"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Emre Kongar Tüm Yazıları

459 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

30 Ağustos ve Cumhuriyet modernleşmesi 4

Bugün 30 Ağustos... Ne kadar kutlasak azdır! Çünkü İstiklal Savaşı ve bu savaşın doruk noktası olan 30 Ağustos Zaferi, sadece bir Bağımsızlık Savaşı ve askeri bir zafer değil, aynı zamanda, Cumhuriyet Modernleşmesinin temel taşıdır: Cumhuriyet Modernleşmesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük devletlerin oyuncağı olmuş yarı sömürge yapısına karşı BAĞI

30.08.2020
6 0 0

Cumhuriyet modernleşmesinin üç eksiği ve bir hatası 3

"Osmanlı Modernleşmesi" ile "Cumhuriyet Modernleşmesi" arasında, özellikle dinci siyaset yapanların ve "Osmanlıcı" olanların (belki cehaletlerinden, belki de önyargılı olmalarından dolayı) üzerinde durmadıkları çok önemli bir temel fark vardır:"Osmanlı modernleşmesi", İmparatorluğun dine ve toprak ağalığına dayalı, çok dinli (milletli), çokuluslu v

28.08.2020
3 0 0

Gerçek modernleşme hikâyemiz 2: Türkiye Cumhuriyeti!

Sevgili okurlarım, otoriter ve totaliter eğilimli iktidarlar sadece güncel olayları ve gerçekleri saptırmakla, bunları tersyüz etmekle yetinmezler:Tarihi de kendi dogmatik inançlarına, herkese giydirmek istedikleri ideolojik deli gömleğine uygun olarak yeniden yazmaya çalışırlar.Her ne kadar dünya ve insanlık, daha özgür, daha demokratik, daha eşit

27.08.2020
4 0 0

Kendi modernleşme hikâyemiz!

Türkiye, sadece OHAL baskısı altında, adil olmayan koşullarda yapıldığı için değil, yasalara aykırı olarak atılan oylar sayıldığı için de gayri meşru sayılan...Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Sami Selçuk'un bu nedenle hakkında "Doğmayan Halk Oylaması" adıyla bir kitap yazdığı...16 Nisan 2017 sözde halkoylaması ile kabul edildiği iddia edilen "ucube"

25.08.2020
6 0 0

Baskıcı rejimde demokratik cephe

20'nci yüzyılın en büyük siyasalkültürel ve toplumsalekonomik mucizesi olan Türkiye Cumhuriyeti, 21'inci yüzyılda, varlığını sürdürebilme sınavı ile karşı karşıyadır. Bu açıdan iktidar partileri ile muhalefet partileri arasındaki mücadele: İnsanlığın daha iyiye, daha doğruya, daha güzele, daha özgür ve daha adil bir topluma doğru yaptığı binlerce y

23.08.2020
3 0 0

Muhalefete muhalefet

Bütün otoriter veya totaliter eğilimli rejimlerin en büyük destekçileri; dogmatik fanatikler, rejimden beslenenler ve lümpenlerle birlikte, "Demokratik Muhalefete Muhalefet Edenlerdir": Çünkü otoriter ve totaliter eğilimli iktidarlar, kendi çizgilerinden ve çıkarlarından başka hiçbir doğruyu, hiçbir gerçeği, hiçbir eleştiriyi, hiçbir farklı çözümü

21.08.2020
4 0 0

Ege ve Akdeniz'in trajik öyküsü

Sevgili okurlarım, Türkiye'nin Ege'de ve Akdeniz'de yaşadığı sorunların trajik öyküsü 1970'lerin başına kadar dayanır... Bu trajik öykünün 5 tane baş aktörü vardır: 1) Amerika Birleşik Devletleri.2) Kararlarını oybirliğiyle aldığı için bütün üye devletlerin "veto hakkına" sahip olduğu Avrupa Birliği.3) Demirel'in liderliğini yaptığı, liberal, dinci

20.08.2020
3 0 0

Sincan'dan Müyesser Yıldız: AKP'nin kadına bakışı

Müyesser Yıldız, bıkmadan, yorulmadan, küsmeden, doğruları, gerçekleri yazan, sonsuz enerjili bir kadın gazetecidir.Hem AKPFETÖ işbirliğiyle tezgâhlanan "Birinci Silivri Trajedisi"nin hem de AKP'nin (kim bilir hangi cemaatlerden destek alarak) tek başına uyguladığı "İkinci Silivri Trajedisi"nin mağdurudur:Yine haksız ve hukuksuz bir biçimde hapiste

18.08.2020
5 0 0

10 yıl sonra, içeridekiler için de: 'Merhaba Zulüm!'

Sevgili okurlarım, Demokrasiyi, İnsan Haklarını özümleyememiş toplumların insanları umutsuzluğa sevk eden özelliği, kamuoyunun haksızlık ve hukuksuzlukları KANIKSAMASIDIR!Kitap çalışmaları için verdiğim 15 günlük aradan sonra Cuma günü ilk yazımı yazarken, ülkede işlerin daha iyiye değil, daha kötüye, üstelik de, özellikle kadınlar için daha hızlan

16.08.2020
5 0 0

Merhaba zulüm! (Françoise Sagan'ın ve Jean Seberg'in anılarına)

Hazırlamakta olduğum kitaplarla boğuşmak için kullandığım on beş gün aradan sonra sevgili okurlarımla yeniden buluştuğumda nasıl bir "Merhaba Demeliyim" diye düşündüm ve yukarıda okuduğunuz bu başlığı buldum:Böylece hem iki önemli kadını, yaşamları ve yapıtlarıyla simgeleştirdikleri hüznü ve elbette bu hüznü doğuran zulmü anacak...Hem de ülkemin ik

14.08.2020
4 0 0