Özkan Sapsağlam

Yenisöz

İnsanın en zor sınavı: Kurban

"Yılda bir kurban keserler halk-ı âlem îyd için, Dem be dem saat be saat men senin kurbanınam..." (İnsanlar, yılda bir defa kurban keserler ibadet için, Ben ise her an ve her saat senin için kurban olurum). Fuzuli'nin bu güzel beytinde dile getirdiği gibi, hangimiz şeksiz ve şüphesiz; her saat ve her an, hiçbir tereddüt içerisinde olmadan,

Unuttuklarımız

"Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür." Yani insan, unutan bir varlıktır. Bu yazı unutulan bazı şeylerin hatırlatılması maksadıyla yazılmıştır. Bazı şeyleri unuttuğunuzu düşünüyorsanız ki aksi ihtimal dahilinde değildir; siz de aşağıdaki satırlar arasında unuttuğunuz şeylerden bazılarını yeniden hatırlayacaksınız. Allah dileseydi, insan elbet

Gazze'de katledilen masumlarla aramızda bir bağ var mı

"Ve dünya bir gözyaşı vadisi, bir vehim, bir rüya. Gök sağır, toprak düşman, insan zavallı. Tarih bu sonsuz kavganın hikâyesidir." Büyük mütefekkir Cemil Meriç, Umrandan Uygarlığa isimli eserinde bu dizelerle özetler, dünyanın ve insanın acınacak halini. Yüzünüzü hangi yöne dönerseniz dönün, orada başka bir dramın, başka bir vahşetin yaşandığı

Başarı saplantılı ebeveynlik

Sadece ölçülebilen, sayılarla ifade edilebilen şeylerin değerli olduğu bir dünyada, çocuklara atfedilen değer de sayılara göre belirleniyor. Sayılarla, yani lise ve üniversite sınavlarında elde edilen sonuçlarla. Dört yanlışın sadece bir doğruyu değil bazen bir hayatı alıp götürdüğü, sınav sonuçlarına göre değer atfedilen çocuklar. Çocuk olmay

Hakikate uymak yerine hayata uymak

Hakikat ve hayat arasında bir tutarlılık olsaydı, bir seçim yapmak zorunda kalmazdık. Ne yazık ki yaşadığımız hayat ile hayatı düzenleyen hakikat arasında derin uçurumlar var. İnsanları yutan, öğüten ve yok eden uçurumlar. Ve gün geçtikçe birbirine yabancılaşan ve zıtlaşan iki kavram artık; hakikat ile hayat. Hakikat ile kastım; Allah'ın kâinat

Fenomenler ve putlar

"Kahramanları değil maskaraları alkışlayan" bir toplum der, Merhum Cemil Meriç. Biraz kızgın, biraz üzgün dahası sükût-u hayale uğramış bir mütefekkir ve ideal adamı olarak. Üstadın, şikâyet ettiği husus hakkında aradan geçen onlarca yıla rağmen değişen pek bir şey olmamış. Alkışlananlar ve unutulanlar hala aynı. Web 2.0 (ikinci nesil internet hizm

Eğitimin mânası yok

Cehalet, tüm olumsuzlukların müsebbibi olarak görüldü ülkemizde. Kimilerine göre, şiddet olaylarının ve adli suçların sebebi cehaletti. Yaşamdaki kabalığın, yolsuzlukların, ekonomik ve ahlaki problemlerin altında yatan neden de cehaletti. Cehaletin müsebbipliğini kimse sorgulamıyordu. Çünkü tüm marazları doğuran ve büyüten bir şeydi "cehalet"Gelin

Başarı ve mutluluğu tesadüflerde aramak

İnsanlar, adeta bir bekleyiş içerisindeler. Bir tesadüf, bir sürpriz olacak ve hayatları birden değişecek. Bir anda çok mutlu, çok başarılı, çok varlıklı olacaklar. Bir şey olacak ve dünya daha güzel daha yaşanılır bir yer olacak. Gerçekten de bu mümkün mü Gerçekten de hayatta sürprizler ve tesadüfler var mı Yoksa bu çürüten, oyalayan ve aldatan bi

Teknolojinin kıskacında ebeveyn olmak

Alemde her ne varsa zıddıyla kaimdir. Gece ve gündüz gibi, yaz ve kış gibi, yaşam ve ölüm gibi. Mesela su hem yaşatır hem de boğar. Teknoloji de öyledir. Doğru kullanılırsa hayatımıza pek çok kolaylık katar. Yanlış ve bilinçsiz kullanılırsa hayatımızdan pek çok şeyi alır götürür hatta bazen hayatımızı da... Bu duruma bir örnek olarak Mavi Balina

ENlerin ardında tükenEN insan

En başarılı insan, en yakışıklı adam, en güzel kadın, en havalı genç, en hızlı atlet, en çok izlenen televizyon kanalı, en çok satan ürün, en yeni moda, en meşhur lokanta...Diye uzuyor, bitmek tükenmek bilmeyen "en" ler listesi. Sadece insanların değil, duyuların, duyguların, yeteneklerin hatta nesnelerin bile yarıştırıldığı modern dünyada. Ve "en"