A. Yağmur Tunalı Tüm Köşe Yazıları

60 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

"Susarsam sen mâtem et!"

Türk egemenliğine sistemli hücumun şifreleri halinde bir propaganda bombardımanı yürütülüyor. Onlar harıl harıl çalışırken biz seyrediyoruz. Açılım günlerinde devamlı konuşulan Anayasa'dan Türk ismini çıkarma ve egemenliği paylaşma-paylaştırma, Türkiye'yi parçalara bölme girişimi yeniden hortlatılıyor. Güya HDP tartışılırken, konuyu doğrudan doğruy

24.01.2023
24 0 0

Direksiz Direklerde sallanıyoruz

Namazı dinin direği kabul eden bir din anlayışı bütün direkleri yıktı. Giderek dinin merkezine koyduğu namazı -ve dolayısıyla dini- manasından kopardı ve risksiz kazanç şirketlerinin bayrağı haline getirdi. Bunu göreceğiz. Yoksa aldanmaya ve aldatılmaya devam ederiz. Namaz deyince kişinin ne dediğini ve ne yaptığını konuşamıyorsunuz. Nasıl oluyorsa

17.01.2023
33 0 0

O yüze bu maske

Din üzerinden akıl almaz sahteliklerle aldatılıyor ve soyuluyoruz. Bunu görmemek ve konuşmamak olmaz. Bütün değerleri din diyenlerin katlettiğini artık görmeliyiz. Aldatmaya devam ettikçe yeri pekişen ve kendine güveni artan bir sahtelikten bahsediyoruz. Böyle güçlendikçe bütün kuralları ortadan kaldıran, din soslu dine uzak anlayışlardan bahsediyo

10.01.2023
31 0 0

Soyguncu beresi

Din, yaradılış ve hayatla ilgili temel ölçüleri verir. Bu ölçüler, hemen her dinde ortaktır. Bizim dinimizde incelmiş ve mükemmel hale gelmiştir. İşin aslı böyleyken, sözüm ona dini temsil iddiasındakilerin kabalığına, nefret kusmalar ve sevgisizliklerle kırık dökmelerine bakınca "Din bu mu" denir. Diyenler yerden göğe haklıdırlar. Bu başkalaşan di

03.01.2023
40 0 0

"Dibin dibi"nde debeleniyoruz

Çıkmaz sokakta ilerliyoruz. Görenler konuşacaklar. Açık ve keskin konuşacaklar. Sarsmak için, silkelemek için konuşacaklar. Yoksa bu hipnozdan uyanacağımız, serildiğimiz yerden kalkacağımız ve doğrulacağımız yoktur. Nereye geldiğimizi anlamak ilk meseledir ve artık âcilden âcildir. Siyasetçiler ve her türden hizipçiler-mezhepçiler dar alanlarda oya

27.12.2022
44 0 0

Çözüldükçe çözülüşler

Şu dağılış ve geçiş dönemlerinde birazcık bilgimiz-görgümüz olsa çok şey değişirdi. Tarih nedir, millet nedir, devlet nedir anlamaya çalışırdık. Dünyayı ve hayatı şöyle böyle okumaya aklımız yeterdi. Ve unuttuğumuz ahlâka da yakınlaşırdık. Evet unuttuğumuz ahlâka. Hem de en dindar görünerek hayatımızdan kovduğumuz ahlâka. Yanarak söylüyorum: "Elin

20.12.2022
40 0 0

Uçarca uçurum

Türkiye dehşet bir görgüsüzlük batağına düştü. Her yanlış işle beraber görgüsüzlüğün kök saldığını göreceğiz. Hangi durum karşısında nasıl davranılacağını gelenek ve görenekler, temâyül haline gelmiş uygulamalar ve yazılı kurallar belirler. Bunlara uyulmazsa ve gereği yapılmazsa bozgunun önü alınamaz. Kuralları bir bir hayatınızdan kovmayı normal h

13.12.2022
44 0 0

"Çankaya Sahne"sinden görünen

Biz Ankaralılar, siyaset ve bürokrasi cenderesine hapsolmuş halde yaşayan, bir bakıma gündem başlıkları önceden tayin edilmiş garipleriz. Tam manasıyla hür fikrin hâkimiyetinde bir hareket alanı oluşturabilmek hususunda zorluklarımız var. Mazeret beyan etme derdinde değilim. Ne olursa olsun mazur değiliz. Edebiyatın, sanatın, bütünüyle kültürün fış

06.12.2022
44 0 0

Kaçan kurtulmaz

Gazetecilik, kamuoyu araştırmacılığı ve ilim adamlığının ortak özelliği objektiflik ve gerçekliğe bağlı kalmaktır. Elbette, herkes gibi onların da bir tarafa meyilleri olabilir. Yalnız, işlerinde, sadece politik bakımdan değil, her türden şahsi temayüllerine uyarak, temkini, ölçüyü, hak terazisini, soğukkanlı bakışı bırakamazlar. Şimdi kamuoyunun ö

29.11.2022
39 0 0

Hakikat Kaybı Manzaraları

İnkılapların, ihtilâllerin her türlüsü iyi veya kötü yönde mutlaka değiştirir. Bu bizim yaşadığımız onlardan değil, adını arayacağımız bir hipnozun bozgunudur. İnsanı ve hayatı sahteliklerle kurgulama girişiminin getirdiği yıkımdır. Kültürsüzlüğün saltanatını yaşıyoruz. Bilesiniz ki kural tanımazlıklar içinde yaşadığımız aynı zamanda bir değer ve k

22.11.2022
45 0 0