Abdullah Oskay

Yeniçağ

Teolojik güvenlik devletlerinin savaşından Orta Doğu'ya kalan

Gündemde yoğun bir şekilde İran-İsrail gerginliği var. Savaş diyenler de oluyor ama İran'ın kendisi bile savaş yerine çatışma demeyi tercih ediyor. Birbiri olmadan var olamayacak, kendisini diğeriyle var eden iki gücün çatışması bu. Bu iki gücün ikisi de katı şeriatla yönetilen teolojik güvenlik devletleri. Peki buraya nasıl gelindiTeolojik Güvenli

Yerel seçimlerin ardından

Yerel seçimler, AKP için hiç beklenmedik bir sonuca yol açtı. Demokrasinin sadece sandığa indirildiği bir ortamda seçmen de tepkisini sandık üzerinden gösterdi. Bu sürece nasıl gelindiAKP'nin Ekonomi Karnesi:AKP'nin ilk on yılında ekonomik altyapısı özelleştirmeler ve neo-liberal politikalarla el ele gitti. İkinci on yılında özelleştirme paraları s

Yükselen Hindistan Türkiye için ne anlama geliyor

Hint Okyanusu uzun yüzyıllardır sömürge denizi. Hindistan ise Hint Okyanusu'nun en önde gelen devasa ülkesi. Nüfus olarak son dönemde Çin'i geçen Hindistan'ın önünde hem fırsatlar hem de sorunlar bulunuyor. Türkiye'nin Hindistan'la olan ilişkileri de geliştirmeye ihtiyaç duyuyor.Modern Hindistan tarihiHindistan, 1856 yılında Babür İmparatorluğu'nun

Statükoyu zorlayan Rusya'dan Türkiye'ye düşen ne

Dünyanın gündemi çok gergin. Sovyetlerin yıkılması sonrasında dile getirilen ve ABD'nin süper güç olmasına yoğun vurgu yapan "Tarihin Sonu" tezlerinin yarattığı 1990-2020 arasındaki Altın Çağ artık yok. Dünyada güç dengeleri değişiyor. Bunun yansımalarını her gün daha fazla hissediyoruz. Dünya, bu güç değişimlerinin görünür ve görünmez çatışmaların

Tedarik zincirleri yeşil dönüşümde kritik rol oynuyor

Dünyanın sorunları çok çeşitli. İklim krizi, atık krizi, eşitsizliklerin derinleşmesi gibi çevresel ve sosyal sorunlar giderek derinleşiyor. Bu sorunların üstesinden gelmek için yeşil ekonomi, sürdürülebilirlik, karbon ayak izinin ölçümü, emisyon ticaret sistemi, kapsayıcılık gibi kavramlar giderek daha fazla gündemimize geliyor."Tedarik Zincirleri

Ticaret savaşları giderek şiddetleniyor

Çin, 2. Dünya Savaşı'ndan çıktığında fakir ve umutsuzdu. İdeolojiye saplanmış kalmıştı. Kültürel devrim adı altında ülkede milyonlarca insan öldü.Mao'nun ölümünden sonra Çin'de çok kapsamlı bir dönüşüm gerçekleşti. Çin, artık ideolojiyi bıraktı, ticareti ve kalkınmayı önceleyen bir politikayı benimsedi. Çinli yöneticiler için artık ideolojiden vazg

Ticarette oyunun kuralları değişiyor

Modern ekonominin kurucusu Adam Smith'ten 1970'lerdeki parasalcı iktisatçılara kadar ticarette ve ekonomide bize öğretilen tek bir husus vardı: "Kendi çıkarını düşünen şirketler, toplumun da çıkarını düşünmüş olur."1970'lerden itibaren dünyada çevresel ve sosyal sorunlara ilişkin çok kapsamlı tartışmalar başladı. Bir tarafta gezegenimizin limitleri

Türkiye'nin ihracat vizyonunda yeni açılımlar

Michael Porter, 1990 yılında yayımlanan Ulusların Rekabet Avantajı adlı eserinde çığır açıcı bir teori benimsemiş ve kümelenme yaklaşımını dünyanın gündemine getirmiştir. Porter bu eserinde yığılma ile kümelenme arasındaki farkı ele almış, coğrafi olarak yakın firma, tedarikçi ve ilgili kurumların bir araya gelerek oluşturduğu "kümelerin", rekabet

2024 belirsizlikleri yönetenin kazanacağı bir yıl olacak

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), ülkemizin de aralarında bulunduğu 38 üyeye sahip bir uluslararası kuruluş. Bu kuruluşun yayınladığı Dünya Ekonomik Görünümü Raporu, dünya ekonomisinin gidişatına ilişkin öngörüleriyle tanınıyor.Küresel Büyüme Risk Altında2024 yılına ilişkin OECD'nin raporunda küresel büyümenin bir dizi zorlukla karşı ka

2024: Yeni Dünya'nın Habercisi

Pandemi sonrası dünyada diğer birçok değişiklik gibi güç dengeleri de değişiyor. Geleceğe yönelik tahminleriyle ünlü UBS Baş Yatırım Ofisi'nin hazırladığı raporda bu dengesizlikler net bir şekilde ele alınmış. 2020'li yılların ortası önemli kırılımlara gebe.Ekonomik belirsizliklerve jeopolitik istikrarsızlıklar2024 yılı, ekonomik belirsizlikler ve