"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Emre Kongar Tüm Yazıları

439 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Ağırlaşan yargı sorunları

Saro Başkanlarının direnişi, yargıdaki sorunlara olan kamuoyu ilgisini bir ölçüde canlı tutsa da... Ayasofya tartışmaları, yargıdaki haksızlık ve hukuksuzluk sorunlarının önüne geçmiş gibi görünüyor. Oysa Türkiye'nin en önemli sorunları bugün, mutfaktaki yangınla birlikte, Demokrasi ve Hukuk Devleti sorunlarıdır.Nitekim eski Anayasa Mahkemesi Başka

Bugün
0 0 0

Her ezilen kesim, devrimci veya özgürlükçü değildir!

Sevgili okurlarım, ben küçükken sanırdım ki dayak yiyerek büyüyen insanlar, kendi çocuklarını dövmezler. Sonradan insan ve toplumbilimleri eğitimi alınca, gerçeğin bunun tam tersi olduğunu, dayak yiyerek büyüyen insanların genellikle, kendi çocuklarını da döverek büyüttüklerini, hatta şiddet ve baskıyı bütün hayatları boyunca, insan ilişkilerinde s

10.07.2020
1 0 0

Gelecek inşasında geçmiş

Toplumlar için hem kendi geçmişlerinin hem de insanlık geçmişinin öğrenilmesi çok önemlidir: Geçmişte yapılan hataları tekrarlamamak için...Daha özgür, daha müreffeh, daha mutlu bir gelecek inşa etmek için...Tarihin, ama doğru ve gerçek tarihin, ayrıntılı olarak bilinmesi, özümlenmesi gereklidir. Son zamanlardaki Osmanlı ve Abdülhamit tartışmaları

09.07.2020
1 0 0

Abdülhamit döneminde, siyasal egemenlik kaybı görüntüsü

Abdülhamit dönemi, sadece 1 milyon 600 bin kilometrekare (bugünkü Türkiye'nin yaklaşık iki katı) toprak kaybı ve Düyunu Umumiye'nin kuruluşu yani mali-ekonomik egemenliğin yitirilmesi dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü simgelemez:Aynı zamanda tümüyle yabancı devletlerin etkisi ve hatta egemenliği altına girdiği için siyasal bağımsızlığı

07.07.2020
2 0 0

Abdülhamit: Obskürantist bir despot

Obskürantizm (Bilmesinlercilik), bir siyasal iktidarın veya bir din ya da mezhebin, halkın belli konularda bilgi sahibi olmasını engellemesi olarak tanımlanabilir. Ortaçağda insanların inançlarını, din adamlarından bağımsız olarak kendi kendilerine öğrenmeleri, sadece inanç açısından değil, siyasal açıdan da tehlikeli sayılırdı:Çünkü o zaman Papanı

05.07.2020
2 0 0

Abdülhamit döneminde yakılan kitaplar 3: Maarif Nazırı'nın listesi

Salı günkü ve dünkü yazılarımda, Abdülhamit sansürünün genellikle gülünç kelime yasakları ile gündeme getirildiğini ve Padişah'ın despot yönetimine, vehimli, korkak kişiliğine bağlandığını ama bu sansürün arkasındaki "Toplum Mühendisliğinin" ihmal edildiğini belirtmiştim. Oysa bu sansürün arkasında "ideolojik bir toplum mühendisliği" amacıyla, din,

03.07.2020
4 0 0

Abdülhamit döneminde yakılan kitaplar - 2

Salı günkü yazımda, Abdülhamit sansürünün genellikle gülünç kelime yasakları ile gündeme getirildiğini ve Padişah'ın despot yönetimine, vehimli, korkak kişiliğine bağlandığını ama bu sansürün arkasındaki "Toplum Mühendisliğinin" ihmal edildiğini yazmıştım.Oysa bu sansürün arkasında "ideolojik bir toplum mühendisliği" amacıyla, din, siyaset, tarih v

02.07.2020
4 0 0

Abdülhamit döneminde yakılan kitaplar

Abdülhamit sansürü genellikle gülünç kelime yasakları ile gündeme getirilir; Padişah'ın despot yönetimine, vehimli ve korkak kişiliğine bağlanır ve bunun arkasındaki "Toplum Mühendisliği" ihmal edilir.Oysa bu sansürün arkasında sadece bir Padişah'ın kişisel vehimleri değil, "ideolojik bir toplum mühendisliği" amacıyla, tarih ve edebiyat kitaplarını

30.06.2020
4 0 0

İkinci Abdülhamit

Cuma günü, RTÜK Başkanı'nın sabaha karşı 02.13'te bir tvit atarak, Merdan Yanardağ'ın TELE 1'de, Abdülhamit konusundaki konuşması için "İnceleme başlattığını" bildirmesi, konuyu gündemin birinci sırasına oturttu. Bugün aslında Abdülhamit dönemindeki sansürü yazacaktım ama daha önce Osmanlı İmparatorluğu'nun asıl çöküşünün onun döneminde (başladığın

28.06.2020
5 0 0

Baro başkanları yürüyüşünden dersler

Baro Başkanlarının 23 Haziran 2020 "Savunma Hakkı Yürüyüşü", aynen CHP'nin, benim de bir bölümüne katıldığım 2017 "Adalet Yürüyüşü" gibi "Demokratik Bir Direniş Hareketi" niteliği taşıyordu. Arada, Baro Başkanları yürüyüşünden hemen önce HDP'nin "Darbelere Karşı Demokrasi Yürüyüşü" gibi başka çeşitli "Barışçı ve Demokratik Protesto Eylemleri" de ya

26.06.2020
5 0 0