Yekta Güngör Özden Tüm Köşe Yazıları

331 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Demokrasi güneşi

- Siyasal düzen toplum güvencesidir. -ATATÜRK'ümüzle arkadaşlarının ulusumuza özgün armağanları ve korunup yücelmesini Türk Gençliği'ne emanet ettikleri Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza değin yaşatıp yüceltmek hepimizin en onurlu görevidir. Kim ne yaparsa yapsın, kimler neler yaparsa yapsın demokrasi güneşi ülkemizin ufkunda doğduğu gibi sonsuza deği

25.05.2023
4 0 0

Ulusal istenç

-Seçimler demokrasinin namusudur, onurudur.-Ulusal yaşam kurumu olan devlet, seçimlerle göreve gelen yurttaşlar tarafından yönetilir. Seçimler yasalarla düzenlenen halk istencini belirleyip yansıtan öngörü düzenlemesidir. Seçmenlik, en doğal, en temel yurttaşlık sıfatıdır. Hak ve görevi birlikte içeren bu sıfat, ülke yönetiminin kaynağı ve dayanağı

22.05.2023
6 0 0

Atatürk Güneşi 19 Mayıs

-Samsun'da doğan güneşbatmadı, batmayacak. -Anadolu topraklarında sonsuza değin bağımsız ve özgür yaşamamızı sağlayarak tarihimize altın sayfalar ekleyen Mustafa Kemal ATATÜRK' ün Türk Ulusu'na armağanlarının başında 19 Mayıs gelir. Bağımsızlık ve özgürlük için Samsun'a çıkış günü ulusumuzun bayramla kutladığı bir onur sayfasıdır. Günümüzde demokra

18.05.2023
7 0 0

Demokrasi Güneşi

-Toplumsal aydınlık, siyasal düzenin başlıca amacıdır.-ATATÜRK armağanı şanlı cumhuriyetimizin ulusal yapımızın en görkemli biçimi olduğu tartışılamaz. Kimi siyasal amaçlar ve nedenlerle gözardı edilen ulusal yapımızın niteliği aşırı düşünce, duygu ve amaçlara kıydırılamaz. ATATÜRK güneşinin Samsun'da doğduğu 19 Mayıs görkeminin 123. yıldönümü, yin

15.05.2023
23 0 0

Toplumsal barış

-İnsanlık ve dayanışma yaşam aydınlığıdır.-İnsanlığın başlangıcından beri savaşlarla, kıyım ve yıkımlarla varlığını korumaya çalışan toplumlar ve bireyler hep güneşe doğru koşmuşlardır. Karşıtlıkların, çatışma ve kavgaların neden olduğu karanlıklar ve güçlükler birer yaşam dersi olarak insanları uyarmış, giderek gelişen toplum yaşamının sorunları a

11.05.2023
27 0 0

Hak ve özgürlük yöntemi

-Demokratik yaşamın en belirgin hak ve özgürlük yöntemi seçimlerdir.-Ulusal yaşamın en gerçekçi ve en çağdaş yönetim biçimi demokrasidir. Mutlakiyet ve meşrutiyet sistemlerinden sonra yaşama geçirilen, halkın kendi kendini yönetme düzeninin adı olan demokrasi, uygulama biçimleriyle ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de kaynağında yapı aynıdır ve yö

08.05.2023
12 0 0

Demokratik açılım

-Ulusal yaşamın siyasal güneşi demokrasidir.-Ulusların yaşam düzenleri varlıklarının güvencesidir. Çağdaş sistemler içinde en etkin ve doyurucu olanı demokrasidir. Halkın kendi kendini yönetme ilkesinin (prensibinin) yaşama geçme biçimi olan demokrasi siyasal yaşam biçimi olarak benimsenen bir düzendir. Ülkemizde temeli cumhuriyet olan ulusal yaşam

04.05.2023
16 0 0

Seçimler

-Yurttaşlığın en doğal gereği yöneticileri belirlemektir.-Mutlakiyet, meşrutiyet, cumhuriyet çizgisinin en çağdaş noktası demokrasidir. Halkın kendi kendini yönetme düzeninin günümüzdeki yapısı olan demokrasi, ulusların özgürlük ve uygarlık yapısı olarak yaşam güvencesidir. Demokrasiyi yaşama geçiren de seçimlerdir. Yurttaşların seçmen olarak kulla

01.05.2023
18 0 0

Demokrasi güneşi

-Yaşam aydınlığının kaynağı özgürlüktür.-Ulusal Kurtuluş Savaşı Zaferi'nden sonra Mustafa Kemal'e hükûmet sistemi olarak meşrutiyetin önerilmesine karşın o günün koşullarında ATATÜRK ve arkadaşlarının cumhuriyeti gerçekleştirmeleri zamanın unutulmaz olaylarından biridir. Bizim için en büyük devrimidir. Kurtarıcıların yurtseverliklerinin, ileri görü

27.04.2023
18 0 0

ATATÜRK

Kucak açıp güneşle süslenen çiçeklerleGökyüzü yıldızlardan oluşan sonsuz bahçe.Adımları önünde ne dağ kaldı, ne denizKoşturdu rüzgâr gibi engin maviliklere. Yaşamı örnek bize, başlıbaşına destanNereye el atmışsa kazandırdı şeref, şan.Kalmadı önünde hiç baş eğmeyen bir düşmanCumhuriyeti kurdu göğsünü gere gere. Ayyıldızın ışığı aydınlattı ülkeyiDost

24.04.2023
28 0 0