"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Abdüllatif Uyan Tüm Yazıları

759 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

"Ey ağaçlar! Ey taşlar!.."

Resûlullah Efendimiz, bir gün Hazret-i Alî'ye; "Yâ Alî, bin devene. Yemen'e kadıhâkim olarak gideceksin!" buyurdu. Hazret-i Alî kalktı. "Başüstüne" dedi. Ve Efendimize dönüp; "Ama ben, kendimi bu vazîfeye ehil görmüyorum yâ Resûlallah!" diye arz etti. Efendimiz ona baktı. Ve ellerini açıp; "Yâ Rabbî! Sen Alî'ye ilim ve hikmet ver. Onu bu işte dirây

Bugün
4 0 0

"Bana da Haydar derler!"

Efendimiz, Hayber'de sancağı Hazret-i Alî'ye verip; "Yâ Alî! Hayber'i fethetmeden geri dönme" buyurdu. Hazret-i Alî; "Başüstüne" dedi ve ilerledi. Kaleden, Hâris adlı biri çıktı. Ve er istedi meydana! Karşısına Alî bin Ebî Tâlip çıktı. Zülfikâr, şimşek gibi kalktı ve indi. Hâris, kanlar içinde yere serildi! Bu defâ kardeşi Merhab çıktı. İki zırh gi

04.08.2021
2 0 0

Tam bir insan azmanıydı!

Amr bin Abdûd diye bir kâfir vardı ki, tam bir insan azmanıydı! Karşısına kimse çıkamazdı. İşte bu Amr, Hendek Harbine geldi. Ve dövüşmek için er istedi! Efendimiz, Hazret-i Alî'ye; "Yâ Alî, çık şu Amr'ın karşısına. Allah yardımcın olsun" buyurdu. O da "Başüstüne" dedi. Ve kâfirin karşısına dikilip; "Yâ Amr! Sen, (Kureyşten her kim benden iki şey i

03.08.2021
3 0 0

"Bütün alacaklıları çağır!"

Câbir bin Abdullah (radıyallahü anh), bir ara çok borçlanmıştı. Alacaklıları sıkıştırıyordu! Ne yapacağını şaşırdı! Efendimize geldi ve; "Çok borçlandım yâ Resûlallah, ödeyemiyorum!" diye arz etti. Efendimiz sordular: "Neyin var dünyâlık" Arz etti ki: "Bir tek hurma bahçem var. Onun da mahsûlü bir öbek. Bütün borçlarıma yetmiyor!" Buyurdular ki: "A

02.08.2021
7 0 0

"Bize hayırlı yağmur ver!.."

Medîne'de müthiş bir kuraklık olmuştu bir zamanlar. Hiç yağmur yağmıyordu. Yerden nebat bitmiyordu. İnsanlar çâresizdi. Efendimize geldiler. "Yâ Resûlallah! Bu kuraklık çok uzadı. Tahammülümüz kalmadı. Ne olur, bir duâ buyurun da bereketli yağmurlar yağsın" diye ricâ ettiler. Efendimiz; "Peki olur" buyurdu. Bu ricâlarını kabûl etti. Mübârek ellerin

01.08.2021
7 0 0

"Seni üzüntülü görüyorum yâ Ömer!"

Hazret-i Hafsa (radıyallahü anhâ), hazret-i Ömer'in kızı ve Efendimizin muhterem hanımıdır. Önce hazret-i Huneys ile evliydi. O Uhud'da şehîd olunca dul kaldı. Babası, onu önce Hazret-i Osmân'a, sonra da Hazret-i Ebû Bekr'e teklîf etti. Ancak ikisi de; "Düşüneyim!" dediler. Bunun için üzülüyordu! Efendimiz onu görüp sordu ki: "Yâ Ömer! Seni üzüntül

31.07.2021
9 0 0

"Muhammed kim ola ki"

Hazreti Âdem topraktan yaratıldı. Ve önce Arş-ı âlâ'ya baktı. Orada bir yazı gördü. "Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah" yazıyordu. Merak edip sordu ki: "Yâ ilâhî! Muhammed kim ola ki, onun ismini kendi isminle yan yana yazmışsın" Hak teâlâ cevâben; "Evlâdından biridir ki, Ondan daha kıymetli bir kimse yaratmadım" buyurdu. Habîbullahın nûru On

30.07.2021
7 0 0

Ölüm, mümine nimettir...

Seyyid Fehîm hazretlerinin vefâtı yaklaşınca uzleti tercîh etti. Sık sık ölümden bahseder; "Ölüm, büyük nîmettir" derdi. Bir cumâ günü ağırlaştı! Birkaç talebesini çağırıp; "Benden sonra oğlum Muhammed Emîn hizmete devam etsin. Fakat Resûlullahın aşkı onun gönlünü yakar. Bu yüzden fazla yaşamaz" buyurdu. Aradan üç sene geçti. Muhammed Emîn hacca gi

29.07.2021
9 0 0

"İstersen yerlerimizi değişelim!"

Seyyid Tâhâ-yı Hakkârî hazretleri, her gün ikindi namazından sonra sohbet ederdi. Yine bir gün ikindi oldu. Seyyid Tâhâ çıktı evden. Etrâfa bir göz gezdirdi. Seyyid Fehîmi tâ öteden görüp; "Biyâ! Biyâ! Mahbûbî Seyyid Fehîm!" diye seslendi. Yâni, "Gel, gel, benim en çok sevdiğim Seyyid Fehîm!" O gün oturttu onu önüne. Ve feyz saçtı temiz gönlüne...

28.07.2021
8 0 0

"Ömürlerimiz kısadır..."

Hacı Ağa diye bir aşîret reîsi vardı. Seyyid Fehîm hazretlerini ziyâret için Arvas'a doğru yola çıktı. Müks emîri Şeyhî Bey'e uğradı. Şeyhî Bey sordu: "Nereye böyle" "Seyyid Fehîm hazretlerine." "Çok iyi, ben de dün gittim. Sohbetinden çok istifâde ettim" dedi. Hacı Ağa, Şeyhî Bey'den ayrıldı. Seyyid Fehîm'in huzûruna vardı. Mübârek zât sordu: "Dün

27.07.2021
9 0 0