Yekta Güngör Özden Tüm Köşe Yazıları

240 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Zikzaklar

-Pişmanlık etkili vurgulardan biridir.- Çelişkiler, terslikler, dönüşler, abartılar, yalanlar günlük söylentiler durumuna geldi. Özellikle siyasal kesimlerden bu tür açıklamaları duymak olağanlaştı. Bir zamanlar "Türk'üm demeyeceksiniz!" diyenlerin nerelere geldiği çelişkisine ibretle tanık olduk. Kendi soy bağlarına ilişkin savlar nedeniyle olacak

26.05.2022
7 0 0

Örnek yurttaşlar

Yaşamın aydınlık, karanlık süreçlerinde karşılaştığımız, rastladığımız değerlerin başında yurttaşlık özelliklerini doyurucu biçimde taşıyıp gereklerini yerine getiren kimseler gelir. Bunlar örnek kişilikleri, çalışmaları ve çabalarıyla, toplum yaşamının ışıklarıdır. Meslek gereklerini bir ulusal görev olarak algılayıp kotararak başaran bu kişilerin

23.05.2022
3 0 0

Sonsuza doğan güneş

-Yaşam güvencemizin kaynağı ve dayanağı Samsun çıkışıdır.-Ulusal varlığımızı karanlıklara gömme çarpıklıklarının birbirini izlediği 1919'un 19 Mayıs'ında Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı Samsun'a çıkarak başlatan Gazi Mustafa Kemal'in bir güneş olarak doğduğu günün 103. yıldönümünü O'nu minnet, şükran, saygı ye özlemle anarak kutluyoruz. Yokluğunu en büyü

19.05.2022
4 0 0

Toplumsal barış

-Birlikteliğin tad yaşam güzelliğidir.-;Yaşamın hastalık, yanılgı, başarısızlık, yitimler gibi olağan sarsıcı durumları dışında renkli ve ışıklı günleri, gücü ve direnci artıran, mutluluk veren zaman dilimlileridir. Sağlık ve başarıyla, kimi zaman sabır ve katlanmayla, kimi zaman acılar ve olumsuzluklarla geçen günler yaşam bölümleri, aşamalarıdır.

16.05.2022
5 0 0

Onurlu yaşam

İnsanların geçici yerleşim alanı olan yeryüzü, doğal yapısı ve olanakları ile yaşam yuvasıdır. Kimi aykırılık, kötülük ve çirkinliklere karşın daha uygun, daha yararlı bir ortam bulunmuş değildir. "Ömür" dediğimiz süreç, sınırı belli olmayan bir yaşam alanı olarak doğanın kucağında son bulacaktır. İnsanlar için gerçek beceri ve başarı, bu süreci he

12.05.2022
8 0 0

İnanç bağımlılığı

-İnanmak, güvene bağlı bir yaşam dayanağıdır.-İnsanlık ilişkilerinde önemli bir yeri olan inanmak, başlılığın temelidir. Daha çok dinsel bağlamda sözü edilen kavram, toplamsal yaşamın dayanaklarından biridir. İnanç konusunda tutuculuk öne çıkmakta, değerlendirme ve tartışma engeliyle olduğu gibi bağlılık yeğlenerek konuya bir tür dokunulmazlık geti

09.05.2022
14 0 0

Kimi sorunlar

-Yaşam yüklerini paylaşmak gidermek kadar önemlidir.-Belirsiz ve geçici yaşam sürecinin getirip götüreceklerini önceden kestirmek olanaksızdır. İnsan, kendi varlığını korumak ve sürdürmek için elinden gelen önlemleri almak, gerekleri sağlamak ve kotarmak için uğraş veren bir yapıdır. Ancak koşulların ve olanakların elverişli olması gereği de hiçbir

05.05.2022
20 0 0

Yaşam kaynağımız kadınlarımız

"Aydınlık ve esenlik, yaşam güvencesidir.''Annemiz, kardeşimiz, eşimiz, çocuğumuz olarak yaşam kaynağımızın en büyük değerleri olan kadınlarımız varlığımızın güvenceleridir. Kimi siyasal, kimi inanç kaynaklı uygulamalar ve önlemlerle yaşam koşulları ağırlaştırılmış, davranış özgürlükleri kısıtlanmış kadınlarımız, Büyük ATATÜRK'ün önderliğindeki dev

02.05.2022
22 0 0

Yaşam alanımız

-Doğa tüm insanlığındır. Irkı ve ülkesi ayrımı yoktur.-Doğumdan ölüme uzanan yaşam süreci insanların varlık alanıdır. Tanrısal bir çerçevenin içindeki yaşam sınırlıdır, geçicidir. Bu gerçeği gölgeleyip karartacak hiçbir etken söz konusu değildir. Ancak geçişi etkileyecek durumlardan sözedilebilir. Renkli renksiz yanları, sağlıklı sağlıksız dönemler

28.04.2022
19 0 0

Yargı erki

-Yaşam aydınlığının en etkin koruyucusu ve gücü yargıdır.-Adalet, yaşamın en büyük, en etkin güvencesidir. Genelde yaşam güneşidir. Haklıyla haksızı, olumluyla olumsuzu, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, gerekliyle gereksizi birbirinden ayıran ölçülerin uygulandığı görev alanıdır. Bu nedenle "Adalet devletin temelidir" sözü, yargı organlarının duv

25.04.2022
26 0 0