Ahmet B. Ercilasun Tüm Yazıları

45 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Türklük, Cumhuriyet ve Atatürk unutturulamaz!

Atatürk'ü, Cumhuriyet'i ve Cumhuriyet değerlerini unutturmak isteyenler, bunu başaramayacaklarını anlamış olmalıdırlar. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Türk milletine ait bir devlet olduğunu kabul etmek istemeyenler; Türk, Kürt, Laz, Çerkez... diyerek Türk milletini etnik gruplardan herhangi biri gibi halka kabul ettireceklerini sananlar, bu zanları

04.11.2018
106 0 0

Siz Anayasayı tanımıyor musunuz

Anayasanın 66. maddesinde "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür." denildiğini bilmiyor musunuz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel kanunu olan Anayasanın bu maddesine göre bütün etnik unsurların Türk kabul edildiğinin farkında değil misiniz Ne diye hâlâ Türk, Kürt, Çerkez, Abaza... deyip duruyorsunuz Anayasanın, tekrar edi

28.10.2018
53 0 0

Şükrü Elçin'i hatırlamak

1912'de Florina'da başlayan 2008'de Ankara'da noktalanan, Türk kültürüne, Türk halk edebiyatı araştırmalarına harcanmış 96 yıllık bir ömür.1912'de Florina, Manastır'a bağlı bir Balkan kasabası. Şükrü Murat, Çelenklioğlu diye bilinen bir evlâd-ı fatihan ailesinin çocuğu. 11-12 yaşlarında mübadele ile Türkiye'ye geliyor. Aile Turgutlu'ya yerleştirili

21.10.2018
39 0 0

Atatürk'ün vasiyeti

Dolmabahçe: 5 - IX - 1938 PazarertesiMalik olduğum bütün nukut ve hisse senetleri ile Çankayadaki menkul ve gayri menkul emvalimi C. H. Partisine atideki şartlarla, terk ve vasiyet ediyorum. Atatürk'ün vasiyeti bu cümleyle başlar. Nukut, nakit paralar demektir. Emval, mallar demektir. Atatürk, bütün nakit parasını, hisse senetlerini, taşınabilir ve

14.10.2018
52 0 0

Manas'tan Karacaoğlan'a

Her hâlde 1970'lerin başıydı. Ayla Dikmen'in söylediği bir parça vardı: "Sabahtan uğradım ben bir güzele". Karacaoğlan'ın bu güzel türküsünün şu dörtlüğü hâlâ kulaklarımda: "Elma elma yanakların al gibi Boyu uzar gider selvi dal gibi Seherde açılan gonca gül gibi Sandım kan damlamış karın üstüne." Özellikle son mısraı hiç unutmamıştım. Geçenlerd

07.10.2018
43 0 0

Yeni bir Hz. Musa hikâyesi

Önce peygamberler tarihinde geçen kıssayı hatırlayalım.Firavunlar devrinde İsrail oğulları Mısır'dadır. Piramitlerin inşaatında çok ağır şartlarda çalıştırılmaktadırlar. Çeşitli işkencelere uğramakta, acı ve ıstırap çekmektedirler.Dönemin firavunu bir rüya görür. Kudüs'ten bir ateş çıkmış, bütün Mısır halkını yakmış, fakat İsrail oğullarını yakmamı

30.09.2018
56 0 0

İki İmam Hatiplinin hikâyesi

İkisi de büyük şehir çocuğu idi. Biri İstanbullu, biri İzmirli. İkisi de külhanbeylerinin bol olduğu semtlerde büyümüştü. Biri Kasımpaşa'da, biri Eşrefpaşa'da.İkisi de mahallelerindeki külhanbeyleriyle tanış olmuşlardı. Biri onlar gibi öne doğru kaykılarak yürümeye başlamıştı. Görenler hâlâ o alışkanlıktan kurtulamadığını söylüyorlar. Biri ise ilk

23.09.2018
49 0 0

Ümit Özdağ'ın konferansı

Millî Düşünce Merkezi, 2018-2019 dönemi bilgi şölenlerine başladı. Bilgi şölenlerinin ilk konuşmacısı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ idi. 12.09.2018 Çarşamba günü saat 19.00'daki konuşmanın konusu Suriye ve Sığınmacılar Meselesi olarak belirlenmişti. Genç, orta yaşlı ve yaşlı dinleyiciler salonu doldurmuştu. Orta yaşlılar ay

16.09.2018
60 0 0

Erhan Aydın eşine kavuşmalıdır!

Erhan Aydın çalışkan bir Türkolog'dur. Kamuoyu onu tanımaz ama biz meslektaşları kendisini çok iyi tanırız. Son olay vesilesiyle kamuoyu da Erhan Aydın adlı bir profesörün varlığından haberdar oldu.Erhan Aydın ne üzerinde çalışmaktadır Bu sorunun cevabını biz Türkologlar çok iyi biliyoruz. Bence kamuoyunun da bilmesinin sırasıdır.İnönü Üniversitesi

10.09.2018
43 0 0

Türk Dünyası

Biz Turancılar yıllarca Türk Dünyası'nın hayalini yaşadık. Sadece hayalini yaşamakla kalmadık, onları öğrenmek, durumları hakkında bilgi edinmek için de çalışıp çabaladık. Öğrendiklerimizi de kamuoyuna aktarmaya çalıştık. Türkiye'de bir "esir Türkler" bilinci oluşturmak için yazıp çizdik. Karşımızda olanlar bizi hayalcilikle suçladılar. Yılmadık, T

09.09.2018
54 0 0