Hayrettin Karaman Tüm Yazıları

140 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Dağlar ne işe yarar

Biz Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'in Allah Teâlâ tarafından Peygamberi Muhammed Mustafa'ya (s.a.) vahiy adı verilen özel bir iletişim aracı ile bildirildiğine iman ediyoruz.Kur'an'ı Allah bildirdiğine ve O'nun her şeyi eksiksiz ve doğru bildiğine göre Kur'an'da yanlış da olamaz.Baştan beri Kur'an'ın beşer sözü veya eski dinlerden aktarma olduğunu iddi

13.12.2018
50 0 0

Bilim ve din

Bazı tavırları ve dar dünyasında, derinlere dalmadan, kendince kesin sonuçlara ulaşması bana çocukça gelen bir bilim adamı var; Dine ve Allah'a inanmıyor. İnanmamakla kalmıyor, niçin inanmadığını her vesile ile ispat etmeye çalışıyor ve dolayısıyla başkalarını da bu inançsızlık inancına davet ediyor.Bu bilim adamı geçen günlerde bir tv. programında

09.12.2018
50 0 0

Bireysel emeklilik

İnsanımızda okuma alışkanlığı zaten zayıftı, televizyon, sözde akıllı telefon ve sosyal medya kitap, gazete, dergi vb. okumayı iyice azalttı, bu yüzden kitaplarımızda ve sitemizde mevcut bilgiyi oradan almak yerine telefon veya e-mailden sorarak öğrenmeyi tercih eder hale geldiler. Fazlaca sorulduğu için bireysel emeklilik konusunu bir daha yazayım

07.12.2018
37 0 0

Hayatımızda kadın

Kadın konusunu düşünürken ve konuşurken yalnızca aileyi göz önüne almak ve aile dışındaki hayatımızın bütününde kadının yerini ve rolünü ihmal etmek bir eksiklik olsa gerektir.Hiç şüphe yok ki aile, eğitimden ekonomiye, cemiyet hayatı, yönetim, kültür ve medeniyete kadar hemen her alanda etkisi bakımından çok önemli ve ikame edilemez bir kurumdur.

06.12.2018
30 0 0

Çin mezâlimi ve Dünya Müslüman Âlimler Birliği

Çin'in Doğu Türkistan Müslümanlarına yıllardan beri yaptığı zulmü bütün dünya biliyor, ama kılını kıpırdatan yok. Gözü kör olası dünya menfaati ve uluslararası ilişkilerin hâkim unsuru olan çıkar ilişkisi bu zulme dur demeyi engelliyor. Dünya Müslüman Âlimler Birliği aşağıya aldığım açıklamasıyla dünyanın, ne kadar varsa, vicdanlı insanlarını bu zu

02.12.2018
30 0 0

Şimdilik son yazı

Kendi İslâm anlayışlarını Ehl-i Sünnet olarak takdim edip yine Ehl-i Sünnet içinde farklı anlayış, usul ve yorum sahiplerini bu camianın hatta İslâm'ın dışına atan dar görüşlü, bağnaz, bölücü "ehl-i kıbleyi tekfir ettikleri için" Ehl-i Sünnet dışı adamların yalanlarının ve iftiralarının biteceği yok. Olup bitenleri bilmeyen insanımızın yanlış bilgi

30.11.2018
35 0 0

"Milli Görüş ve tasavvufun aleyhinde bulunma"

"Yıllarca Tayyar Altıkulaç ekibiyle Millî Görüş hareketi ve ehl-i tarikin aleyhinde bulunmuş" diyor.Ağızdan çıkan her sözün hesabının sorulacağına iman eden insanların yalan ve iftiradan uzak durmaları şarttır.Her iki konu ile alakam hakkında kısaca doğru bilgi vereyim.Ben ve "ekibimiz" Milli Görüş'ün aleyhinde hiç bulunmadık, ama ilerleyen yıllard

29.11.2018
45 0 0

"Muaviye'ye dil uzatma, mezhepsizlik, Hz. İsa ve Mehdî'nin gelmesini inkâr"

Bunlar da benim küfre varan bid'atlarımdanmış.Ehl-i Sünnet kaynaklarında Muaviye'ye zalim, bâğî (meşru devlet başkanına isyan eden) ve fâsık diyen Sünni âlimler vardır. Ben ise yalnızca şunu söyledim: "Muâviye'yi sevmem, ama ona sövmem".Bu konuda sağlam kaynaklara dayalı çok şey yazabilirim, ama ümmetin birliğe ekmek ve su kadar muhtaç oldukları bi

25.11.2018
48 0 0

"Küfre varan bid'atlar"

"Hangi küfre varan bid'at (Muhammed Resulullah demeyenlerin de cennete girebileceği, Hz. Muaviye'ye dil uzatma, mezhepsizlik, Mehdî-Mesih'in gelişinin inkârı vs.) varsa onun altında benim parmağım varmış, böyle diyor iftiracı.Sonunda adam bizi tekfir de etti, "küfre varan bid'atların benim başımın altından çıktığını" ileri sürecek kadar denge ve öl

23.11.2018
50 0 0

Âdetli kadının ibâdeti

Adam fıkıh cahili olduğu için usul dairesinde yapılan yorumları ve farklı ictihadların açıklanmasını "harama kapı açmak" olarak değerlendiriyor.Ülkemizde ve dünyada âdetli kadının namaz ve oruç gibi ibâdetleri de yapabileceğini söyleyenler var, ben bunlardan değilim. Benim yaptığım bu konuda yeni bir ictihad ve yorum da değil, önceki âlimlerin yapt

22.11.2018
50 0 0