Osman Ünlü Tüm Yazıları

705 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İlim, insanı kibre sürükler mi

Hakiki ilim, insana aczini ve Rabbinin büyüklüğünü, üstünlüğünü bildirir. Sual: Bir kimse, din ilimlerini öğrenip, insanlara üstünlük taslarsa, böyle bir kimsenin tedavisi, bu hâlden kurtulması imkânsız mı olur Cevap: Bu konuda, Berikadan alınarak İslâm Ahlâkı kitabında deniyor ki: "İlim kibre sebep olduğu gibi, kibrin ilacı da ilimdir. Kibre sebe

Bugün
1 0 0

Mevki, şöhret sahibi olma arzusu

Nefis, maldan olduğu gibi, mevkiden de lezzet almaktadır. Sual: Mevki, makam sahibi olmanın sebebi, fayda ve zararları nelerdir Cevap: Mevki ve şöhret sahibi olma arzusu, insanlarda üç şeyden hasıl olur: 1-Birinci sebep; nefsin arzularına kavuşmaktır. Nefis, arzularının, haram yollardan elde edilmesini ister. 2-İkincisi, kendinin ve başkalarının h

21.02.2020
1 0 0

Allahü teala, kalplere bakar

"Siz onların işlerine bakarsınız. Ben kalplerindeki imana bakarım." Sual: Allahü teala, kullarının amellerine mi bakar yoksa bunları ne niyetle yaptıklarına ve kalplerindeki imana mı bakar Cevap: Bu konuda Ahmet bin Yahya Münîrî hazretleri Mektûbât kitabında buyuruyor ki: "Allahü teâlâ, ilmi, zulmetin temizlenmesine, cehli de, günah işlenmesine se

20.02.2020
2 0 0

Emirleri bilerek ihlas ile yapmalıdır

İlim ile, ihlas ile yapılan ibadet, insanı, dünyada küfürden, günahdan kurtarır ve aziz eder. Sual: Bir Müslüman, emir ve yasakları öğrenmese, ibadetleri de şartlarına uyarak yapmasa, böyle bir kimsenin kurtulması mümkün olur mu Cevap: Bu konuda İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki: "Allahü teâlânın emirettiği işlere farz, yasak ettiklerine hara

19.02.2020
1 0 0

İnsanların said ve şaki olduğu

Allahü teâlâ, her insanın said veya şaki olacağını ezelde biliyordu. Bu bilgisine kader denir. Sual: Herhangi bir kimse, kendisinin daha hayatta iken said mi, şaki mi olduğunu bilme, öğrenme şansı var mıdır Cevap: Bu konuda Ahmet bin Yahya Münîrî hazretleri Mektûbât kitabında buyuruyor ki: "Saadet, Cennetlik olmak demektir. Şekâvet, Cehennemlik ol

18.02.2020
1 0 0

Günah işlenen uzuvlar

Günah işlenen uzuvlardan sekizi: Kalp, kulak, göz, dil, el, mide, ferc ve ayaklar. Sual: Bir Müslümanın, Allahın sevgili kulu olabilmesi için yalnız emredilenleri yapmak kâfi midir Cevap: Yapılmaması lazım olan şeyler, ya belli bir uzuv ile yahut bütün beden ile yapılır. Günah işlenen uzuvlardan sekizi meşhurdur. Bu uzuvlar, kalp, kulak, göz, dil

17.02.2020
2 0 0

Öncelikle sakınılacak olanlar

Kalp hastalıklarının şirkten sonra en kötüsü, bidatlere inanmak ve bidat işlemektir. Sual: Haramlardan, günahlardan sakınma hususunda, bir öncelik sırası var mıdır Cevap: Kalp hastalıklarının şirkten sonra en kötüsü, bidatlere inanmak ve bidat işlemektir. Bidatlerden sonra, günahlardan sakınmamak gelir. Küçük olsun, büyük olsun, şirkten yani küfür

16.02.2020
1 0 0

Allaha mahsus sıfatları kullanmak

Şirk; Allahü teâlâya ortak yapmak, benzetmek demektir. Benzetene müşrik denir... Sual: Bir kimsede veya başka bir varlıkta, yaratmak, sonsuz var olmak gibi Allaha mahsus olan sıfatlardan birinin bulunduğuna inanan Müslümandan iman gider mi Cevap: Şirk; Allahü teâlâya ortak yapmak, benzetmek demektir. Benzeten kimseye müşrik, benzetilen şeye şerik

15.02.2020
1 0 0

Kötülüklerden sakınan kurtulur

Günahlardan temizlenmedikçe, ibadetlerin faydası olmaz. Sual: Kötü huylu olanın, günahlara dalanın ve bunlardan kurtulmak için çaba göstermeyenin sonu, kötü mü olur Cevap: İnsana dünyada ve ahirette zarar veren her şey, kötü ahlaktan meydana gelmektedir. Yani, zararların, kötülüklerin başı, kötü huylu olmaktır. Haramlardan, kötülüklerden sakınmaya

14.02.2020
2 0 0

Allahü teâlâ için darılmak

Hicr, menetmek, dostluğu bırakmak, dargın olmak demektir. Sual: Günah işleyenlere karşı mesafeli durmak, darılmak, dinimiz açısından uygun olur mu Cevap: Hicr, menetmek, dostluğu bırakmak, dargın olmak demektir. Günah işleyene, ona nasihat olması niyeti ile hicr eylemek, caizdir, hatta müstehaptır. Bu hâl, Allahü teâlâ için darılmak olur. Hadis-i

13.02.2020
1 0 0