Osman Ünlü Tüm Yazıları

577 yazı (511 - 520 arası) listeleniyor

Namaz bitince yapılanlar

Hadîs-i şerifte buyuruldu ki: "Beş vakit farz namazdan sonra yapılan dua kabul olur." Sual: Namazı bitirince mesela öğle namazının son sünnetini de kıldıktan sonra, neler okunur, bu okunanların bir sırası var mıdır, nelere dikkat edilmelidir Cevap: Bu konuda Miftâh-ul Cennet kitabında namazın adâbı anlatılırken buyuruluyor ki: "1-Yalnız kılmış o

06.11.2017
60 0 0

Aklı olan, ahireti inkâr edemez

Sual: Yapılan iyilik ve kötülüklerin tam karşılığı, dünyada görülemiyor. Bu sebeple, bunları düşünen akıllı bir kimsenin, ahireti inkâr etmesi mümkün müdür Cevap: Ahirete inanmak, Allahü teâlâya inanmak gibi çok mühimdir. Ahiret olmazsa, dünyada mükâfatlandırılmayan iyilikler ve cezası çekilmeyen fenalıklar, haksızlıklar, karşılıklarını göremeyecek

05.11.2017
46 0 0

Hiçbir şey, kendi kendine var olamaz

Varlıkların kendiliğinden oluverdiğini sanmak, fizik ve kimya kanunlarını inkâr etmek olur!.. Sual: Kâinatta var olan her şeyin kendi kendine meydana geldiğini söyleyenlerin sözünde gerçeklik payı var mıdır Cevap: Bütün varlıkları var eden bir varlık bulunmasa, ya her şey kendi kendine var olur, yahut hiçbir şeyin var olmaması lazım gelir. Her şe

04.11.2017
67 0 0

Mucizelerin en üstünü

Kur'ân-ı Kerim, Muhammed aleyhisselamın mucizelerinin en büyüğüdür. Sual: Peygamber efendimize verilen mucizelerin en büyüğü Kur'ân-ı kerim midir Cevap: Musa aleyhisselamın ve İsa aleyhisselamın Peygamberlikleri mucizelerle belli olduğu gibi, Muhammed aleyhisselamın Peygamberliği de, mucizelerle meydandadır. Musa aleyhisselam zamanında sihir, İsa

03.11.2017
93 0 0

Din kitaplarının Arabi olması

Tarih boyunca bütün İslâm memleketlerinde din kitapları Arapça olarak yazılmıştır. Sual: Bazı kimseler, önceki asırlarda din kitaplarının Arapça yazılmasını, Araplaştırma programı olarak değerlendirmekte ve eleştirmektedirler. Bu söylenenlerde gerçeklik payı var mıdır Cevap: İslâmiyetin milliyeti temsil etmesinde, lisan birliği de akla gelir ise d

02.11.2017
59 0 0

Her fırka, kendini doğru sanır

Eshâb-ı kiramın yolunda giden, hiç şüphe yok ki, Ehl-i sünnet vel cemaat fırkasıdır. Sual: Zamanımızda Müslüman ismi ile birçok fırka türedi ve kendilerinin doğru yolda olduğunu söylemektedir. Bunların içinde doğru olanları nasıl bilebiliriz Cevap: İmâm-ı Rabbânî hazretleri, Mektûbât kitabında buyuruyor ki: "Hadîs-i şerifte, Müslümanların yetmişüç

01.11.2017
59 0 0

"Peygamber hangi mezhepte idi" demek!..

Resûlullah efendimizin, Kur'ân-ı kerimin hepsini Eshâbına tefsir ettiği, Hadîka kitabı yazmaktadır. Sual: Zamanımızda; "Peygamber, Eshâb hangi mezhepte idi, mezhebe gerek yok" diyenler oluyor. Bunların bu sözlerinde doğruluk payı var mıdır Cevap: Mezhep imamı demek, Peygamber efendimizin Kur'ân-ı kerimden çıkardığı manaları, bilgileri, Eshâb-ı kir

31.10.2017
67 0 0

Başkasının malını izinsiz almak

"Başkasının malını ondan izinsiz, zorla almaya, gasbetmek denir ve haramdır... Sual: Başkasının malını, izinsiz, zorla alan veya gasbeden kimse, bu mal veya para ile ticaret yapsa, kazandığı da haram mı olur Cevap: Konu ile alakalı olarak Hadîkada deniyor ki: "Başkasının malını ondan izinsiz, zorla almaya, Gasbetmek denir. Gasp, haram olduğu gibi

30.10.2017
66 0 0

Resûlullah efendimizin yaptıkları

Âdete bağlı şeylerde de Resûlullah efendimize tabi olmak, dünyada ve ahirette insana çok şey kazandırır. Sual: Peygamber efendimizin her yaptığı şeyler de ibadet midir, bir Müslümanın bunların hepsini yapması gerekir mi Cevap: Resûlullah efendimizin yaptığı ve kaçındığı şeyler iki kısımdır: Birisi, ibadet olarak yaptığı ve kaçındığı, yapmadığı şe

29.10.2017
62 0 0

Yapılması emredilenler dört kısımdır

"Müslümanlara yapılması emir olunan şeyler, dört kısımdır. Bunlar; farz, vacib, sünnet ve nafiledir." Sual: Bir Müslümanın yapması gereken emirler ve bunların hükümleri, isimleri nedir Cevap: İbni Âbidînde bu konuda buyuruluyor ki: "Müslümanlara yapılması emir olunan şeyler, dört kısımdır. Bunlar; farz, vacib, sünnet ve nafiledir. Allahü teâlânın

28.10.2017
57 0 0