Abdüllatif Uyan Tüm Köşe Yazıları

930 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

"Haydi buyurun, canınız çekmiştir..."

Şeyh İsmail Efendi, Adapazarı'na bağlı olan Hendek ilçesindeki kabristandadır. O devirde başka bir vilâyette okuyan üç arkadaş işittiler bu zâtı. Ve ziyâretine gittiler. İmtihan edeceklerdi onu. "Acabâ evliyâ zât mı" diye. Biri şöyle dedi: "Gerçekten evliyâ ise bize yemek çıkarsın. Bana kızarmış et ikram etsin meselâ." İkincisi aldı sözü: "Ben pilâ

Bugün
5 0 0

Kasabın korktuğu başına gelmişti!

Ahmed bin Âsım Antâkî hazretleri, Antakya'da yaşadı. Bir gün tanıdığı bir kasap dükkânının önünden geçerken durdu ve dikkatle baktı içeriye. Soyulup asılmış bir koyun gövdesi vardı çengelde. İçeri girip selâm verdi. "Kolay gelsin evlât!" "Hoş geldin baba." Çengeldeki koyunu gösterip; "Şu koyun bana bir şeyler söylüyor" buyurdu. Adam korkuyla sordu:

25.01.2022
6 0 0

"Bizim altınla, gümüşle işimiz yok!"

Antakya'da yaşayan büyük velîlerden Ahmed bin Âsım Antâkî hazretleri zamanında bir genç, köyünden çıkıp bu velînin dergâhına geldi. Talebe olmak istediğini arz etti. Büyük zât; "Olur ama bir şartla" buyurdu. "Şartınız nedir efendim" "Altın vermen lâzım!" Gencin (kırk) altını vardı. Elbise dolabında saklıyordu. Boynunu büküp dedi ki: "Efendim bizde

24.01.2022
9 0 0

"O üzümleri bana satsana!"

Abdürrezzak Alî Efendi, 1800'lü yıllarda Erzurum'da yaşamış. Bir gün yolda giderken bir Hristiyana rastladı. Üzüm götürüyordu pazara. Bir şarapçıya satacaktı onları. Bu zat şu teklifte bulundu ona: "Bu üzümleri bana satsana!" "Neden sana satacakmışım" "Üzümler öyle istiyor." "Üzümler mi öyle istiyor" "Evet ya, onlar istiyor." "Ne diyorsun, kim ne i

23.01.2022
5 0 0

"Bir sıkıntın olursa bizi hâtırla!"

Abdürrezzak Alî Efendi, 1842'de Erzurum'da doğdu. Türbesi, Adana'nın İsmailiye köyündedir. Talebesinden biri gelip; "Hocam, uzun bir sefere çıkıyorum. Bana duâ edin" dedi. Hocası da cevâben; "Selâmetle git, bir sıkıntı olursa bizi hâtırla" dedi. Genç talebe; "Başüstüne hocam" dedi. Ve ertesi gün yola çıktı. Bir müddet sonra ıssız bir yerde vahşî ha

22.01.2022
5 0 0

Cenklerde sancağı o taşırdı...

Mus'ab bin Umeyr (radıyallahü anh), Bedir Savaşına katılıp sancağı taşıdı. Efendimizin yanından ayrılmadı. Saldıranlara şiddetle karşı koydu. İki zırh giyinmişti. Fizîken çok güzeldi. Ve Efendimize benzerdi. Müşrik ordusundan İbni Kamîa, Sevgili Peygamberimize saldırırken Mus'ab bin Umeyr onun karşısına çıktı. Müşrik, ona kılıç vurdu! Ve sağ kolunu

21.01.2022
7 0 0

"Ben, sizi birine göndereyim..."

Mus'ab bin Umeyr (radıyallahü anh), Evs kabîlesinin reislerinden Üseyyid bin Huday'a İslâmı anlattı. O da, Müslüman oldu. Bu Üseyyid, sevincinden; "Ben, sizi birine göndereyim. Eğer o îmân ederse bu beldede îmân etmedik kimse kalmaz" dedi. Ve Sa'd bin Muâz'a gitti. Ona her şeyi anlattı. Sa'd bin Muaz kızıp hiddetlendi. Ve Mus'ab bin Umeyr'e koştu.

20.01.2022
8 0 0

"Bu ne güzel söz, ne tatlı kelâm"

Birinci Akabe Bîatında, Müslüman Medîneliler, Resûlullah'tan, kendilerine İslâmiyeti öğretecek bir öğretmen istediler. Efendimiz, bu iş için Mus'ab bin Ümeyr'i görevlendirdi. O, bu emri aldı. Medîne'ye vardı. Ve insanlara İslâmiyyeti öğretmeye başladı. Bir gün, sohbet ediyordu ki, Evs kabîlesinin reisi Üseyyid geldi. Elinde mızrak vardı. Onu yere s

19.01.2022
10 0 0

Habeşistan'a hicret etti

Mus'ab bin Umeyr îmân edince babası âdeta kudurdu! Ve zindana attı onu. Çok işkenceler yaptı! Bir gün saatlerce kırbaçlayıp yüzünü kumlara sürttü. Elleri kabarasıya kadar değnekle dövdü! Ama Mus'ab, bir yolunu bulup çözdü urganlarını, koştu Efendimize. Babası iyice çıldırdı! Şehirde bir nevi (ambargo) uyguladı ona karşı. Hazret-i Mus'ab için (anne

18.01.2022
8 0 0

''Atın şunu karanlık mahzene!''

Mus'ab bin Umeyr (radıyallahü anh), Efendimizin sohbetini dinleyip îmânla şereflendi. Ama babası müşrikti. Ve habersizdi bundan. Bir müşrik, onu namaz kılarken görüp babasına koştu ve: "Gördüm, gördüm!" dedi, "Neyi gördün" "Mus'abın namaz kıldığını!" Bu ihbar (bomba) gibi patladı. Ve babası sorguya çekti Onu: "Sen, dinden mi çıktın", "Hayır! Dîne g

17.01.2022
12 0 0