A. Yağmur Tunalı Tüm Köşe Yazıları

39 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

''Hey Koca Türk!''

Kim beş duygunun içgüdü hudutlarını aştıysa dünya körlüğünün hücumuna uğradı. Canlılığı aşarak insan olabilenin, yani anlamaya başlayanın, yani anlayanın kaderi taşlanmaktır. Galile'ye engizisyon düştü, Hallac'a deri yüzülmesi. Dünya bu taşlananların omuzlarında devam sırlarını yakaladı. Buna rağmen onları yerden yere vurmakta tereddüt yaşamadı, me

Bugün
21 0 0

Onlar Arap biz Müslüman

Din ve medeniyet değiştirmekle geçmiş silinmez. İnsan yine o insan, toplum yine o toplumdur. Sihirli bir değnekle başka bir şekle dönüşme ancak masallarda olur. Ayrıca, yüzyılların, bin yılların getirdikleri, var oluş ve devam kanunları değişmez. Tabii olan budur. Yatağı değişen su yine o sudur. Aktığı yer ve ona göre akış şekli değişmiş görünür. B

02.08.2022
19 0 0

İyi bilen aldanmaz

Türklerin İslam'a giriş sürecini iyi anlamak lazımdır. Devamlı hareket halindeki konar göçer topluluklar için öncelikli iki husus vardır: Karşılaştığı insanı, çevreyi tez anlayacak ve işine yarayanı alacaktır. Aldığını kendine benzetirken kendisi de ona benzeyecektir. Türk inanış geleneğinin Müslümanlıkla tanışma sürecinde girdiği kisve, kendisi ka

26.07.2022
17 0 0

Düşündüklerimizi konuşmanın zamanıdır

Bu memleket sürprizlidir. Bu sözü son zamanlarda sık tekrarlıyorum. Evet, kimse içinde bulunduğumuz dağınıklığa, sahte din hipnozunun canımıza okur görüntüsüne bakıp aldanmasın! Parça bölük görünüşümüze de aldanmasın! Tepedekilerin cephe siyasetine, bölücü hinliklerinin tutar gibi olmasına da aldanmasın! Bizi böyle alt ettiğini veya edeceğini sanan

19.07.2022
24 0 0

Türk'ün Ocağı

Türk Ocakları Genel Merkezi, bir gece yarısı kararıyla İstanbul Türk Ocağı yönetimini görevden aldığını duyurdu. Şüphesiz münasebetsiz bir işti. "Münasebetsiz" derken, sadece "Gece yarısı" ve "Sabaha karşı" operasyonlarıyla anılacak bir devrin alışkanlıklarıyla birleşmesini kastetmiyorum. Dokuz madde yazsanız dokuzunda da münasebetsiz, eski tabirle

12.07.2022
34 0 0

Bu âlemden Cüneyt geçti

Sinema, geçen yüzyıla damga vuran bir sanattı. Dünyayı değiştiren buluşlar ve oluşlar çağının medya ayağında da sinema vardı. Hiç şüpheniz olmasın, Amerika'yı dünya devi olarak benimseten büyük tanıtım gücü birinci derecede sinemaydı. İletişim çağının öncüsü de sinemadır. İletişim çağı deyince bir hususu daha belirtmeliyim: Vazgeçilmez sanat değeri

05.07.2022
25 0 0

Nereye bu yol

Bugün, 2. Abdülhamid devrinin şair ve yazarlarını istibdâd'a karşı çıkışlarından önce sanatlarıyla hatırlıyoruz. Fikir kavgaları, doğruları-yanlışları eserlerine bakışımızı pek az etkiliyor. Abdülhak Hâmid'in ruhunun fırtınalarını sevdiğimiz gibi, Tevfik Fikret'in şiirlerinde aykırı fikirler söyleyişini de seviyoruz. Süleyman Nazif'in daima gök kub

28.06.2022
24 0 0

Kör dövüşünden ileri

Mahalle baskısından kurtulabilmek yiğitlik ister. Öyle böyle bir yiğitlikle de olmaz. Sırasında Orta Çağ kilise aforuzuna benzer bir dışlanmayı göze alabilecek derecede sağlam duruş ister. İşin nereye vardığını görmek lazımdır. Manayı geçtik şekli görmekte ayrışmalar var. Çıplak gözle aynı yere bakarken başka şeyler görüyoruz. Neredeyse iyimiz kötü

21.06.2022
28 0 0

Kör kılıcın kestiği

Vurgulayacağımız iki husus var: Birincisi, edebiyatsız, kültür de, fikir de olmaz. İkinci husus doğrudan doğruya ahlak meselesidir. Ben buna en basit haliyle yazılanlarda ve söylenenlerde duyacağımız samimiyet diyorum. Okuyucu bilecek ki yazan kişi öyle düşünmekte ve öyle inanmaktadır. Gelin görün ki her iki hususta da problemimiz var. Sanki fikir

14.06.2022
35 0 0

Yine Kitabın Orta Yerinden

Emine Işınsu, milliyetçi bir yazar olarak tanındı. Kendisine bundan dolayı mesafeli olanlar, görmezlikten gelenler çoktu. Dinden yürüyen çevreler geride dururlardı. Kültür sanat hayatımızın baskın gücü sol zümrelerde ondan bahseden olmazdı. Daha doğrusu bahsedemezlerdi. Sol anlayışa göre bir faşistten olumlu söz etmek affedilemez suç gibiydi. En ya

07.06.2022
31 0 0