Atatürkçü Bilâl Şimşir'i kaybettik

Gerçek bir Cumhuriyetçi, gerçek bir Atatürkçü ve Aydınlanma Devrimcisi Bilâl Şimşir'i kaybettik. 1957 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra bu fakültede diplomasi tarihi kürsüsünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1960 yılında Dışişleri Bakanlığı'na geçti. Türkiye'nin Paris, Şam, Londra, Lahey büyükelçiliklerinde başkâtip ve müsteşar olarak çalıştı. Dışişleri Bakanlığı'nda, merkezde şube müdürü, daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve genel müdür olarak görev yaptı. Arnavutluk, Çin, Avustralya ve Güney Pasifik ülkelerinde büyükelçi olarak Türkiye'yi temsil etti. 1998 yılında Dışişleri Bakanlığı'ndaki 38 yıllık hizmetinin ardından emekliye ayrıldı.

Yakın tarih üzerine 52 araştırma kitabının ve 160 kadar makalenin yazarıdır. Bilâl Şimşir gerçek bir araştırmacıydı. İngiliz gizli belgeleri üzerine yaptığı araştırmalar onun gerçek akademik ve araştırmacı kimliğini ortaya koyar.

Bu araştırmalarla ilgili olarak Malta Sürgünleri, Osmanlı Ermenileri, İngiliz Belgeleri ile Sakarya'dan İzmir'e (1921-1922), Doğunun Kahramanı Atatürk, Dış Basında Laik Cumhuriyetin Doğuşu, Ermeni Meselesi, Kürtçülük (1787-1923), Türk Yahudiler kitapları önemlidir.