bu iklim

Tehlikeli paradoks

Kimi tarihçiler Abdülhamit paradoksundan söz eder.Sultan Abdülhamit bir taraftan otoriter, baskıcı, örneğin Ermeni meselesinde acımasız (kanlı anlamına kızıl sultan tabiri buradan gelir) bir siyaseti ve devri simgeler. Diğer taraftan ülkenin modernleşmesine en çok katkıda bulunan, bekayı hedef alan denge ve güç politikalarıyla milli varoluşu temsil

Bu düzen ne zaman değişir

Erdoğan 2014'te halk oyuyla cumhurbaşkanı seçildiğinde, Anayasal sistem henüz değişmemişti.Parlamenter sistem ve anayasal yükümlülükleri devam ediyordu. Buna göre Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıydı. Erdoğan da 'kural" olarak yerini Davutoğlu'na bıraktı.Ama sistem değişmişçesine fiilen hüküm sürmek istiyordu. Yaptığı açıklamalarla, hamlelerle ön alıyo

Katil serbest kalınca

Hrant vurulalı 17 yıl olmak üzere. Her şeyiyle, gülüşü, sohbeti, öfkesi, enerjisi, sevecenliğiyle, ailesinde ve dostlarında yaşamaya devam ediyor. Ne var ki, acısı da tazeliğini o denli koruyor. Yaşadığımız sürede bu böyle kalacak.Dink davasıyla ilgili her tutuklama, tahliye, iddia, boşluk, adına ne derseniz deyin, her yeni gelişme, bu külleri yeni

Yalın analiz, net hüküm: Taha Akyol

Taha Akyol, hukukçu kimliği, bilgisi ve birikimiyle, Anayasa Mahkemesi krizi konusunda, köşesinde açık ve önemli yazılar kaleme alıyor.Ortada anayasadan ya da çözülemeyen yüksek mahkemeler çatışmasından kaynaklanan bir sorun olmadığını tüm açıklığıyla anlatıyor.Kimi vurgularını onu tekrar etme pahasına ele alalım. B önemli yazıların mantığını izley

Neler oluyor yine memlekette!

Anayasa'nın 153. Maddesi, Anayasa Mahkemesi kararlarının, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağladığına hükmeder.Yargıtay'ın bir dairesi bu hükme uymamaya karar verdi, üstelik istemediği istikamette karar alan Anaya Mahkemesi -üyeleri- hakkında suç duyurusunda bulunarak...Yüksek mahkemeler arası savaş

CHP: Giden ve gelen (ler)

Hafta sonu yapılan CHP Kurultayı'nda genel başkan değişimi yaşandı. 13 yıl sonra gelen bu değişik anlamı ve yarattığı beklentilerle siyasi gündemin tartışmasız bir süre en önemli maddesi olarak kalacak.Önce Kılıçdaroğlu'yla ve kurultaya geliş süreciyle ilgili birkaç gözlemimi belirtmek isterim.Kılıçdaroğlu hiçbir zaman karizmatik ve sürükleyici bir

Şardan ve kapalı toplum...

Tolga Şardan'ın yazısı, tutuklanması, İstanbul'a gönderilmesiHepsi izaha muhtaç durumlar. Şardan bir MİT raporu olduğunu, raporun yargıdaki yolsuzlukları araştırdığın ve cumhurbaşkanına sunulduğunu yazmıştı.Ne var bundaBir haber bu.Demokratik bir ülkede kamuoyunu ilgilendiren, bilmesi gereken bir haber.Şardan'ın tutuklanma nedeni doğru olmayan bilg

Bardağın boş tarafı

Cumhuriyetin yüzüncü yılı kutladık. Bugüne, geldiğimiz noktaya referansla kutladık. Belki olması gereken bu. Ancak, geçmişi anmadan, geçmişten siyaseten çıkarılmaması dersleri düşünmeden yapılan yeterli olmuyor. Başbakan Erdoğan da Kılıçdaroğlu''yla yaptığı önemli geçmiş tartışmasını sürdürüyor.2012 yılıydı, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun geçmişle il