Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı

Yenisöz

Evliya Çelebi'yi Nasıl Bilirsiniz

Rahmetli Teoman Duralı, evvel zaman içinde, bir okurunun kitaplarını kalın bularak okuyamadığını ve bu yüzden kendisinden şikâyetçi olduğunu, bunun yerine ince kitaplar yazmasını istediğini söyleyerek "Omurgasızlaştırılmış Türklük" kitabını bu yüzden kaleme aldığını anlatmıştı. Evet, milletimizin kalın kitaplarla arası pek iyi değildir. Peki, halkı

Yüzüncü Yıl Eğitimde Nasıl Başladı

Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakan Prof. Dr. Yusuf Tekin yönetmeliğin temel amacının "okullardaki ölçme ve değerlendirme uygulamalarının niteliğinin artırılması, ülke genelinde etkili bir izleme ve değerlendirme sistemi geliştirilmesi" olduğunu dile getirdi. Heme

Estetik ve eğitim üzerine

Estetik, sanat felsefesinin bir alanıdır. Sanatta beğeni estetik ölçütlere göre belirlenir. Güzeli güzel yapan ölçütlerse estetikle netlik kazanır. Başka bir deyişle insanlarda hoş duygular ve heyecan oluşturan şeylerin inceleme ve değerlendirilmesi estetik ile ilgilidir. p class"MsoNormal" style"margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0p

Benim meselem

Başlığı okuyunca ülkemizde belli bir kuşağın aklına hemen Müslüm Gürses'in aynı adı taşıyan meşhur şarkısı gelecektir. Ne diyordu rahmetli; Bu benim meselem, derin meselem Ezelden ebede giden meselem Hatırım çiğnendi kalbim kırıldı Ömrümün derdidir benim meselem... Başka bir şarkıda da denildiği gibi "Herkesin bir derdi var, durur içerisinde!" Evet

Çalışma disiplini yahut irade terbiyesi

Aziz Sancar'ın hemen her ortamda gençlere çok çalışmalarını tavsiye ettiğini duymuş veya okumuşsunuzdur. Yine onun "Hepimizin zekâsı aşağı yukarı aynı, farkı çok çalışmak yaratıyor." tespitini de belki duyanınız olmuştur. "Evlatlarımıza çalışmayı öneren ilk ve tek kişi değerli hocamız değil! Anne-babalar, öğretmenler ve daha niceleri onlardan sürek

Sadelik mi gösteriş mi

Ünlü deneme yazarı Francis Bacon, bir yazısında "Erdem kendini en iyi sadelik içinde gösterir." der ve bunu yaşadığı döneme ait bazı kişilerle örneklendirir. Peki, siz hiç düşündünüz mü, insana sadelik mi yoksa gösteriş mi daha çok yakışır Ya da siz hangisini seversiniz Veyahut bizim toplumumuz hangisine daha çok meraklıdır "Kendimize bakarsak sade

Kitap seçimimizin kısa tarihi

İster okumayı öğrenme (okuryazar olma) noktasında ister okuma kültürü ve alışkanlığı noktasında olsun, okuma belli bir süreç dâhilinde gerçekleşir. Mezkûr sürecin etkili olarak yürümesini sağlayan unsurlardan biri de okunacak materyalin (kitap, dergi, dijital materyal vb.) seçimiyle ilgilidir. Günümüzde bu seçimi etkileyen ortamların başında multim

Nurettin Topçu Eğitim Üniversitesi

Daha önce bu sütunda Türk asrına başlarken eğitimde odak sorunun "istikamet" olduğunu dile getirmiş; diğer meselelerin de buna bağlı olarak çözülmesi gerektiğini ortaya koymuştuk. Evet, ikinci yüzyılda ortaya konacak olan bu yeni paradigmayla hem eğitimde gerçek iyileşme ve ilerlemenin kaydedilmesi mümkün olacak hem de bütün bu değişim ve dönüşümü

Eğitim için bir hâl çaresi: Türkiye okuma ve yazma merkezleri

Günümüzde öncelikle fertlere okuma becerisini kazandırmak, daha sonra onları düzenli okur hâline getirmek, okunacak kitap ve diğer materyallerin sayısını artırıp çeşitlendirmek ve nihai olarak nitelikli okur yetiştirmek hemen her ülkenin eğitimdeki öncelikli hedefleri arasındadır. Çünkü okumanın ülkelerin eğitimdeki verimliliğini yüzde 30 düzeyinde

Türklerin Okuma Sosyolojisi

İnsanın sosyal davranışlarını inceleyen bilim dalı olan sosyoloji ile bireysel bir beceri olarak başlayan ancak kültürel bir faaliyete dönüşen okuma arasında yakın bir ilişkiden söz edilebilir. Köksal Alver, okuma sosyolojisini, okuma eylemine toplumun bakışı ve biçtiği değer, okuyan bireyin toplum karşısında takındığı tutum, okuma eylemiyle toplum