Yavuz Bahadıroğlu Tüm Köşe Yazıları

275 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Osmanlı'da ev hayatı

p class"p1""Osmanlı insanı" dediğimiz zaman hem bir şefkat manzumesini hatırlamalıyız, hem de bir cesaret âbidesini... Onların hepsini olmasa bile, birçoğunu "yürek adam" olarak tanımlamak mümkündür! p class"p1""Yürek adam" formasyonundan son derece mahrum bulunduğumuz, ama son derece büyük bir iştiyakla da istediğimiz bu hasrete acaba nasıl ulaşa

03.11.2020
122 0 0

Osmanlı evleri ve modern evlerimiz

p class"p1"Eskiden "mahalle" içinde az katlı, yüksek tavanlı, kendimize mahsus evlerde yaşardık. Şimdi çok katlı, basık tavanlı, birbirlerine tıpatıp benzeyen apartmanlardan oluşmuş sitelerle "otel konforunda akıllı rezidans"larda yaşıyoruz p class"p1""Ev" deyip geçmeyin, yaşanan mekânın karakteristik özelliklerinin insanüstünde belirleyici ve kal

02.11.2020
106 0 0

Toplum yeniden inşa edilmeli

p class"p1"1800'lerde Osmanlı Devleti'ni gezen ve İstanbul'da uzun süre kalan Fransız gezgin Brayer, "İstanbul'da Dokuz Yıl" ismiyle Türkçeye de çevrilen kitabında, şöyle diyor: p class"p1""Türkler Peygamber Hazret-i Muhammed'e hayrandır Hayatlarını ona göre düzenlemeye çalışırlar, sadece onu örnek alır ve sadece onu taklit ederler." p class"p1"Ga

31.10.2020
121 0 0

Osmanlı'da çocuk olmanın anlamı

p class"p1"Osmanlı'yı diri tutan temel müessese ailedir: Onu mahalle, mescit, esnaf teşkilâtları (lonca) ve sohbethâneler tamamlar. p class"p1"İsviçreli Prof. Gaston Jezz yazıyor: "Ben Batılı bir âile hukuku profesörü olarak diyorum ki; Türk milletinin elinden âile nizâmını alınız, geriye çok bir şey kalmaz." p class"p1"Osmanlı Devleti'ni yücelten

30.10.2020
99 0 0

Ah "gamlı hâzân"

p class"p1"Bu sabah bahçeme baktım ki, güller seyrelmiş, ağaçlarda yapraklar sararmış. Ortamda eski neşe, eski tat yok. p class"p1"Dilime Melâhat Pars'ın meşhur hicaz (aksak) şarkısı düştü: p class"p1""Ben gamlı hâzân, sense bahar, dinle de vazgeç, p class"p1"Sen kendine, kendin gibi bir taze bahar seç p class"p1"Olmaz meleğim böyle bir aşk, bende

24.10.2020
112 0 0

San'at-Edebiyat

p class"p1"Kültür, edebiyat, şiir, sanat, dil ve tarih; kısacası "ortak kültür", "kalabalık"ları "Millet" yapan ve milleti bütünleştiren unsurlardır. p class"p1"Bu damarlar kurursa dil fakirleşir, şiir kısırlaşır, sanat yozlaşır, edebiyat verimsizleşir, kültür çoraklaşır; o zaman da eğitim anlamsızlaşır ve tabii insan şaşkınlaşır p class"p1"Çünkü

23.10.2020
117 0 0

Eskiden "moral-motivasyon" merkezlerimiz vardı

p class"p1"Ertuğrul Gazi, oğlu Osman Gazi'yi sık sık Bilecik'teki Şeyh Edebali Tekkesi'ne götürürdü. Küçük Osman, tekke sohbetlerinde Şeyh Edebali'yi can kulağıyla dinlerdi. p class"p1"Osman Gazi, "insan"nın kıymetini, "vicdan"ın mahiyetini, "ahlâk"ın asaletini, "adâlet"in hikmetini ve "devlet-i ebed müddet" kavramınınanlamını o tekke sohbetlerind

21.10.2020
111 0 0

Batı bize düşman mı

p class"p1"Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız büyük bir çaba göstererek Batılı liderlere dert anlatmaya çalışıyorlar, ama her defasında hayal kırıklığına uğruyorlar: Yalan, iftira, isnat, provokasyon havada uçuşuyor p class"p1"Bu hale şaşıranlar olabilir, ancak tarihten nasibini almış olanlar için hiç sürpriz değil. "Gâvur"un bizi neden anlama

20.10.2020
112 0 0

Müsamahakârlıktan tahammülsüzlüğe

p class"p1"Biz eskiden hem birbirimize, hem de farklı inançlara ve milliyetlere mensup insanlara "nazar-ı müsamaha" (hoşgörü) ile yaklaşırdık. Kimse kimsenin inancına, ibadetine, kıyafetine "yan göz" bakmaz, "kem söz" etmezdi. p class"p1""Irkçılık" gibi, "Ötekine tahammülsüzlük" de "Batı hastalığı"ydı ve içimize "Batılılaşma süreci"nde girmişti. İ

19.10.2020
103 0 0

Osmanlı ve azınlıklar

p class"p1"Bildiğiniz üzere, Osmanlı Devleti çok uluslu ve çok kültürlü, emperyalist olmayan bir imparatorluktu. Farklı dinleri, dilleri, ırkları barış içinde bünyesinde yaşatırdı. Azınlıkları ne kendisi ezerdi, ne de birbirlerine ezdirirdi. Şefkatle yaklaşır, adâletle hükmederdi. O kadar ki, Osmanlı asırlarının ilk zamanlarında, farklı dinlere me

17.10.2020
119 0 0