"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Nejat Eren Tüm Yazıları

52 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Sorumlu insan ahir zaman şartlarını nasıl değerlendirmeli

Ahir zaman gerçeği ve insan olmanın gereği (2)Geçen yazımızda "Ahir zamanın" özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi de bu asırda yaşayan bir insan olarak bu şartların insan unsuru üzerindeki menfi tesirlerine karşı, nasıl bir tavır ve değerlendirme yapmamız lâzım geldiği konusuna bir bakalım. Üstad Bediüzzaman Said Nursî bu konuda; fert ve toplum için

22.09.2020
1 0 0

Ahir zaman gerçeği ve insan olmanın gereği (1)

Âyet-i Kerîme ve Hadis-i Şeriflerde: "Ahir zaman" olarak nitelendirilen "acip ve garip" asrın dehşetinden Sahabe-i Kiramın bile Allah'a sığındığı bir zaman dilimindeyiz!Bu dehşet asrının hususiyetleri Âyet-i Kerîme ve Hadis-i Şeriflerin işaretlerine göre bilinip tesbit edilirse, insan ve olayları değerlendirmelerde yanlışlıklar yapılmaz. "Ahir zama

15.09.2020
5 0 0

İnsan manen kendisini nasıl idam eder

Kur'ân'ı Kerîm, kâinatın şifrelerini açan, eşrefi mahlûkat olan insana da kâinatı O'nunla okuyup anlaması için vahyedilen İlâhî bir rehber ve katalog hükmünde bir Kudsî kitaptır.Risale-i Nur Külliyatı da, modern çağ insanının anlayacağı bir tarz ve üslûpla Kur'ân'ın tefsir ve yorumunu yapan bir eserler manzumesidir. Kâinatta cari ve geçerli kılınan

08.09.2020
5 0 0

Reçete sunan müctehid, Bediüzzaman

Rehberi Kur'ân, tatbikatı Sünneti Seniyye, hem Hasanî hem Hüseynî olan, vehbi ilme mazhar müceddid olan bir üstad var tarih sahnesinde Bediüzzaman!Seksen dört yıllık bir ömür ve hayat, altı bin sayfalık bir Külliyât, miras bıraktığı tertemiz bir nesil, yepyeni, nazik, usûl ve tecdid ile süslenmiş bir hizmet tarzı, "imanı kurtarmak dâvâsı" var tarih

01.09.2020
6 0 0

Hicretten vuslata

İslâm ve dünya tarihinin en büyük hadiselerinden olan 1442 Hicrî Yılın bütün insanlığa hayır getirmesini diliyorum. Bu büyük hadisenin manevî havası ve atmosferiyle kısa bir fikir turu yapmak istiyorum.Hicret; bilindiği gibi, Hz. Muhammed (asm) ve ilk Müslümanlara yapılan dayanılmaz baskılar yüzünden Allah'ın emriyle; 20 Eylül 622 günü, Mekke'den M

25.08.2020
2 0 0

Kalpleri saran duygu: Dostluk

Hayatın, zamanın, kardeşliğin, münasebet, alâka ikliminin, tatlı, hoş, vicdanî, halî bir bağı olan dostluk! Vuslatın, hasretin, vazgeçilmezliğin gergef gergef işlenen duygu şelâlesinin adı olan DOSTLUK!Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da Risale-i Nurlarda çok güzel örnekler ve hoş ifadeler var. Onlardan da faydalanarak birlikte bir fikir turu ya

18.08.2020
3 0 0

Cafer Sadık Çim Abinin ardından - 1

Hayat yolculuğunun son durağı olan vefatlar devam ediyor.Ege Bölgesi'nin iki güzide hizmet elemanını geçen hafta arka arkasına ebedî yolculuğa uğurladık. Makamları Cennet olsun. Âmin. İlkönce Nur dâvâsının ve Yeni Asya'nın samimî takipçisi ve fedaisi güzel insan aziz ve fedakâr dost Mehmet Özkan Ağabeyin ani ölümüyle sarsılmıştık. Hemen arkasından

11.08.2020
3 0 0

Mehmet Özkan Ağabeyin aziz hatırasına

Hayatını, makamını, mesaisini, servetini Nur dâvâsına adayan güzel insan aziz ve fedakâr dost Mehmet Özkan Ağabeyim ani ölümünle sarsıldık. Ama, ecele teslimiyete hak namına mecburuz. Sen ise ervaha ve meleklere Risale-i Nur tebligatına devam!Ölüm! Vefat! Rahmet-i Rahmana kavuşmak! Hakk'a yürümek! Vuslat! Tebdili mekân! Berzaha göçüş! Terhis! Hadis

04.08.2020
3 0 0

Hz. Peygamberin (asm) üstün vasıfları ve insanlık için önemi (2)

Hz. Muhammed'in (asm) insan hayatı için çok önemli olan genel özelliklerini mütalâa etmeye devam edelim.Geçmiş tarihin, Asr-ı Saadetin, hali hazır durumun ve geleceğin şahadetiyle Hz. Muhammed (asm) insanlığa her haliyle rehber olmaya ve örnek olmaya devam ediyor. Mükemmel, yaşanabilir, sürdürülebilir, saadetli bir hayat tarzı sunuyor. Kör olmayan,

28.07.2020
7 0 0

Hz. Peygamberin (asm)üstün vasıfları ve insanlık için önemi (1)

Dünya hayatı ve insan toplumları için vazgeçilmez olan "doğru ve istikametli hayat" ancak mükemmel bir rehberlikle mümkündür.Bu doğru rehberlik olmazsa hayat çekilmez ve katlanılmaz olur. Bu rehberliğin önderi de, timsali de Allah elçileri bütün Peygamberi Îzam (as) Efendilerimizdir. Bu muhteşem rehberlikte Allah elçilerinin hepsinin ortak özellikl

21.07.2020
8 0 0