Okuyucu soruları özelinde 3600 ek gösterge düzenlemesindeki sorunlu alanlar

"Memurların üyesi oldukları sendikalardan memnuniyeti oldukça düşük" başlıklı 04.02.2024 tarihli yazımız sonrasında gelen yorumlara bakılınca memur sendikalarına karşı ciddi tepkiler olduğunu görüyorsunuz. Elbette organizasyonlar büyüdükçe beklentiler de o derece artmaktadır. Bu yazımızda da konuyu okuyucu tepkilerini merkeze alarak gündemde tutmaya çalışacağız.MEMURLAR 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESININ BIR AN ÖNCE YÜRÜRLÜĞE GIRMESINI ISTIYOROkuyucumuz diyor ki; "3600 ek gösterge müjdesi verilmişti en kısa zamanda hayata geçirilecek denildi meclise ne zaman gelecek bekliyoruz." Benzeri yorumlarla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Özetle verilen sözler tutulsun deniliyor. Yine okuyucular memur sendikalarının konunun yeterince takipçisi olmadığını düşünüyorlar.Yetkili makamlarda bulunanlar tarafından beklenti oluşturulunca ister istemez beklenti sahipleri biran önce sonuç istiyor. Bütçede yeterli kaynak olup olmaması beklenti sahiplerinin düşüneceği şeyler olmayıp bütçede yeterli kaynak olup olmadığı hususu beklentiyi oluşturanların sorunu olarak görülür. Halbuki sistem bozucu her düzenleme başka sıkıntıları tetikleyecektir. Bu nedenle de bazı düzenlemeler zamana yayılarak yapılmaya çalışılmaktadır.Daha önceki yazılarıma bir bütün olarak bakıldığında 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkarılmadan oluşabilecek sorunları tek tek yazdığım görülecektir. Gelinen noktada yazdıklarımın tamamı ortaya çıktı ve şu an çözüm için çırpınılıyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sayın Vedat Işıkhan, birinci dereceye yükselen memurlar için 3600 ek gösterge düzenlemesini hayata geçireceklerini bildirmişti. Hal böyle olunca 3600 ek gösterge düzenlemesi için memurlar sabırsızlanıyor.Daha önce de ifade ettiğim üzere böyle bir düzenleme yürürlüğe girdiğinde başkaca birçok dengesizliğin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Buna yönelik nasıl bir tedbir alınacağı ise şuan itibarıyla bilinmiyor. Keşke bu tür düzenlemeler yapılmadan önce enine boyuna bir analiz yapılabilseydi.Haklı olarak 3600 ek gösterge düzenlemesi öncesinde ek göstergeleri 3600 olanlar bizim haklarımız ne olacak demeye başladılar. Yine 5510 sayılı Kanuna tabi olan memurlar için 3600 ek gösterge uygulamasının çok fazla bir karşılığı bulunmamaktadır.Okuyucularımız haklı olarak verilen sözün yerine getirilmesini talep ediyor. Şimdi birinci dereceye yükselecekyükselen memurlar için 3600 ek gösterge düzenlemesi yürürlüğe girdiğinde ortaya çıkacak muhtemel sorunları aşağıda sıralayacağız.3600 EK GÖSTERGENIN YAYGINLAŞTIRILMASININ ORTAYA ÇIKARACAĞI SORUNLARGönül ister ki her memurlar refah içerisinde yaşasın ve emekli olunca da bu durumu devam etsin. Ancak gerçek hayat buna izin vermiyor. Bu çerçevede birinci dereceye yükselen memurlar için 3600 ek gösterge düzenlemesini hayata geçirildiğinde ortaya çıkacak sorunları maddeler halinde sıralayalım.1- Düzenleme öncesinde ek göstergesi 3600 olanların durumu ne olacakBunların ek göstergesi 3600'den 4200'e çıkarılmıştı. Ancak bu artışın dişe dokunur hiçbir etkisi olmadı. Örnekle açıklamak gerekirse ? derece ve kademedeki 25 yıl hizmeti olan bir mühendisin emekli aylığı 22.105,69 TL'den 22.484,35 TL'ye çıkarken aynı durumdaki hemşirenin emekli aylığı 18.129,72 TL'den 22.105,69 TL'ye yükselmiştir.Her iki unvandaki emekli maaşındaki artışı kıyasladığınızda ortaya çıkan adaletsizliği izaha gerek yoktur diye düşünüyoruz. Aynı durum emekli ikramiyesinde de ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu adaletsizliğin giderilmesi yönündeki talepler yükselmeye başlamıştır.2- 5510 sayılı Kanun öncesi ve sonrası işe girenler arasındaki adaletsizliklerDaha önceki yazılarımızda da ifade ettiğimiz üzere 5434 sayılı Kanuna tabi memurlarla 5510 sayılı Kanuna tabi memurların (1.10.2008 öncesi ve sonrasında işe başlayanlar) 3600 ek göstergeden faydalanma durumu arasında uçurum oluşmuştur. İlerleyen süreçte kar topu gibi büyüyen bu sorunun çözülmesi gündeme gelecektir.3- 1'inci dereceye yükselen her memurun ek göstergesi 3600 olunca bu düzenlemenin anlamı olmayacaktır.Birinci dereceye yükselen memurlar için 3600 ek gösterge düzenlemesini hayata geçirildiğinde 3600 ek göstergenin anlamı kalmayacaktır. Yani her memur 3600 ek göstergede eşitlenince daha önce ek göstergesi 3600'e yükseltilenler ister istemez rahatsızlık duyacaklardır. Hele hele ek göstergesi 3600'den 4200'e çıkarılanlar arasında kıyas yapılmaya başlayınca