"Babanızın beyaz bir atı var mıydı"

Ubeydullah-ı Ahrârhazretlerinin oğlu Abdülhâdî şöyle anlatır:

Ben Anadolu'ya gittiğimde, Sultân Muhammed Hân'ın oğlu Bâyezid Hân Osmânlı Devleti'nde pâdişahtı.

Beni misâfir etti.

Oturup konuştuk.

Sohbet esnâsında;

"Ey Abdülhâdî! Babanızın şemâili şöyle şöyle miydi. Beyaz bir atı var mıydı" diye sordu.

Ben ona cevâben;

"Evet, babamın şemâili aynen dediğiniz gibiydi, beyaz atı da vardı" dedim.

Sultân sevindi.

Ve devam etti:

Babam Fâtih Sultân Muhammed Hân'dan dinledim.Şöyle anlatmıştı bize:

Bir Perşembe günüydü...

Savaşın en sıkışık bir ânında ellerimi duâya açıp;"Yâ Rabbî! Bu zamânın kutbu hangi velîyse, onu bize yardıma gönder"diye yalvardım.

O anda biri geldi yanıma.

Nur yüzlü bir zâttı.