"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Osman Ünlü Tüm Yazıları

1031 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İnsan ölünce ruh yok olmuyor

Ruh, bedenden ayrılınca, maddi olmayan âleme karışır ve kıyamete kadar yok olmaz. Sual: İnsan öldüğü zaman, bedeni toprağa gömülüyor ve zamanla çürüyüp yok oluyor. Gözle gördüğümüz ve gözlemlediğimiz budur. Peki insanın ruhu da bedeni gibi böyle yok mu oluyor Cevap: İnsan ölünce, ceset, beden, çürüyünce, kalb ve ruh yok olmaz. Ölmek, kalbin ve ruh

Bugün
1 0 0

Allah aşkına diyerek istemek

"Allah aşkına" diyerek bir kimseden dünyalık bir şey istemek caiz değildir. Sual: Herhangi bir kimseden, Allah aşkına, Allah hakkı için şunu ver veya yap diye istekte bulunmanın, dinen bir mahzuru var mıdır Cevap: Hadîkada konu ile alakalı olarak deniyor ki: "And vererek, mesela Allah aşkına diyerek bir kimseden dünyalık bir şey istemek caiz değil

21.01.2021
1 0 0

İmanı, farzları, haramları öğrenmek...

Her mümine önce lazım olan şey, imanı, farzları, haramları öğrenmektir. Sual: İnanan, iman eden herkesin, kendisine lazım olan din bilgilerini öğrenip, bunlara uyması gerekir mi Cevap: Her Müslümana, birinci farz olan şey, imanı, farzları, haramları öğrenmektir. Bunlar öğrenilmedikçe, Müslümanlık olamaz, iman elde tutulamaz. Hak borçları ve kul bo

20.01.2021
1 0 0

İman, bildirilenlere inanmaktır

Din bilgileri, felsefe ile ölçülmeye kalkışılırsa, filozofa inanılmış olur! Sual: Dinin inanılmasını emrettiği şeyleri, deneyerek veya akıl ile araştırarak mı öğrenip inanmalı yoksa Peygamberimizin bildirdiği gibi mi inanmalıdır Cevap: Dinin bildirdiği inanılması lazım şeyler için, tecrübi ilimlere danışıp, tecrübeye uygun ise, inanır, tecrübe ile

19.01.2021
2 0 0

İslamiyet ilerlemeye mâni midir

"Hikmet, fen bilgileri, müminin kaybettiği malıdır. Nerede bulursa alsın!" Sual: Bazı kimseler, "cemiyet, toplum hayatına karışmış dinî düşünce ve metotlar, toplumun gelişmesini önleyen zincir gibidir" diyorlar. Gerçekten İslamiyet ilerlemeye mâni midir Cevap: Resulullah Efendimiz; (Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya işlerinize çalışınız!) buyuruyor. İm

18.01.2021
4 0 0

Nasihat kabul etmek güçtür

Nefislerine uyanlara, dünya zevklerinin peşinde koşanlara, nasihat acı gelir! Sual: Genelde, insanlara hatta kendi yakınlarına bile dinin bir emri hatırlatıldığında, nasihat edildiğinde hemen itiraz ediliyor. Bunun sebebi ne olabilir Cevap: Bu konuda İmâm-ı Gazâlî hazretleri, bir talebesine hitaben buyuruyor ki: "Nasihat vermek kolaydır, nasihat

17.01.2021
5 0 0

Din adamının kötüsü olur mu

Ehl-i sünnet âlimi, insanların en iyisi, mezhepsizler de en kötüsüdür. Sual: Her şeyin iyisi kötüsü olduğu gibi, din adamı olarak bilinenlerin içinde de kötüsü olabilir mi Cevap: Bir din adamı, hangi asırda bulunursa bulunsun, Peygamberin ve Eshâbının bildirdiklerine uymazsa, sözleri, işleri, itikadı, inanışı bunların bildirdiklerine uygun olmazsa

16.01.2021
6 0 0

Dertlerin, belaların gelmesinin sebebi

Allahü teâlâ, sevdiklerinin günahlarını affetmek için, onlara dert, bela gönderiyor. Sual: Dünyanın bir imtihan yeri olduğunu çok kimse bilmektedir. Fakat burada, iman edip inananlara daha çok dert, bela, sıkıntı gelmekte, inkâr edenlere ise o kadar gelmemektedir. Bunun sebebi ne olabilir, hikmeti nedir Cevap: Bu konuda İmâm-ı Rabbânî hazretleri

15.01.2021
5 0 0

Seâdet-i Ebediyye kitabını okuyan...

Seâdet-i Ebediyye-Tam İlmihâl kitabını okuyanlar bahtiyar kimselerdir... Sual: Seâdet-i Ebediyye kitabını okuyanlar, hep bu kitabı tavsiye ediyor ve siz de tavsiye ediyorsunuz. Peki bu kitabı okuyunca ne oluyor, diğerlerinden ne farkı vardır ki bu şekilde tavsiye edilmektedir Cevap: Seâdet-i Ebediyye-Tam İlmihâl kitabını okuyarak anlayan bahtiyar

14.01.2021
4 0 0

Hiç kimseye karışmamak!..

"Allahü teâlâ, kimseye karışılmamasını sevseydi, Peygamberleri göndermezdi." Sual: Dinden bahsetmemeli, kimseye bir şey söylememeli, insanları kendi hâllerine bırakmalı demek, dinen uygun mudur Cevap: Bu konuda İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki: "Allahü teâlâ, kimseye karışılmamasını sevseydi, Peygamberleri göndermez, dinleri bildirmez, insan

13.01.2021
4 0 0