Abdüllatif Uyan Tüm Köşe Yazıları

1246 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

"Bir âliminiz varsaçağırın!"

Ebû Hanîfe hazretlerinin çocukluk yıllarında bir Dehrî türemişti. Hâşâ "Allah yoktur" diyor ve bu kâinâtın kendi kendine var olduğunu iddiâ ediyordu.Bir gün Kûfe'ye gelip;"Bir âliminiz varsa, çağırın da, onunla konuşalım" dedi.Hemen Nûmân bin Sâbit'e haber saldılar.Nûmân, "On" yaşındaydı.Ve gecikerek geldi biraz.Dehrî, on yaşında bir Çocuk'la karşı

09.12.2022
17 0 0

Dünyâ karardı!..

İmâm-ı âzam hazretlerinin cenâzesini yıkayan kimse;"Ey Nûmân! Allah sana çok rahmet eylesin ki, otuz yıl, ilim için gayret ettin. Kırk sene müddetle yatağa yatıp uyumadın. Her ânını dîne, İslâmiyete hizmetle geçirdin" dedi.Ve ayrıca;"En çok ilim sâhibi, en çok ibâdet eden ve iyi huylara en çok sâhip olan sendin" dedi. Elli bin kişi geldi cenâzesin

08.12.2022
12 0 0

İlimve içtihatta zirveye ulaşmıştı...

İmâm-ı âzam hazretlerinin tek maksadı vardı.O da İslâm'ın hükümlerini kitaplara geçmekti.İlim ve İçtihat'ta zirveye ulaşmıştı.Câfer-i Sâdık hazretlerinden "Feyz" alıp, bu büyük zâta iki yıl hizmet etti.Hem "İlim" öğrendi.Hem de "Feyz" aldı. Ömrünün sonlarına gelmişti.Abbâsî devletinde karıştı ortalık!Zamânın Sultânı bir gün onu çağırdı.Ve kendisin

07.12.2022
14 0 0

"Bu, sizin rızkınız..."

İmâm-ı âzam Ebû Hanîfe hazretleri ticâretle iştigâl ederdi.Zengin olduğu gibi, cömertti de.Aslâ emânete hıyânet etmez, Allah korkusu ve takvâ ile yapardı her işini.Kârının az bir kısmı şüpheli olsaydı, tamâmını fukarâya verirdi o kazancın.Talebesinin her ihtiyâcını da kendisi temîn ederdi.Ayrıca onlara para verip;"Bu, benim değil. Rabbimizin benim

06.12.2022
20 0 0

"Bu suâle cevap bulamadım!"

İmâm-ı âzam hazretleri, bir gün evden çıkıp çözdü atını.Bir yere gidecekti.Bir ayağını kaldırdı.Tam üzengiye koymuştu ki, bir genç gelip bir şey sordu kendisinden.Hazret-i İmâm, öteki ayağını diğer üzengiye koyarken; "Evlâdım, Kur'ân-ı kerîmi baştan sona taradım, bu suâle cevap bulamadım. Yarın gel, cevâbını al" buyurdu.O genç geldiğinde, "İçtihat"

05.12.2022
27 0 0

Komşusu sarhoştu ama

İmâm-ı âzam hazretlerinin dergâhının hemen bitişiğindeki evde oturan bir "Genç" vardı.Her gece meyhâneden sarhoş gelirdi.Ve bağırıp çağırarak râhatsızlık verirdi etrâfa.Dergâhtakiler de râhatsızdılar."Hazret-i İmâm" da râhatsızdı.Ama bir şey söylemezdi.Zîrâ yakın komşusuydu.Onun için sabrediyordu.Bu genç, bir gece yarısı yine "Sarhoş" olarak evine

04.12.2022
23 0 0

"Dînimi öğrenmek istiyorum"

İmâm-ı âzam hazretlerinin talebesinden Ebû Yûsüf hazretleri şöyle anlatıyor:Ben çocukken, babam öldü.Annem beni bir terziye götürüp;"Bu çocuğa terzilik mesleğini öğretir misiniz" diye ricâ etti.Usta, cevâben;"Olur, öğretirim" dedi,O gün çalışmaya başladım.Ancak ben, dînimi öğrenmek istiyordum.Bıraktım terziliği.Ve doğruca İmâm-ı âzam hazretlerine g

03.12.2022
28 0 0

"Ne yaparsam, beni tâkip edin!"

İmâm-ı âzam Ebû Hanîfe hazretleri zamânında bir kimse vardı ki, Hazret-i İmâma haset ediyordu.Hattâ düşmanlık besliyordu.Bir bahçesi vardı nehir kenârında.Bir gün bu bahçede ziyâfet tertip edip, Hazret-i İmâmı, talebesiyle birlikte yemeğe dâvet etti.Hazret-i İmâm kabul etti bu teklîfi.Ancak talebesine;"Ben yemek yemezsem siz de yemeyin. Ne yaparsam

02.12.2022
26 0 0

"Giydikçe bana duâ edersin!"

İmâm-ı âzam Ebû Hanîfe hazretleri, geçim için kumaş ticâreti yapardı.Kolaylık gösterirdi müşteriye.Bir kadın geldi dükkânına.Gâyet fakîrdi.Bir elbiseyi gösterip;"Şu elbiseyi bana şu fiyâta ver" diye ricâ etti.Hazret-i İmâm baktı.Ve buyurdu ki:"Para verme, al götür."Kadının suratı asıldı.Ve hazret-i İmâma dönüp;"Benimle alay mı ediyorsun" dediBüyük

01.12.2022
19 0 0

"Malın kusurunu mutlaka söyle!"

İmâm-ı âzamEbû Hanîfe hazretleri, kazancına haramın zerresini sokmazdı.Eğer kâr şüpheliyse.O kârın tamâmını alırdı.Ve fakîrlere dağıtırdı.Bir gün ortağına;"Son gelen malda kusurlu elbiseler var. Onları satarken, kusurunu söylemeyi unutma!" diye tembîh etti.Ortağı "Peki" dedi.Ama unuttu yine.O gün de bir müşteri geldi.O kusurlu elbiseleri görüp beğe

30.11.2022
21 0 0