Tarih nasıl durdu ya da "dış güç" neresi, "iç güç" nereye düşer

Gazze'de İsrail terör devletinin işlediği ürpertici katliamlar, soykırım, her şeyi değiştirecek, tarihin yeniden yazılmasını gerektirecek kadar korkunç!Gazze, dünyanın nasıl bir postmodern dekadansın, tefessühün, yok oluşun eşiğine sürüklendiğini ispat ediyor. Değerlerin değersizleştiği, anlamın anlamsızlaştığı, insanın ruhsuzlaştığı bir çıkmaz sokak Dünyasız insanlar, insansız dünyalar Postmodern dünyanın en özlü tarif böyle yapılabilir.Batı uygarlığının dünyayı getirip bıraktığı, hatta gömdüğü çukur bu!Dünyasız insan, kültürel genleri soykırıma uğramış insan demek.Kültürel genleri soykırıma tabi tutulan insan, celladına âşık edilen ve tasmalı çekirgelere dönüştürülen bir insan müsveddesi değil de nedir! Batılı sefih insan tipinin berbat birer klonu, karikatürü, kopyasıDünyası yok edilen insanın iradesinin varlığından söz edilebilir miBu mümkün mü Mümkün olabilir mi böyle bir şeyBATILILAR, İNSANLIĞIN İRADESİNİ VE RÜYALARINI YOK ETTİLER!Gerekler, Grek-olmayanları barbar olarak görüyorlardı.Romalılar da öyle.Kartaca'yı yok ettiler, tarihten sildiler o yüzden. Tozunu, izini bile bırakmadılar!Atlantis efsanesini, trajedisini anmaya, anımsatmaya bile gerek yok burada, değil miAvrupa, bütün kıtaları işgal etti, kültürleri târümâr etti, tabiî kaynaklarını yağmaladı.Avrupalılar kendilerini medeniyet olarak sundular, kendileri dışındaki kıtaları, toprakları, ünyaları "barbar bunlar, barbarlara uygarlık götürüyoruz" diyerek işgal ettiler!Haysiyetsizlik değil de nedir buHaydutluk, eşkiyalık, barbarlık değil de nedirSonra bir de pişkin pişkin, kendilerini uygar, başkalarını barbar olarak sunmuyorlar mı!İnsanın çıldırası geliyor!Barbar kim Uygarlık neLatin Amerika'daki medeniyetlerden, kültürlerden eser kadı mı, iz kaldı mıKaç milyon insan soykırımdan geçirildi!Yahudi soykırımını elbette ki kınayalım! Ama Yahudi soykırımı neden bu kadar insanlığın gözünün içine sokulur, neden her yerde, her mecrada, her gazetede, her ülkede, her televizyonda Yahudi katliamı dur durmak demeden anlatılır da, Latin Amerika soykırımı neden hiç anlatılmaz Afrika'da yapılan ürpertici soykırımlar neden anlatılmaz acabaÜstelik de Yahudi soykırımından daha vahim boyutları da var Latin Amerika ve Afrika soykırımlarının. Latin Amerika'da da, Afrika'da da sadece insanlar soykırıma tabi tutulmadı Avrupa'da Yahudilere yapıldığı gibi. Aynı zamanda kültürel soykırıma da tabii tutuldu bu kıtalardaki insanlığın en kadim, özgün kültürleri. Kütüphaneleri yok edildi, kültürel hazineleri yağmalandı, kültürleri târumâr edildi!Siz Latin Amerika'daki soykırıma, kültürel soykırıma dair neden hiçbir şey duymazsınızOnlar insan değil miOnların kültürleri değersiz miİşte asıl barbarlık bu!İki kıtanın on milyonlarca insanını soykırımdan geçirip tabii kaynaklarını yağmalamaktan ve kültürel kaynaklarını kurutmaktan büyük barbarlık, vahşet olabilir miModern dünya, Batı uygarlığının her alanda dünya üzerinde hegemonya kurduğu bir dünya.Aynı zamanda, başka medeniyetleri hem durdurduğu hem de diriltici, varkılıcı temel kaynaklarını kuruttuğu bir orman.Darwinyen kuralların hükümferma olduğu, güçlü olanın haklı olduğu, yaşama hakkı olduğu barbarlıklar arenası!İSLÂM DÜNYASININ BİR DÜNYASI VAR MIGelelim bizim dünyamıza Afro-Avrasya'nın kalbi, vicdanı ve ruhu İslâm dünyasınaİngilizlerin İslâm dünyası üzerinde uyguladıkları iki asırlık stratejinin iki ayağı vardı.Birincisi, İslâm'ın (yani tarih yapan İslâm medeniyetinin) tarihten uzaklaştırılması.İkincisi de, Müslümanların İslâm'dan uzaklaştırılması.Peki bu projeler, başarıya