"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Emre Kongar Tüm Yazıları

414 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

COVID-19 postmodernizmi yendi- 1

Postmodernizm, esas olarak "Toplumsal ve nesnel gerçek önemli değildir, asıl gerçek insanın inandığı şeydir" ilkesine dayanıyor.Yaklaşım olarak pozitivizme, deneyselciliğe ve materyalizme karşı, inancı ve dogmatizmi destekliyor.Böylece bilim karşıtlığına, tarikat-cemaat yapısını kullanan dinci politikacılara da destek veriyor.Postmodernizm, Soğuk S

Bugün
0 0 0

Kamuoyundaki sorular ve sorunlar

Sağlık Bakanı'na inanarak ve onu alkışlayarak olayları izlemeye başladı.Doğrusu da buydu, çünkü hepimizin sağlığı iktidarın alacağı önlemlere bağlıydı.Fakat geçen zaman içinde, iktidar bu güveni ve desteği çarçur etti:Gerek açıklanan bilgilerin eksikliği, gerek sağlık hizmetlerinde kamuoyuna yansıyan olanaksızlık ve aksaklıklar, gerekse okulların g

29.03.2020
4 0 0

'Şahıs devleti' sendromu var mı

1) "ŞAHIS DEVLET"İN ORTAYA ÇIKIŞI:"Şahıs Devleti", "Parti Devleti"nin son aşamasıdır.Önce, Hukuk Devleti'ni, yargı bağımsızlığını, temel hak ve özgürlükleri yok sayan, sadece "sandık demokrasisini" Demokrasi diye halka yutturan popülist, demagojik rejimlerde, "Parti", zorla devlete egemen olur...Böylece "Parti Devleti" ortaya çıkar.Sonra, "Parti"ni

27.03.2020
1 0 0

Paniği önlemek ve eşgüdüm için güven, güven için şeffaflık gerekli!

Sevgili okurlarım, Koronavirüsün Türkiye'de yapacağı tahribatın boyutları ve nasıl bir yol izleyeceği, öteki ülkelerde yaşananlara bakılarak kestirilmeye çalışılıyor.Bu deneyimlerden öğrendiğimiz önlemler şu başlıklar altında özetlenebilir:1) İnsan hareketliliğinin ve insanlar arası temasın azaltılması, olanaklı olduğu ölçüde önlenmesi.2) Sağlık ku

26.03.2020
1 0 0

COVID-19'a karşı ekonomik savaş

Sevgili okurlarım, Koronavirüsün yol açacağı tahribatın bütün dünyada çok büyük bir ekonomik ve mali kriz yaratacağı biliniyor.Bu krizin sonuçlarının ne olacağını ise şimdiden kestirmek zor:İnsanlık aklını başına toplarsa, Sosyal Devlet anlayışının yeniden gündeme gelmesi beklenebilir.Yok, insanlık şu anda ABD'yi yönetenlerin savundukları ve dünyay

24.03.2020
2 0 0

COVID-19 affı

Atasözlerimizin bazıları yüzyıllar boyunca yaşanan deneyimlerden süzülüp geldikleri için çok anlamlıdır:Örneğin, "Her felaketten bir nimet doğar!" sözü, en karamsar anlarımızda bile, bize hem yaşadığımız felaketlerden ders almayı öğütler, hem de umut verir.Bütün dünyayı pençesine alan ve bizi de vuran bu Koronavirüs (COVID-19) felaketi de, bazı kon

22.03.2020
2 0 0

COVID-19'la etkin bir savaş önerisi: 'Milli Seferberlik Planı'

18 Mart 2020 tarihinde, Yarbay Mustafa Kemal'in, dünya tarihini değiştirdiği ve Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk olmak yolunda parladığı 1915 Çanakkale Savaşı'nı anma gününde, Beştepe'de oturan ve çalışan Tek Kişi Yöneticimiz, Cumhurbaşkanlığı makamı olarak terk ettiği Çankaya'ya teşrif ederek kabine üyeleri ve (seçilmiş) Sivil Toplum Kuruluşları

20.03.2020
3 0 0

Covid-19'la savaş particilikle değil, bilimle olur

"Tek Kişi Yönetimi", kabine ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla birlikte toplantı yapıyor...Toplantının dikkati çeken iki özelliği var:1) Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi olan ve halkın KaçAk Saray dediği Beştepe'de değil, eski Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Çankaya'da.2) Toplantıya STK'ler çağrılıp ama en önemli iki örgüt, Türk Tabipleri Birliği ile Türk Eczac

19.03.2020
1 0 0

Covid-19'la savaşta "3 T 1 E": Temizlik, tecrit, test ve eşgüdüm!

"Çabuk ve kolay karar alınıyor" diye övdükleri, "ekonomiyi uçuracak, terörü şıp diye bitirecek" diye pazarladıkları tek kişiye dayalı "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" genel olarak iç ve dış bütün politikalarda duvara toslamanın yanında ilk krizde de yetersiz kaldı:Ne okullar zamanında kapatılabildi, ne dış seyahatler (ve elbette Umre) zamanında s

17.03.2020
5 0 0

Fısıltı gazetesi kaybettirir: Çözüm şeffaflık ve bilimde...

Dünya ve Türkiye koronavirüse kilitlendi. Cumhuriyet, başta sağlık editörümüz Sibel Bahçetepe, uzman yazarlarımız Dr. Erdal Atabek, Orhan Bursalı, Özlem Yüzak olmak üzere bilimden yana haber ve yorumlarıyla kamuoyunu aydınlatmaya, uyarmaya çalışıyor.Yaşadığımız bu olayın, tecrübenin sadece iktidarın problemi olmadığının bilincindeyiz. Olumlu her ça

16.03.2020
2 0 0