Özkan Sapsağlam Tüm Köşe Yazıları

56 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Çocukları Ebeveynler mi Yoksa Ekranlar mı Büyütüyor

Dünün çocukları daha çok yoksulluktan mağdur oldular. Bugün ki çocuklar ise yoksunluğun mağduru oluyorlar. Sevgiden, ilgiden, merhametten ve ebeveynlerinden yoksun çocuklar. Ve çocuklarının yaşamlarındaki yoksunluklarını daha çok harcayarak, imkanlarını çocuklarının başından aşağıya boca ederek telafi etmeye çalışan ebeveynler. Dünyaya geldiği and

15.09.2022
21 0 0

İnsan Olmakİnsan Ölmek

"Hoşça bak zatına kim zübde-i âlemsin sen, Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen." Şeyh Gâlib, insanı bu dizelerle anlatır. "Kendine dikkatlice bir bak; sen âlemin özüsün. Sen varlıkların gözbebeği olan insansın" der. Evet, varlıkların en yücesi ve şerefli olanı, Allah'ın meleklerden ve hayvanlardan üstün kıldığı varlık, insan. Batı'da çağlar bo

01.09.2022
21 0 0

Ebeveynlik Ehliyeti Bir Ütopya mı Yoksa Bir Olasılık mı

Otomobil, ruhu ve kalbi olmayan, duyguları veya kaygıları bulunmayan bir nesne. Peki, bu ruhsuz ve duygusuz nesneyi kullanmak için aradığımız yeterlilikler neler Sağlık raporu, ehliyet sınavında başarılı olmak ve uygulamalı sınavda becerimizi kanıtlamak. Peki, dünyanın en değerli varlığı olan insanı hayata hazırlamak, onu yetiştirmek ve büyütmek i

18.08.2022
31 0 0

Türkiye'nin Suça Sürüklenen Çocukları

"Dal nasıl, yaprak nasıl, ekin nasıl büyürse Toprak nasıl uyanırsa bir incecik yağmurdan Orda bir çocuk büyür yumak yumak bir nurdan, Burda ben..." Yavuz Bülent Bakiler, ne de güzel anlatmış şiirinde, çocukları ve çocukluğu. Toprak için yağmur ve bitki için güneş ne ise insan ve toplum için çocuk o dur. Çocuklar bir milletin var olmasının ve gelec

04.08.2022
34 0 0

Ecel Vardır Gelir Bir Gün

Ölümsüz olmak, insan için önemli bir idealdi. Kimileri biyolojik olarak ölümsüzlüğün ardına düştü kimileri ise manen ölümsüzlüğü aradı. Çağlar boyunca var olan ve belki mahşere dek sürecek olan biyolojik ölümsüzlük arayışı insan için bir ütopyaydı aslında ve sonu hep hüsrandı. Bu arayış hala da bitmiş değil. Amerikan emperyalizminin sembol isimleri

21.07.2022
24 0 0

İnsan, İmtihan ve Kurban

İnsan varoluşundan beridir sayısız imtihan ile sınandı. Fakat bu imtihanlardan çok azı Hz. İbrahim'in imtihanı kadar çetindi. Rabbinden bir evlat dileyince, tüm duaların muhatabı bu duaya cevap verdi ve ona güzel İsmail'i bağışladı. Bu güzel nimet, içinde en ağır imtihanı da saklıyordu. Ahdini yerine getirme vakti geldiğinde güzel evladına rüyasını

07.07.2022
32 0 0

Hayalimizdeki ve Hayatımızdaki Çocuklarımız

Birbirinden farklı gerekçelerle olsa da pek çok insan için önemli bir yaşam amacıdır, "çocuklarının olması". Fıtratımızın bir sonucu olarak, varoluşsal bir gerekçeyle, belki psikolojik bir yakınlık ve bağ arayışıyla ya da daha mutlu olacağımız varsayımıyla çocuklarımızın olmasını isteriz. İnsanların evlenme isteğinin altında yatan en güçlü motivasy

09.06.2022
36 0 0

Savruluş: İnsan-ı Kâmil Olmaktan Fenomen Olmaya

İnancımızda ve diğer bazı inanç ve düşünce sistemlerinde, insanın yaşamda ulaşabileceği en yüce mertebe ve en kutsal amaçlardan biri olarak görüldü; insan-ı kâmil olmak. İnsan-ı Kâmil; "Allah'ın her mertebedeki tecellilerine mazhar olan insan" anlamında kullanılan ve tasavvufla ilgili bir kavramdır.Mani mezhebinde ve Maniheizm'de İnsân-ı Kadîm, Maz

26.05.2022
38 0 0

Dijital Aile

Aile, bilinen en eski toplumsal kurum. Tüm medeniyetlerde bireyi yaşama hazırlama rolünü üstlenmiş, insanın ve toplumun hayata tutunma sürecindeki en büyük destekçisi. Ve tüm toplumlar için gelenek ile gelecek arasındaki bağı kuran bir köprü. İnanç, kültür ve değerlerin ilk öğreticisi, kuşaktan kuşağa aktarıcısı. Aile, birey, toplum ve zaman arası

12.05.2022
126 0 0

Çocukluğumun ve Çocuklarımın Bayramları

Gökdelenlerin gölgesinde kalmış bir şehrin kuytu bir köşesinde, gözdesine yaslandığım çınar ağacının tüm yaprakları tozla kaplıydı. Tozla kaplanmış diğer şeyler gibi. İdeallerimiz, sevinçlerimiz ve ruhumuz gibi, tozla kaplanmıştı bu şehirde ağaçlar ve çiçekler. Ve bu bahçede her bayram arifesinde yüreğime çöken hüzün aynıydı. Nerede o eski bayramla

28.04.2022
43 0 0