Salim Köklü Tüm Köşe Yazıları

181 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Ömrü uzun, ameli güzel olmakbüyük saadettir

Dünya hayatı rüya gibidir. Ölüm uyandırıp rüya bitecek, hakiki hayat başlayacaktır. Hadis-i şerifte, (İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar) buyuruldu. Sefer-i AhiretÖlmeden önce uyanmak gerekir. Peygamber efendimiz, (Şu kişiye şaşılır ki, o dünyanın peşinde, ölüm de onun peşindedir) buyurdu. Ebû Nuaym O hâlde, (Nasihat olarak ölüm yeter) Beyheki h

26.02.2023
34 0 0

Sadaka kazaları ve belaları defeder...

Allah rızası için yapılan, maddi ve manevi her iyiliğe, "sadaka" denir. Kendisine ve bakması vacip olanlara lazım olandan fazla malı bulunan kimsenin sadaka vermesi müstehabdır, sevaptır. Sıkıntısı olan çok sadaka vermelidir. Gerek zekât, fıtra, adak ve akika, gerekse sadaka şeklinde yapılan yardımlar, insanı kazalardan, belalardan korur. Dünyada,

19.02.2023
29 0 0

Çocuklarınıza iyi bir isim, Müslüman ismi verin...

Bir İslam âliminin nasihati -2-Müminin kalbini kırmak çok büyük haramdır. Bir mümin, bir müminin kalbini kırsa 70 defa Kâbe'yi yıkmaktan daha büyük günaha girer. Bunları okumak, öğrenmek lazım. Çocuk, Allahü teâlânın emanetidir, İslam terbiyesi verin, dinimizi öğretin. Siz onlardan mesulsünüz. Çocuklarınızı iyi ahlaklı, dini bütün kimselerle evlend

01.01.2023
30 0 0

Evlatlarınıza İslamiyeti ve İslam âlimlerini sevdirin...

Evladınıza namazın önemini anlatın ve namaza teşvik edin. Onun istikbalini garantiye almak, iyi bir Müslüman olması ile mümkündür. Bir İslam âliminin nasihati-1İslam âlimlerinin nasihatleri, tavsiyeleri ilaç gibidir. Hem gönüle hem de bedene şifadır. İnsan bu nasihatleri okuyarak ya bilmediği bir şeyi öğrenir yahut gafletten uyanmasına vesile olur.

25.12.2022
30 0 0

Ailede görgü kuralları

Görgü kuralları, gerek ailenin ve gerekse toplumun seviyeli, huzurlu ve düzenli bir hayat yaşamasını sağlar. Görgü kuralları; toplumların inanç, eğitim, ekonomik güç, örf ve âdetlerine göre farklılıklar gösterir. Görgü kuralları; bir toplumdaki insanların, birbiriyle münasebetlerinde olgun, medeni davranışlar içinde bulunmalarını sağlar. Ayrıca bun

18.12.2022
39 0 0

Elinden geldiğikadar herkese iyilikyap!

"İdaren altındaki kimselerin, ihtiyaçlarını gözet! İnsanlara iyilikte bulunmak, onların ihtiyaçlarını gidermek büyük nimettir." Abdullah bin Tahir, Abbâsîler zamanında yaşamış, insanları güzel idare etmekte mahir bir vâli idi.Oğlu, Rakka valiliğine tayin edilince buna uzun bir nasihat mektubu yazdı. Daha sonra bu nasihat mektubu Halifenin eline geç

11.12.2022
48 0 0

Darda kalana yardımetmek...

Müslümana yardım etmenin, onu sevindirmenin fazileti çoktur. Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamak çok kıymetli ve çok sevaptır.Evliyanın büyüklerinden bir zat hacca gitmişti. Hacda başından geçen bir hâdiseyi şöyle anlattı:Haccı bitirip dönmek üzere olduğumuz bir zamanda, bir ara Mescid-i Haramda uyuyakalmışım. Rüyamda iki cihan sultanı Sevgili P

04.12.2022
40 0 0

Biri seni incitse de sen onu incitme!..

Kıymetli nasihatler -3-Öfkelenme! Biri sana öfkelenip sert söylerse, sen ona yumuşaklıkla cevap ver. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Yumuşak davran! Sertlikten ve çirkin şeyden sakın! Yumuşaklık insanı süsler. Çirkinliği giderir) Müslim ve (Kendisine yumuşaklık verilen kimseye dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir.) TirmiziAhmaklara susmaktan ba

27.11.2022
49 0 0

Güzel söz söyleyen, güzel söz işitir...

Kıymetli nasihatler -2-Güzel söz söyleyen, güzel söz işitir. Düşünmeden istediğini söyleyen, istemediği sözü işitir!Sözü yerinde söyle. Çünkü yerinde söylenmeyen söz, tatlı ve güzel de olsa acı ve çirkin görünür.Kendini sıkıntıya sokacak sözü söyleme. Bu durumda susmak daha iyidir. Yerinde susmak sağlıktır. Çünkü çok kişi sağlıklı iken, yersiz sözü

20.11.2022
35 0 0

"Kulağını bu öğütlere açık tut ey oğul!.."

Kıymetli nasihatler -1-1082 yılında Kûhistan Sultanı İskender bin Kâbûs, oğlu Gilan Şah'a önemli nasihatlerde bulunmuştur. Tarih boyunca pek çok padişah, sultan ve devlet adamı bu nasihatlerden faydalanmıştır. Ayrıca bu nasihatler birçok edebî ve ahlakî eserlere kaynak olmuştur.Nasihat özetle şöyledir:Ey oğul, artık ben kocadım. Zayıf ve azıksız ol

13.11.2022
35 0 0