Yekta Güngör Özden Tüm Köşe Yazıları

275 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Neler oluyor neler

-Bilgisizlik en büyük yoksunluktur.-Konuşmak ve yazmak bir beceri, başarı olmaktan önce bir kişilik ve değer yansımasıdır. Konuşup yazanların hepsi bu belirlemenin bir yanı değildir. Kimileri bulundukları yer, kat, makam, taşıdıkları sıfat ve rütbe nedeniyle, kimileri de değişik durum ve ilişkiler nedeniyle ilgi çeker, gözetilir ve dinlenir. Ancak

Bugün
0 0 0

Hukuksallık

-Ulusal yaşam aydınlığı yasalarla korunur.- Yaptırımlar içeren düzenleyici kurallar yapısı olan hukuk, uygar yaşamın güvencesidir. Düzenlemenin önleme, belirleme ve uygulama bileşkesi bilimsel ölçülerle yaşama geçmekte, toplumsal barışın, ulusal dayanışmanın aydınlık ve esenliğini sağlamaktadır. Olumsuzlukları önleme işlevi hukukun etkinlik gücüdür

22.09.2022
13 0 0

Örnek bir kişilik ve örnek bir yaşam

-Yaşam tablosu en etkin vurgudur.-İnsanlık, insanların tutum ve davranışlarıyla yaşam düzeninin oluşturduğu bir olgudur, bir değerdir. Aileden başlayan ve eğitimle gelişen yetişme çizgisinin kişisel anlayış, tutum ve davranışla özelliğini ve üstünlüğünü kazanıp koruyarak sürdürmesi biraz da çevrenin etkisiyle tam bir yetenek sorunudur, kişilik başa

19.09.2022
17 0 0

Açıklamalar

-Gerçek ölümsüzdür.-Doğruluk, yerindelik, uygunluk, yaraşırlık insan yaşamını dokuyan özen konularının ve sorunlarının başında gelir. Ne var ki kişilik değişikliği nedeniyle değişik tutum ve davranışlarla karşı karşıya kalma bir yaşam gerçeğidir. Beklenmedik ve umulmadık durumlarla olaylar yapı ayrığının sonucudur. Hepimiz özel ve resmî yaşam alanl

15.09.2022
23 0 0

Aykırılık

-Yürürlükteki kurallara uyum topluma saygı gereğidir.-Özel yaşamda olsun, devlet görevlerinde olsun uygar kişiliğin doğal gereği,yürürlükteki kurallara uymaktır. Bu yükümlülük yurttaşlığın başta gelen sorumluluğudur. Toplumsal düzenin gerekleri tüm yurttaşlar için bağlayıcıdır. Yasaların öngördüğü düzenin devlet yönünden özenle izlenmesi yanında yu

12.09.2022
21 0 0

Seçimler

-Seçimler, ulusal ve toplumsal istemlerin kaynağı ve dayanağıdır.-Ülkeyi ve ulusu her yönden dana iyi duruma getirmek görevinin sorumlusu olan siyasal iktidar seçimlerle belirlenir. Demokratik düzenin temeli böyle atılır. Kendi kendini yönetmenin ulusal bağlamdaki kuralı budur. Ulusların bu düzeye gelme çabaları tarihlerin en büyük sorunları ve en

08.09.2022
22 0 0

Yargıya saygı

Adalet, yargının bayrağıdır.Ulusal, toplumsal, kişisel yaşamın belirgin güvencesi yargıdır. Yargının bağımsızlığı, ulusal bağımsızlığı anlamlı kılan başlıca değerdir. Adaleti yaşam güneşi olarak gerçekleştiren yargının insanlık, eşitlik, güvenlik, barışla yaşam aydınlığının kaynağı özelliği, niteliğinin özgünlüğünü yansıtmaktadır. Yargıyı biçimsel

05.09.2022
36 0 0

Yalnızlık

-Yalnızlık, yaşam karanlığıdır.-Kimileri "Sağlık ve mutluluk ortamı" dese de gerçekte yaşam karanlığıdır. Kimi durumların, kimi çalışmaların gerektirdiği doğal ya da zorunlu yalnızlık başka. Bunlar yaşamın akışına ve koşullarına uygun yürütülmektedir. Ancak yalnızlık olağan yaşam içinde katlanılması güç bir boşluktur. Kimilerinin yalnızlığı sevmesi

01.09.2022
25 0 0

Atatürk

TÜRKİYE'nin ufkunda sonsuza doğan güneş.Ayla yıldızlar O'nu yansıtan ikiz kardeş.Aydınlığı ülkemin yaşam güvencesidir.Gençliğe EMANETİ insanlığın sesidir.Çağrısıyla katıldık uygarlık koşusuna.Bağımsızlık, özgürlük ödülü yurttaşına.Kutsal ANADOLU'muz O'nun armağanıdır.Albayrak gökyüzünün en şanlı sancağıdır.Yaktığı ışıklarla aydınlandı yolumuz.Asla

29.08.2022
24 0 0

Yalnızlık

-Umut, karanlıkta bir ışıktır.-Canlılar toplu yaşam sürdürürler. Her birinin öbürüne gereksinimi doğumdan ölüme kadar uzanır. Dünyaya gelişleri birbirine bağlı olduğu gibi dünyadan ayrılıncaya kadar da birliktelikleri bir yaşam koşuludur. İnsanlar için bu durum daha zorunlu, daha gerekli ve daha yararlıdır. Bir tür varlık kaynağı ve gücüdür. Evde,

25.08.2022
19 0 0