2024 belirsizlikleri yönetenin kazanacağı bir yıl olacak

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), ülkemizin de aralarında bulunduğu 38 üyeye sahip bir uluslararası kuruluş. Bu kuruluşun yayınladığı Dünya Ekonomik Görünümü Raporu, dünya ekonomisinin gidişatına ilişkin öngörüleriyle tanınıyor.

Küresel Büyüme Risk Altında

2024 yılına ilişkin OECD'nin raporunda küresel büyümenin bir dizi zorlukla karşı karşıya olduğu dile getiriliyor. Dünya ekonomisi enflasyon baskısı, faiz oranlarındaki artış, ticaretin yavaşlaması, jeopolitik gerilimler ve sürdürülebilir büyüme için politika belirsizlikleri gibi zorluklarla karşı karşıya.

Enflasyon ve Para Politikası

Enflasyonun seyri ve merkez bankalarının para politikası kararları, ekonomik istikrar için kritik öneme sahip. Rapora göre enflasyon düşüş eğiliminde ancak çekirdek enflasyon yüksek kalıyor. Merkez bankaları sıkı para politikaları izleyerek enflasyonla mücadele ediyor, faiz oranlarını ayarlayarak finansal istikrarı hedefliyor.

Ticaret ve Yatırım Akışları

Küresel ticaret savaşları, gümrük tarifeleri ve serbest ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret ve yatırım akışlarını doğrudan etkileyen faktörler. Ticaret ve yatırım akışları, küresel ticaret savaşları, gümrük tarifeleri ve serbest ticaret anlaşmalarının etkisi altında. Bu faktörler uluslararası ticaret ve yatırım akışlarını doğrudan etkiliyor, bölgesel ticaret blokları üzerinde baskı oluşturuyor.

Teknoloji ve İnovasyonun Rolü

Teknolojik ilerleme ve inovasyon, ekonomik büyümenin itici güçlerinden. Yapay zekâ, otomasyon, dijitalleşme ve yeşil teknolojiler ekonomiye önemli etkilerde bulunuyor, iş gücü ve üretim süreçlerini dönüştürüyor, uluslararası ticareti şekillendiriyor.

Sürdürülebilirlik ve Çevresel Politikalar

Ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği, çevresel politikalar ve iklim değişikliğiyle mücadele, günümüz dünyasında önemli yer tutuyor. Yeşil ekonomiye geçiş kapsamında, hükûmetler ve şirketler yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapıyor, enerji verimliliği politikaları uyguluyor, karbon vergisi ve ticaret sistemleri oluşturuyor. Ayrıca, sürdürülebilir ulaşım ve yeşil bina standartları teşvik ediliyor, çevresel restorasyon projeleri destekleniyor.