"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Nejat Eren Tüm Yazıları

79 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Mehmet Kutlular Ağabeyin aziz hatırasına

ÇELİK İRADE VE FARKLI BİR PORTREOnu ilk olarak 1980 yılının Ağustos ayında Isparta'da yapılan geleneksel Bediüzzaman Said Nursî Mevlidi'nde karşıdan görmüştüm. İlk konuşmasına muhataplığım da 1983 yılında Manisa'da katıldığım bir Ege bölge meşveretinde olmuştu. 1980 yılı sonrasında cemaat içerisinde yaşanan ve menhus 12 Eylül fitnesinin sebeb oldu

13.04.2021
0 0 0

Rüyada Üstad, hayatta hakikat

-İbretli bir hidayet hikâyesi-Hikâyenin kahramanı bahtiyar bir Anadolu çocuğu, şefkat kahramanı, aslen Nevşehirli olan Gülcan Hanımefendi. Bu bahtiyar kardeşimizle ilginç tanışmamız 16.11.2015 tarihinde bir akşam vakti Yozgat'tan değerli eğitimci kardeşim Abdurrahman'dan gelen bir telefonla başladı. YUHİB sekreteri olmamız dolayısıyla Hollanda'dan

06.04.2021
0 0 0

Muhakemat'tan Hz. Peygamber (asm) mütalâaları

Bu helâket ve felâket asrında en büyük rehber ve yol gösterici, Kur'ân ve Hz. Peygamberdir (asm).Kâinatın Efendisi Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) hakkında, Risale-i Nur'da farklı tarif ve tasvirler var. Bu mübarek günlerin atmosferinde derin bir tefekkürle bunları okuyup, onu farklı kılan yönleriyle tanımak amacıyla, bazı harika tariflerden anlad

30.03.2021
3 0 0

Bediüzzaman insanlığa projektör tutuyor

Helâket ve felâket asrında İslâm dünyasında, insanlık ailesindeki bütün dert ve sıkıntıların dermanı, reçete ve çözümü Kur'ân'dadır. En uygun reçete de Bediüzzaman'ın ufuk açan fikirlerinde ve Risale-i Nurlar'dadır.Bu hayatî prensipler ve ufka projektör tutan ulvî hakikatlerden bazılarını birlikte paylaşalım. Bediüzzaman; "Adalet intizam ve İslâmiy

23.03.2021
6 0 0

"Hakka yürüyenler" kervanına katılanların hatırasına

Nehir, ırmak ve derelerde akan sulardaki kabarcıklar misali, "zaman selinde" her gelen gün aramızdan dostları bir bir alıp vatanı aslilerine götürüyor. Her ölüm, dünya hayatının faniliğini "ölüm" hakikatinin acı gerçeğini, ani ve müthiş sarsıntıyla haber veriyor!Hikmetini bilemediğimiz sırlı sebeplerle Yaratan; kullarından vakti saatini dolduranlar

16.03.2021
4 0 0

Örnek idareci, demokrasi ve hürriyet gerçeği (2)

Ömer bin Abdülazîz, bu Cennet mekân Allah dostu âdil ve faziletli liderin mezarı Suriye'dedir. Çok mütevazı bir mekândadır. 2005 ve 2011 Yıllarında Suriye ziyaretlerimizde ziyaret edip Fatihalar okumuştuk. Allah rahmet eylesin.Bir başka inançlı, dirayetli ve kahraman lider de Bosna Hersek'in merhum Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'tir. "Genç Müslüm

09.03.2021
6 0 0

Örnek idareci, demokrasi ve hürriyet gerçeği (1)

Hasret kaldığımız birçok değer her geçen gün aşındırılıyor.Siyaset insan idare etme sanatıdır. Siyasetin başında olanlar da bir şekilde mensup oldukları toplum ve millet başta olmak üzere bütün insanlığa örnek olacak tavır ve duruş sergilemek durumundadırlar. Gel gör ki hele bu ülkede yüksek perdeden birbirine hakaret etmeyi politika haline getiren

02.03.2021
5 0 0

Sembolleşen Yeni Asya ve 52. yıl

21 ŞUBAT 1970 YENİ ASYA sadece Nur Cemaati için değil bu vatan, millet ve insanlık için önemli bir tarih ve deyim yerinde ise bir milâttır diye düşünüyorum.Çünkü bu tarih, YENİ ASYA asrın manevî tabibi Hz. Bediüzzaman'ın; "Ben Zübeyir'imi kâinata değişmem!" dediği Nur'un istikametli ve kahraman hadimi merhum Zübeyir Gündüzalp'in fikir önderliğinde

22.02.2021
12 0 0

Demokrasi ruhu ve adaletli yönetim

İnsanlığın, ülkenin, milletin en fazla ihtiyaç duyduğu ve hasretini çektiği önemli bir konu gerçek manada bir demokratik anlayış, âdil idare ve tatbikatı solutan bir hayat tarzı.Bu hayat tarzını yakalamak için "Demokrasi" kavramının tarifi, müzakeresi, hazmedilmesi ve hakların yerli yerinde müsbet manada kullanılmasından geçer. 1972'de dünyada 40 ü

16.02.2021
12 0 0

Hürriyet ve hukukun temel prensiplerine olan ihtiyaç

İnsanlığın ortak değerlerinden olan: adalet, hürriyet, hukuk, meşrûtiyet, demokrasi ve meşrûiyet! Burada gerçek adaletin olması için "şer'i hürriyet" kavramının atlanmamasıdır.Çünkü Allah'ın insanlığı bir lütfu ve nimeti, Kur'ân'ın dört esasından birisi ve bütün peygamberlerin tatbikatları ve yaşayış tarzları adalettir Asrımızda bu konuları İslâmî

09.02.2021
14 0 0