Osman Ünlü Tüm Yazıları

580 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Allahü teâlânın taksimine razı olmak

Rıza demek, Allahü teâlâdan gelen her şeye razı olmak demektir. Sual: Allahü teâlâdan razı olmak, bela ve nimet olarak gelen her şeyden razı olmak, itiraz etmemek mi demektir Cevap: Rıza demek, Allahü teâlâdan gelen her şeye razı olmak demektir. Allahü teâlâdan bir felaket gelse, ona da rıza gösterir. Kimseye şikâyet etmez. Bu, her insanın yapabil

21.04.2019
1 0 0

Berat; temize çıkmak demektir

"Berat" veya "Beraet" kelimesinin sözlük anlamı, "temize çıkmak, kurtulmak" demektir... Sual: Berat ne anlama gelmektedir ve insanın dünyada iken ahiretteki azaptan kurtulma imkânı var mıdır Cevap: "Berat" veya "Beraet" kelimesinin sözlük anlamı, "temize çıkmak, kurtulmak" demektir. Berat, "kurtuluş vesikası" anlamına da gelmektedir. Peygamber efe

20.04.2019
0 0 0

Berat gecesi ve fazileti

Şaban ayının ondördüncü günü ile onbeşinci günü arasındaki gece Berat gecesidir. Sual: Berat gecesi ne zamandır, önemi, fazileti nedir ve böyle gecelerde ne yapmalıdır Cevap: Berat gecesi, şaban ayının onbeşinci gecesidir. Yani ondördüncü günü ile onbeşinci günü arasındaki gecedir. Allahü teâlâ, ezelde, hiçbir şey yaratmadan önce, her şeyi takdir

19.04.2019
1 0 0

Muhammed aleyhisselâmın peygamberliği

Allahü teâlâ, Peygamberlerine, ümmetlerinin kıymet verdiği şeylerde mucizeler ihsan eyledi. Sual: Musa ve İsa aleyhisselamın Peygamberliğine, gösterdikleri mucizeler delil oluyor ise, Muhammed aleyhisselamın gösterdiği mucizeler de Onun Peygamberliğine delil değil midir Cevap: Musa ve İsa aleyhisselamın Peygamberlikleri mucizelerle belli olduğu gi

18.04.2019
1 0 0

Peygamberin, velinin hakkı için demek

"Senden istedikleri zaman verdiğin kimseler hakkı için" gibi dua edenler olmuştur. Sual: Dinimiz açısından, Peygamberin veya herhangi bir velinin hakkı, hatırı için, onun hürmetine diyerek dua etmekte bir mahzur var mıdır Cevap: Peygamberleri, salih kulları vesile ederek dua etmenin caiz olduğu kitaplarda yazılıdır. Mesela Berîkada deniyor ki: "Pe

17.04.2019
3 0 0

Kâr haddi koymak

Hadîs-i şerifte buyuruldu ki: "Kâr haddi koymayınız! Fiyat koyan, Allahü teâlâdır." Sual: Dinimizde belli bir kâr haddi var mıdır, satılan mallara sınırlama getirilebilir mi Cevap: Konu ile alakalı olarak İbni Âbidînde deniyor ki: "Enes bin Mâlik hazretleri nakleder ki, Medine-i münevverede, pahalılık oldu. Ya Resûlallah! Fiyatlar yükseliyor. Biz

16.04.2019
0 0 0

Allahü teâlâya isyan, iki türlüdür

Farzları yapmamanın günahı, haram işlemek günahından daha çoktur. Sual: Allaha isyan ettiler denilince ne anlatılmak istenmektedir, bu ifadeden, haram, günah işleyenleri mi anlayacağız Cevap: Allahü teâlâya asi olmak, isyan etmek iki türlüdür: 1-Allahü teâlânın emirlerini, yani farzları yapmamaktır. Farzları, vazife kabul etmeyen, kâfir olur. Vazi

15.04.2019
2 0 0

İnsanlardan utanarak günahı terk etmek

İnsanlardan hayâ etmek, utanmak, onların kötülemelerinden korkmak demektir. Sual: Günah işlemeyi, insanların ayıplamalarından korkulduğu için mi yoksa Allah için mi terk etmelidir Cevap: Günah işleyecek kimsenin, bu günahtan vazgeçmesi, ya Allahü teâlâdan korktuğu veya insanlardan hayâ ettiği, utandığı yahut da başkalarının yapmasına sebep olmamak

14.04.2019
0 0 0

Menfaat için iyilik yapmak

Başkalarının övmelerine kavuşmak için onlara iyilik yapmak, riya olur. Sual: Herhangi bir kimseye, onun kendisini övmesi veya ondan bir şeyler elde etmek niyeti ile iyilik yapmanın dinimiz açısından bir mahzuru var mıdır Cevap: Başkalarının sevgisine ve övmelerine kavuşmak için, dünya işleri ile, onlara iyilik yapmak, riya olur. İbadet ile olan ri

13.04.2019
1 0 0

Hakikati kabul eden Batılılar

Gibbon: "Kur'ân-ı kerim, Allahü teâlânın birliğini ispat eden en büyük eserdir." Sual: Bizde aydın geçinen bazı kimseler, Peygamber efendimizi gözden düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Peki Avrupa ve Amerika'da yetişmiş aydınlardan hakikati gören olmamış mıdır Cevap: Peygamber efendimiz ve Kur'ân-ı kerim hakkında Thomas Carlyle; "Araplara

12.04.2019
1 0 0