"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Yekta Güngör Özden Tüm Yazıları

177 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Örnek kişilikler aydınlığı

-Gölgeler ışık tutulmasıdır-Yaşamın aydınlığı türlü yaşatan üstün değerlerden gelir. Kişilikleri, yaklaşımları ve uğraşlarıyla toplumsal dayanışmayı dokuyan seçkinlerimiz ufkumuzu aydınlatan güneşler gibidir. Bilim, sanat, spor ve kültür alanıyla ekonomi konularında güçlükleri gideren, sorunları çözen, katkılarıyla toplumsal barış başta olmak üzere

29.07.2021
40 0 0

Değişik konular ve sorunlar

-İnsanlığın olmadığı yerde adalet, adaletin olmadığı yerde insanlık olmaz.-Yaşam aydınlığı insanın en yararlı açılımıdır . Sağlığı, başarıları, etkinliği, gücünü aldığı değerlere dayanır. Özgürlük ve esenlikle gerçekleşen mutluluk yaşamın en verimli kaynağıdır. Dünya günlerinin oluşturduğu ömür, insan varlığının toprak üstündeki süresidir. Ölçüsünü

26.07.2021
35 0 0

Karanlık sayfalar

-Aç kalmak, açık kalmak, açıkta kalmak yaşam karanlığıdır.-Her ulusun tarihinde kıvanç duyuran, övünme nedeni olan şanlı sayfalar bulunduğu gibi yürek burkan karanlık ve kanlı sayfalar bulunur. Tarihimizin haklı övgülere ve övünmemize neden olan parlak sayfalarıyla duyduğumuz doyumsuz kıvanç, ulusumuzun onurlu yaşamının bizi mutlu kılan başarıların

22.07.2021
25 0 0

Siyasal düzeyin göstergeleri

-Aydınlığa karşı çıkanlar karanlıktan yararlananlardır.-Siyaset ilgililerinin canlandırdığı siyasal düzen, toplumsal ulusal yaşamın güncel ortamıdır. Özellikle bu alanda uğraş verenlerin yönetip yönlendirdiği etkinliklerle renklenip sonuçlar vermekte, yararlı ya da sakıncalı çizgileriyle geleceği de etkilemektedir. Ancak, her şey ilgili kişilerin n

19.07.2021
19 0 0

Neler oluyor neler

-Düşenlerin çoğu yürümesini bilmeyenlerdir.-Ulusal yaşamın aydınlığı siyasal çalkantılarla gölgelenip kararıyor. 1 Temmuz 2021'de ayrıldığımız İstanbul Sözleşmesi'yle yitirdiğimiz güvenceler, değerler yaşamımızı karartan sapmalardan biri olmuştur. Aile kavramı ile kadın varlığına yönelik olumsuz yaklaşım, siyasal yalanları bir kez daha sergilemiş,

15.07.2021
22 0 0

Hukuksal çelişkiler

-Büyük adam küçük iş yapmaz-Anayasamızda nitelikleri sıralanarak bir ''Hukuk devleti" olarak belirtilen Türkiye Cumhuriyeti'miz kanımızca çelişkili yönetim biçimiyle öngörülen niteliğiyle uyuşmazlık içindedir. Anayasa'nın 103. maddesindeki metinde çok açık yer alan ".. görevimi TARAFSIZLIKLA yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağım..." andıyl

12.07.2021
35 0 0

Siyasal bir gösterge

-Durumun göstergesi tutum, tutumun göstergesi durumdur.-Toplumun siyasal eğilimi seçimlerde kullanılan oylarla belli olur. Genel ve yerel seçimler siyasal partilerin benimsenme durumunun göstergesidir. Yönetimin kimin elinde olacağını öngören oylar siyasal açılımın belirtecidir. Seçimlere verilen önem, demokratik yapılanmanın onuru ve namusu sayıla

08.07.2021
33 0 0

Özlüyorum

- Özlem, yürek yangınıdır-Yaşam rüzgârlarından biri, kimi zaman fırtınaya dönüşen özlemdir. Çok güçlü kavuşma, erişme isteği olarak özellikle ayrı kalanların yaşadığı, tutku düzeyindeki buluşma, karşılaşma yangısıdır. Beklentinin burukluğu, beklenenin gelmesi, beklenenlerin oluşması, gerçekleşmesiyle giderilir. Buluşmanın, kavuşmanın özgün mutluluk

05.07.2021
29 0 0

ÜZEN ve UTANDIRAN DURUMLAR-TUTUMLAR

Toplumsal yaşamın insanı üzen durumlarıyla insanların tutum ve davranışlarındaki utandırıcı yansımalar sürdükçe esenlik ve güvenlik endişeleri de ne yazık ki sürecektir. Ahlâktan eğitime uzanan yanlışlık ve çarpıklıklar toplumsal aydınlığımızı gölgeleyip karartıyor. Karşıtlık, engelleme, bozgunculuk, sapkınlık ve düşmanlığa uzanan kara çizgide iliş

01.07.2021
27 0 0

Hukuksuz kalmak

-Ölçülü olmak erdem (meziyet)dir.-İnsan yaşamında, tutum ve davranışlarında ölçülü olmak, nitelik yüceliğidir. Toplumsal yaşamın ölçüleri hukukla belirlenir ve uygulanır. Hukuk alanında, hukuk bağlamında yapılan bir düzenleme mutlak kesin hukuksuzluğu sağlamaz. Hukuka aykırı öyle çelişkili, öyle karmaşık ve anlamsız kurallar yürürlüğe konuluyor ki

28.06.2021
44 0 0