"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Abdüllatif Uyan Tüm Yazıları

829 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

"Şâhit olun ki onu âzât ettim!"

Ebû Hureyre hazretleri (radıyallahü anh) anlatır: Bir gün elimde küçük bir kedi vardı. Efendimiz, onu görüp sordu ki: "O elindeki nedir" "Kedicik" dedim. Bunun üzerine bana; "Ey kedicik babası!" buyurdu. Ebû Hureyre, bu mânâya gelir. Ebû Hureyre (radıyallahü anh), Yemen'deki Devs kabîlesinin ileri gelenlerinden meşhur şâir Tufeyl bin Amr vâsıtasıyl

Bugün
1 0 0

"Al, bununla savaş!.."

Resûlullah Efendimiz, Eshâb-ı kirâmdan İbni Tîhâ'yı ziyârete gittiler bir gün. İbni Tîhâ çok sevindi. Aynı zamanda üzüldü de! Zîrâ ikrâm edecek bir şeyi yoktu. Efendimiz, bahçeye baktı. Bir hurma ağacı gördü ileride. Ama kuru bir ağaçtı o gördüğü. Seslendiler ki: "Yâ İbni Tîhâ, buraya gel!" İbni Tîhâ koşarak geldi: "Buyurun yâ Resûlallah!" Efendimi

16.10.2021
5 0 0

"Başını secdeden kaldır!"

Mahşer halkı, hesâbın başlaması için Efendimize yalvarırlar. Efendimiz, onlara; "Rabbim izin verirse ben şefâat ederim" buyurur. Sonra Arş-ı âlâya varır. Ve bir secdeye kapanır. Bin sene secdede kalır. Çoklarının, haramdan kazandıkları mallar, boyunlarında birer dağ gibi (halka) olur. Ağlayıp inlerler! Zekâtı verilmeyen mallar, koca bir (yılan) olu

15.10.2021
2 0 0

"Beni seç!.. Beni seç!.."

Genç ve yakışıklı bir Yahûdi, Resûlullahın yanına geldi bir gün. Mübârek meclisine oturdu. Ve dinlemeye başladı. Efendimiz, bir âyet okudular. O âyet-i kerîmede meâlen; "Mü'minlere Cennette pek çok hûriler verilecek" buyuruluyordu. O Yahûdi genç bunu işitti. Ve sordu Efendimize: "Eğer îmân edersem, o hûrilerden bana da verilir mi" "Evet verilir" bu

14.10.2021
2 0 0

"Ne olur, hakkımı alın ondan!"

Bir gün Mekke'ye biri gelip, bir deve satmıştı Ebû Cehil'e. Ama parasını alamıyordu. Kâbe yanına gitti. Ve müşriklere yalvardı ki: "Ne olur, hakkımı ondan alın!" Fakat aldırmadılar. Efendimizin evini gösterip; "Şu eve git, işini yapsın" dediler. Bir yandan da sinsice gülüyorlardı. Garip, gidip çaldı o kapıyı. Efendimiz açtılar. Adamcağız, Efendimiz

13.10.2021
6 0 0

Resûlullah Efendimize selam veren bebek!

Peygamber Efendimiz, bir gün müşrik bir kadınla karşılaştı. Kucağında (bebek) vardı. Tam Resûlullahın yanından geçerken, bebek dile gelip; "Esselâmü aleyke yâ Resûlallah!" dedi. Efendimiz durdu ve; "Aleyküm selâm" buyurdu. Ve sordu o bebeğe: "Peygamber olduğumu nasıl bildin" Bebek cevaben; "Hak teâlâ bildirdi yâ Resûlallah, duâ et, Cennette senin h

12.10.2021
2 0 0

"Beni mâzur görün Sultân'ım"

Alî Semerkandî hazretleri zamânında, Bursa'da bir çekirge âfeti zuhûr eder. Ve hubûbâta çok zarar verir. Önüne geçmeye uğraşılır. Ama netîce alınamaz. Âlim ve velîlere haber salınır. Ve buna çâreler sorulur. Büyük velî Alî Semerkandî hazretlerine de biri gelir. Durumu kısaca arz edip; "Hocam çâre nedir" der. Mübârek zât, âsâsıyla çıkardığı sudan on

08.10.2021
9 0 0

"Ben size çobanlık yaparım!"

Alî Semerkandî hazretleri, büyük âlim ve velîdir. Ankara şehrinin Çamlıdere beldesinde yaşar. Ve oranın halkını irşat eder. Ancak halk çok fakîrdir. Hayvancılıkla geçinirler. Ve bir çobana ihtiyaçları vardır. Büyük velî bunu sezip der ki: "Ben size çobanlık yaparım." Onlar sevinir ve derler ki: "Sana verecek paramız yoktur." "Olsun mühim değil" buy

07.10.2021
5 0 0

"Evlât niçin ağlıyorsun"

Alî Semerkandî hazretleri, Resûlullahın kabr-i şerîfini ziyâret eder. Efendimiz buyurur ki: "Yâ Alî, öyle bir beldeye yerleş ki, ahâlisi fakîr olsun. Bana gelemeyenler sana gelsinler. Sana olan ziyâreti, bana yapılmış kabûl ederim..." Bunu bizzât Efendimizden işitir. Ve sevincinden ağlar. Gözyaşları çağlar! Ravda'dan ayrılıp yollara düşer. Efendimi

06.10.2021
6 0 0

"Öyle bir beldeye yerleş ki!.."

Alî Semerkandî hazretleri İsfehan'da dünyâya gelir. Ankara'nın Çamlıdere beldesinde yaşar. Hem âlimdir, hem evliyâ. Soyu hazreti Ömer'e dayanır. Kudüs, Mekke, Medîne, Semerkant, Şam ve Irak gibi yerleri dolaşır. Halka emr-i mâruf yapar. Onlara İslâmiyeti öğretir. En son Çamlıdere'ye varır. Mübârek kabri de buradadır. Yüz otuz sene yaşar. Ve nihâye

05.10.2021
12 0 0