Warning: getimagesize(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Warning: getimagesize(http://www.koseyazarioku.com/images/resim_yazar/11/osman-unlu.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Osman Ünlü Tüm Yazıları

522 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Bir sözle iman gidebilir

"Küfür alameti bir şey yapan, mesela puta secde eden kimse kâfir olur." Sual: İnsan bir söz söylemek veya bir iş yapmak suretiyle de imanını kaybedebilir mi Cevap: Küfre, imanın gitmesine sebep olduklarını bilerek ve arzusu ile küfür kelimelerini söyleyen kimsenin, imanı gider, kâfir olur. Bilmeyerek söylüyorsa, âlimlerin çoğuna göre yine kâfir ol

Bugün
0 0 0

Allahın ipine sarılmak...

Fıkıh kitaplarına uymayanlar, dalalete düşer ve Allahü teâlânın yardımından mahrum kalır... Sual: Kur'ân-ı kerimde geçen "Allahın ipine sarılınız" mealindeki âyet-i kerimde bildirilen hükümden maksat nedir Cevap: Bu konuda Tahtâvî, Dürr-ül-muhtâr haşiyesinde buyuruyor ki: "Tefsir âlimlerinden bazısı buyurdu ki; Âl-i İmrân sûresinin 103. (Allahın i

21.02.2019
1 0 0

İngilizlerin İslâm düşmanlığı

"Hilafet-i islâmiyenin bir an evvel kaldırılması, İngilizlerin birinci düşüncesidir..." Sual: İngilizlerin bilhassa İslâm dinini bozma konusunda çok uğraştıkları söyleniyor. Bu söylentilerin gerçekle bir ilgisi var mıdır Cevap: Bu konuda Abdürreşîd İbrahim Efendi, 1910'da İstanbul'da basılan Türkçe "Âlem-i İslâm" kitabının ikinci cildinde, "İngili

20.02.2019
0 0 0

İlk insan Âdem aleyhisselamdır

Bütün din kitapları, ilk insan ve ilk peygamber olarak Âdem aleyhisselamı bildirmişlerdir. Sual: İlk insanın hazret-i Âdem olmadığı, hatta ilk insanın dört ayaklı olup sonradan gelişerek ve dönüşerek bu hâle geldiği söyleniyor, yazılıyor. Bunların aslı olabilir mi Cevap: İlk insan ve ilk peygamber olan Âdem aleyhisselamın ne zaman yaratıldığı, kes

19.02.2019
1 0 0

Dinimizi doğru öğrenmek için

Dinini, imanını kurtarmak için çare arayanın, Ehl-i sünnet âlimlerine başvurması lazımdır. Sual: Bir kimse, dinini doğru olarak öğrenmek için kime veya nereye müracaat etmesi gerekir Cevap: Hasta olan bir kimse, polise, avukata, öğretmene değil, o hastalığın mütehassısı olan bir doktora başvurur. Dinini, imanını kurtarmak için çare arayanın da, av

18.02.2019
1 0 0

Kalp ve beden, İslâmiyete uymalı

Kalbin temiz ve nefsin mutmainne olduğunun alameti, bedenin İslâmiyete seve seve uymasıdır. Sual: İslâmiyetin emirlerini yapmayarak ve yasaklarından sakınmayarak, kalbin temiz olması mümkün müdür Cevap: Kalp ve beden ile, İslâmiyetin emir ve yasaklarına uymalı, kalp, gafletten uyanık olmalıdır. Kalbi uyanık olmayan yani Allahü teâlânın varlığını,

17.02.2019
0 0 0

Sekiz ana kötü huy

İslâm Ahlâkı kitabında buyuruluyor ki: "Dört esas iyi huya karşılık, sekiz ana kötü huy vardır." Sual: Din kitaplarında, iyi ve güzel huyların yanı sıra kötü huylardan da bahsedilmektedir. Bu kötü huyların esası, temeli nelerdir Cevap: Bu konu, İslâm Ahlâkı kitabında şöyle açıklanmaktadır: "Dört esas iyi huya karşılık, sekiz ana kötü huy olur ki

16.02.2019
3 0 0

İman ve ibadet esaslarının delilini bilmek

"Her Müslümanın, kelime-i tevhidin manasına hiç şüphe etmeden, yalnız inanması yetişir." Sual: Her Müslümanın, İslâmiyetin bildirdiği iman ve ibadet esaslarının delillerini, araştırarak bilmesi ve böylece inanması mı gerekir Cevap: Konu ile alakalı olarak İmam-ı Muhammed Gazâlî hazretleri Kimyâ-i se'âdet kitabında buyuruyor ki: "Müslüman olan bir

15.02.2019
1 0 0

Peygamber efendimizin üç vazifesi

Seyyid Abdülhakim Arvâsî hazretleri, "Resûlullah efendimizin üç türlü vazifesi vardır" buyuruyor. Sual: Peygamber efendimizin vazifesi, sadece insanlara tebliğde bulunmak mı idi Cevap: Bu konuda, İslâm âlimlerinin büyüklerinden olan Seyyid Abdülhakim Arvâsî hazretleri buyuruyor ki: "Resûlullah efendimizin üç türlü vazifesi vardı: Birincisi; iman e

14.02.2019
2 0 0

Namazı vaktinde kılamamak için özür

Farz ve vacib olan bir namazı bile bile kazaya bırakabilmek için, iki özür vardır. Sual: Bir kimse, hangi sebeplerden dolayı namazı vaktinde kılamazsa, kendisine günah olmaz Cevap: Farz ve vacib olan bir namazı bile bile kazaya bırakabilmek için, iki özür vardır: Biri, düşman karşısında olmaktır. İkincisi, seferde yani üç günlük yol gitmeye niyeti

13.02.2019
2 0 0